Kto nás zradil ešte pred tým, ako začala II.sv vojna... Odtajnené dokumenty SSSR
31 | 12 | 2019 I Dominik Simon
Vladimir Putin minulý piatok v Petrohrade usporiadal summit Združenia nezávislých štátov (SNŠ) a v rámci stretnutí predložil svojim partnerom závažné dokumenty z doteraz utajovaných sovietskych archívov. Po dlhých 75 rokoch sa tak na verejnosť dostali dokumenty - rukopisy a záznamy originálnych nemeckých a poľských archívov, ktoré Červená armáda ukoristila ako trofejné dokumenty vo Varšave a v Berlíne. Tie pochádzajú nielen z poľských a nemeckých zdrojov, ale aj z ambasád ďalších krajín a vojenských misií, ktoré v časoch vojny na území III. Ríše mala na starosť Abwehrstelle, teda nemecká tajná služba.

https://vimeo.com/382135621

 Vladimír Putin sľúbil pred časom, že pripraví podklady a informácie o tom, kto v skutočnosti môže za vypuknutie II. sv. vojny v Európe. A dôkazy, ktoré minulý piatok predložil, sú natoľko výbušné, že doslova prepisujú históriu. Avšak v tomto prípade v dobrom slova zmysle, pretože informácie iba vysvetľujú záhady, ktoré doteraz neboli vyjasnené.

Na 2. sv. vojnu bolo zamiesené krátko po tom, čo skončila tá prvá. Mierová zmluva z Versailles z roku 1919 uvalila na Nemecko absurdne nezmyselné reparácie vo výške 269 miliárd zlatých mariek, čo zodpovedalo vtedy 100 tisícom ton zlata. Vedeli ste, že poslednú reparačnú splátku Nemecko zaplatilo v októbri v roku 2010?

Valentín Katasonov: Sté výročie Versailles - portrét spojencov Ruska bez retuše
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
16 | 09 | 2019 | Preklad: Redakcia HD

Nemecko doteraz splácalo reparácie z 1. sv. vojny, ale reparácie pre Československo po II. sv. vojne žiadne!Táto informácia ukazuje škandalóznu skutočnosť, že Nemecko bez problémov spláca skoro 100 rokov reparácie z čias 1. sv. vojny v prospech Francúzska, Veľkej Británie a USA, ale pokiaľ ide o reparácie, ktoré by boli splatné Československu, o tých sa mlčí a českí politici v roliach zradcov tvrdia českému ľudu, že to nie je možné.

Je to spôsobené tým, že ponovembrové vlády v SR nezastupujú záujmy našich národov, ale chránia naopak záujmy západných mocností pred vlastným ľudom a jeho požiadavkami. Skutočnosť, že Nemecko doteraz splácalo reparácie za 1. sv. vojnu, v ktorej zomierali aj českí a slovenskí muži, ale ich potomkovia nič nedostávajú, ukazuje na falošnú hru, ktorú s nami hrajú naši politici.
Keď Hitler odsunie Židov do Afriky, postavíme mu vo Varšave monument!Poľsko už v roku 1934 ako prvá krajina v Európe podpísala pakt o neútočení s Nemeckom, pakt vstúpil do histórie ako dohoda Hitler - Pilsudský. Poľský veľvyslanec v Nemecku Józef Lipsky napísal 20. septembra 1938 poľskému ministrovi zahraničia Jozefovi Beckovi, že ak Hitler splní svoj sľub, že odsunie európskych židov do Afriky, tak mu nechá postaviť vo Varšave monument. Toto je jedna z depeší, tzv. kábelogramom medzi poľským veľvyslanectvom v Berlíne a ministerstvom zahraničia vo Varšave.

