Maďarský parlament schválil zvýšenie platov sudcov a prokurátorov
18 | 12 | 2019 I Karolína Kristínová

Po chybe poslancov vládnej strany Fidesz pri minulotýždňom hlasovaní  o úprave platov sudcov a prokurátorov sa v utorok na mimoriadnej schôdzi maďarského parlamentu podarilo schváliť príslušné ustanovenie zákona.


Tieto právne predpisy tiež ustanovujú zrušenie nezávislých správnych a pracovných súdov. V 199-člennom zákonodarnom zbore hlasovalo za úpravu miezd 132 poslancov, štyria boli proti a 23 poslancov sa hlasovania zdržalo.


Maďarský prezident, János Áder mimoriadne rýchlo vrátil  parlamentu balík zákonov, ktorého súčasťou bolo aj odmietnuté ustanovenie. Nakceptoval pozmeňujúci a doplňujúci návrh zákona, ktorý by odstránil množstvo opodstatnených námietok. Podľa hlavy štátu je primárnym cieľom zákona zaviesť jednotnú justičnú prax v správnych konaniach, ktorá je v súlade so základným zákonom, čo nevyhnutne vyžaduje materiálne a iné ohodnotenie súdnych zamestnancov, čo nie je povolené prijatými právnymi predpismi.


Ministerka spravodlivosti, Judit Vargová už skôr uviedla, že zvýšenie platov sudcov a prokurátorov - ktoré je teraz v zákone - bude prebiehať v troch etapách. V roku 2020 sa platy sudcov zvýšia v priemere o 32 percent a odmeny prokurátorov o 21 percent, čím sa ich platy dostanú na jednu úroveň. Potom, so zvýšením platovej základne, sa mzda sudcov a prokurátorov zvýši o 12 percent v roku 2021 a 13 percent v roku 2022, poznamenala.


Zvýšenie platov pre podriadených sudcov a prokurátorov sa dosiahne úpravou príspevkov a váh, ktoré sa vzťahujú na platové triedy.


Podľa rozpočtu na budúci rok je mzdová základňa sudcov a prokurátorov rovnaká.


Už minulý týždeň prešli právne predpisy, že správne a pracovné súdy prestanú existovať 31. marca 2020, a že v budúcnosti budú o pracovných veciach rozhodovať súdy a o správnych súdnych sporoch bude rozhodovať osem správnych komôr. Sídlo správnych súdov pre správne konania je rovnaké ako sídlo správnych a pracovných súdov s regionálnou príslušnosťou.


V budúcnosti tak budú súdiť iba okresné súdy, tribunály a súdny dvor.


Namiesto odvolania dostali rozhodnutia okresných súdov priamy opravný prostriedok. Správny orgán žalovaného musí zaslať písomnosti súdu prostredníctvom svojho dozorného orgánu, ale v takom prípade bude mať možnosť napraviť porušenie uvedené v žalobe.


AKTUALIZOVANÉ: Ústavný súd pozastavil účinnosť novely o 50-dňovom moratóriu na prieskumy
Moratórium na predvolebné prieskumu zatiaľ nebude predĺžené na 50 dní. Ústavný súd SR dnes prijal na ďalšie konanie podnet prezidentky SR a v tejto súvislosti pozastavil účinnosť schválenej novely zákona o volebnej kampani a o politických stranách... Čítať ďalej
18 | 12 | 2019 | Gabriel Matta

Zákon vyžaduje, aby súdy v budúcnosti sledovali výklad súdneho dvora. Toto odôvodnenie umožní sudcovi odchýliť sa od výkladu zákona a túto odchýlku môžu strany napadnúť prostredníctvom bežných a mimoriadnych opravných prostriedkov alebo, ak už nie sú k dispozícii žiadne ďalšie opravné prostriedky, prostredníctvom žaloby o právnu uniformitu.


Sudcovia zvolení do ústavného súdu nestratia svoju justičnú funkciu a počas svojho funkčného obdobia sú pozastavení. Novým ustanovením je tiež to, že ústavný sudca, ktorý pred svojím zvolením nezastával súdnu funkciu, môže požiadať, aby bol prezident republiky vymenovaný za sudcu, ak spĺňa požiadavky na vymenovanie za sudcu.


Poskytli tiež orgánu, ktorý vykonáva verejnú moc, právo podať ústavnú sťažnosť ústavnému súdu, ak jeho rozhodnutie porušuje právo zaručené základným zákonom alebo obmedzuje jeho právomoc v rozpore so základným zákonom.


Peňažný trest štyritisíc eur dostala inžinierka z Bratislavy za prečin nepriamej korupcie
Peňažný trest štyritisíc eur dostala inžinierka Zuzana Hempfingerová z Bratislavy za prečin nepriamej korupcie. Priznala, že dala úplatok 1 800 eur lobistovi, ktorý „zariadil“, aby od odboru starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v... Čítať ďalej
18 | 12 | 2019 | SITA