HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Poisťovne už vyplácajú pacientom doplatky za lieky za tretí štvrťrok

llustračné foto/Zdroj: SITA

 Poisťovne už vyplácajú pacientom doplatky za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny za tretí štvrťrok. Na doplatky majú nárok pacienti, ktorí prekročili tzv. limit spoluúčasti. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vráti 179 368 poistencom spolu takmer 3,7 mil. eur. V prípade Dôvery ide o 53 tisíc poistencov a o sumu viac ako 1,2 mil. eur. Počet doplatkov v Union zdravotnej poisťovni je 12 944, celková vyplatená suma predstavuje 291 972 eur.

Ako informovala Zuzana Štukovská z referátu komunikácie VšZP, poistenci by mali mať doplatky na svojich účtoch najneskôr v stredu. Najviac z celkovej sumy, a to 2,5 mil. eur, rozdelila štátna poisťovňa medzi poberateľov invalidných dôchodkov, držiteľov preukazu ZŤP a invalidných poistencov, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok. Z tejto kategórie je aj 10-ročný chlapec s najvyšším doplatkom za kategorizované lieky vo výške 13 114,71 eura. Druhú najvyššiu sumu, vyše 841-tisíc eur, uhradí VšZP poberateľom starobných, výsluhových a predčasných starobných dôchodkov a osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na dôchodok.

Počet doplatkov pre deti do 6 rokov s preukazom ZŤP je 497 so sumou vo VšZP 8 048,64 eura. Doplatkov pre deti vo veku nedovŕšených 6 rokov je 9 667 v sume 386 508,01 eura. V kategórii, kde sú napríklad poberatelia invalidného dôchodku, držitelia preukazu ZŤP, poistenec invalidný a nevznikol mu nárok na invalidný dôchodok, je 127 313 doplatkov so sumou 2 457 352,34 eura. Poberatelia starobného, výsluhového, predčasného starobného dôchodku a osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na dôchodok predstavujú 41 891 doplatkov vo výške 841 239,51 eura.

PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský informoval, že z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok, je 12 257 dôchodcov, 32 450 držiteľov preukazu ZŤP, 8 037 detí do 6 rokov veku a 276 detí do 6 rokov veku so zdravotným postihnutím. Z celkovej sumy vrátených doplatkov vráti Dôvera 242 tisíc eur dôchodcom, 634 tisíc eur držiteľom preukazu ZŤP, 377 tisíc eur deťom do 6 rokov veku a 4 300 eur deťom do 6 rokov veku so zdravotným postihnutím.

„Nad rámec našich zákonných povinností sme v 3. štvrťroku vrátili našim poistencom – deťom do 18 rokov veku, ich matkám a otcom ďalšie doplatky, ktoré zaplatili za lieky. Výhodu 200+200 využilo takmer 37-tisíc našich poistencov a vrátili sme doplatky v sume takmer 495 tisíc eur,“ uviedol Matej Štepianský. Najvyšší vrátený doplatok za lieky za 3. štvrťrok 2019 je suma 11 617 eur pre 6-ročného chlapca so zdravotným postihnutím.

Ako informoval hovorca Union zdravotnej poisťovne Matej Neumann, počet doplatkov za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny je v Unione 12 944. Celková vyplatená suma predstavuje 291 972 eur. V kategórii detí do 6 rokov, ktoré nie sú ZŤP je počet doplatkov 2 260 v sume 96 479 eur. Počet doplatkov pre deti do 6 rokov s preukazom ZŤP je 77 v hodnote 1 182 eur. Doplatkov pre držiteľov preukazu ZŤP je 8 998 vo výške 162 582 eur. Ostatných je 1 609 v sume 31 729 eur. Maximálny doplatok je 456,38 eura pre ZŤP ženu narodenú v roku 1949 s imunitným ochorením.

Do celkového počtu poistencov s nárokom na vrátenie doplatkov za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny nie sú zaradení tí, ktorí prekročili limit spoluúčasti o menej ako tri eurá. O túto sumu im poisťovne v súlade s platnou legislatívou navýšia úhradu v ďalšom kalendárnom štvrťroku.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info