K depeši sa dostala Červená armáda po oslobodení Varšavy. Hlavným jastrabom v Poľsku bol poľný maršal Józef Pilsudski, ktorý bol hlavným architektom dnes opäť známeho a oprášeného projektu Trojmorie, teda tzv. Veľkopoľska. Keď Pilsudski v roku 1935 zomrel, Adolf Hitler mu prišiel do Varšavy na pohreb a mal čestné miesto pri ceremoniáli vpredu a uprostred pred rakvou maršala. Potom sa zúčastnil sprievodu za lafetou, na ktorej bola prepravovaná Pilsudského rakva. Poliaci zrejme všetky filmové materiály zničili.

Poľsko bolo najväčším spojencom Nemecka v Európe a aktívne sa zúčastnilo najväčšieho zločinu 30. rokov. Vladimir Putin odtajnil pre ruskú televíziu výbušné originálne zábery poľskej tajnej služby z 28. marca 1938, kedy do Mníchova priletela tajná poľská delegácia a koordinovala s Adolfom Hitlerom v utajení svoje územné požiadavky na Československo. Tieto doteraz utajené filmové záznamy potvrdzujú, že Poľsko sa aktívne zúčastnilo Mníchovského protokolu 28. a 29. septembra 1938 a je spolupáchateľom Mníchovskej zrady.
Poľsko organizovalo spolu s Hitlerom v Mníchove rozbitie Československa, odhaľujú odtajnené sovietske archívy! Nedovolíme, aby sovietske lietadlá prileteli Československu na pomoc!

Ďalší dokument ukoristený v Berlíne odhaľuje citát zo zápisu Adolfa Hitlera, kde priznáva, že začlenenie územných požiadaviek Poľska a Maďarska proti Československu bolo veľmi ťažké a Veľkej Británii a Francúzsku sa do toho veľmi nechcelo. Ako Vladimir Putin poznamenal, toto je dôkaz, že Adolf Hitler organizoval Mníchovskú dohodu práve aj v prospech Poľska a Maďarska, čo vrhá úplne nové svetlo na Mníchovský pakt ako taký. Doteraz sa totiž hovorí o Mníchove ako o zrade Francúzska a Veľkej Británie, ale odtajnené sovietske archívy ukazujú, že veľký podiel na rozbití Československa má aj Poľsko a celá vtedajšia poľská vláda.Sovietske archívy totiž obsahujú zápisy z Mníchovskej konferencie, kde sa nemecký minister zahraničia Ribbentrop a francúzsky premiér Daladier pýtajú poľského ministra zahraničia Józefa Becka, či sa nemôže stať, že po podpise Mníchovského protokolu nedajbože príde Československu na pomoc Červená armáda zo ZSSR.

Čo keď Poliaci pustia sovietske vojská cez svoje územie? A Becko na to odpovedá, že nepustí. A Daladier sa pýta, čo keď Sovieti poskytnú ČSSR leteckú pomoc, pustia Poliaci sovietske lietadlá cez svoje územie na pomoc Československu? A Beck na to odpovie, že ak by sa tak stalo, Poliaci začnú na sovietske lietadlá strieľť. Žiadne z nich sa nesmie dostať do Československa na pomoc.

Tieto fascinujúce zápisy z Mníchovskej konferencie ukazujú na Poliakov ako na väčších zradcov, než boli ostatné mocnosti. Ako tiež poznamenávajú dokumenty spojenci nedali Československu čas na odsun zbrojného a strojného priemyslu zo Sudet.
Keby spojenci Československo podržali, Nemecko by do vojny v roku 1938 proti ČSR nešloAko uvádzajú dobové materiály a vojenské štatistiky, každá 4. puma a delostrelecký granát nemeckej armády a letectva bol vyrobený v slovenských zbrojovkách na území Protektorátu. Bomby a delostrelecké granáty českej výroby padali v Poľsku, vo Francúzsku, v Leningrade aj v Stalingrade. Nemecko začalo útok na Poľsko v septembri 1939 československými tankami vyrobenými podnikom Škoda.
Počas tribunálu v Norimbergu zaznelo aj niečo veľmi desivé.

Poľný maršal Keitel uviedol, že keby v roku 1938 v Mníchove spojenci podržali Československo, Nemecko by nezaútočilo, pretože z vojenského hľadiska nebolo pripravené na vedenie bojov s Francúzskom a Veľkou Britániou. Nemecko potrebovalo český ťažký priemysel, potrebovalo zbrojiť a Poľsko bolo nemeckým spojencom preto, aby Poliaci blokovali vzdušný priestor a takisto pozemné cesty. Obávali sa, aby sovietska Červená armáda neprišla nebodaj Československu na pomoc. Obavy vyplývali so skúseností, keď to  niekoľko rokov skôr urobila v Španielsku, kde sovieti bojovali proti republikánskej armáde generála Franca. História to dokumentovala už z čias Napoleónskych vojen a tieto dohady boli často vetdajšími vojenskými analytikmi podsúvané ako jedno z najvážnejších rizík pri strategickom plánovaní vedenia vojny v Európe.
Československo nesmelo podľa diktátu evakuovať strojárske podniky z pohraničia. Hitler ich potreboval pre zbrojenie a pre chystané ťaženie do RuskaVladimír Putin na základe odtajnených materiálov vyniesol verdikt a záver, ktorý nás poteší z pohľadu dejín. Podľa jeho názoru hlavným bodom zlomu, ktorý rozhodol o tom, že 2. sv. vojna je nevyhnutná, bola Mníchovská zrada 29. septembra 1938. Podľa jeho slov išlo o brutálny a cynický akt, ktorý bol v podstate lúpežou.

Vďaka Mníchovu získal Adolf Hitler ťažký priemysel a mohol dozbrojit nemeckú armádu. Spojenci v Mníchove podpísali dohodu, takže Československo nesmelo zo Sudetov nič odsúvať. Nesmelo odsťahovať továrne, všetko muselo zostať na mieste. A spojenci museli vedieť, čo to bude znamenať, keď sa Hitler dostane k fabrikám a zbrojovkám na obsadených územiach Československa.

Tieto informácie de facto uzatvárajú jednu zásadnú symbolickú rovinu. Znamená to, že 2. sv. vojna začala v Československu odtrhnutím pohraničia v roku 1938 a v roku 1945 rovnako v Československu skončila, teda čo sa bojov v Európe týka.

Ako je teda možné, že nikto z českých europoslancov neusiluje v Európskom parlamente o to, aby za začiatok II. sv. vojny bola označená Mníchovská zrada, ktorá umožnila Hitlerovi zaútočiť a obsadiť územie suverénneho štátu za súhlasu západných zradcov a bývalých spojencov Československa?

Sovietsky zväz bol posledný z krajín v Európe, ktoré podpísali s predvojnovým Nemeckom pakt a dohodu. Tým de facto tiež podporili sériu týchto strategických príprav na vojnu. Boli však až úplne poslední. Predtým totiž s Nemeckom podpísali dohody všetci ostatní. Poľsko, Veľká Británia, Francúzsko, Pobaltské krajiny, a napokon všetci spoločne podpísali s Hitlerom tú najhoršiu dohodu zo všetkých, Mníchovskou zradu.

Ak zabudneme na tieto súvislosti, budeme nútení históriu opakovať. Poľsko opäť plánuje projekt Trojmorie, tentoraz s Američanmi za chrbtom. Opäť sa na Slovensku derú k moci ortodoxne pro-západní politici, ktorí sa vidia v svojich západných partneroch a vyvolávajú nevraživosť k Rusku. Rovnako ako v 30. rokoch za Benešovej vlády, je to úplne ten istý proces a opäť vidíme Zeitgeist proces. Ducha času, ktorý nás núti opakovať dejinnú lekciu, z ktorej sa naše národy zjavne nepoučili.

Ubehlo 75 rokov od konca vojny a otvárajú sa archívy, vyplávajú na povrch svinstvá a súvislosti, čo je síce dobre, ale môže už byť neskoro.