Najvyšší kontrolný úrad v budúcom roku preverí aj Slovenskú poštu a Slovenské elektrárne
17 | 12 | 2019 I SITA

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) v rámci 32 plánovaných kontrolných akcií v budúcom roku komplexne preskúma zabezpečenie poštových služieb poskytovaných štátnou spoločnosťou Slovenská pošta, a. s. "Účelom je preveriť poskytovanie univerzálnej služby, jej udržateľnosť v podmienkach liberalizovaného trhu, zabezpečenie konkurencieschopnosti a spoluprácu s významnými tretími stranami," informoval v utorok predseda NKÚ Karol Mitrík.


Kontrolóri sa podľa neho budú v roku 2020 zaujímať, napríklad aj o modernizáciu železničnej infraštruktúry či o Slovenské elektrárne. "Ideme na zmluvy a zmluvné vzťahy, tak ako sme kontrolovali v iných rezortoch, inštitúciách. Rozhodli sme sa, že pôjdeme aj do Slovenských elektrární," povedal šéf národnej kontrolnej inštitúcie.

Plán kontrolnej činnosti na rok 2020 už schválilo kolégium úradu. Budúci rok bude podľa Mitríka, podobne ako roky 2018 a 2019, v znamení zvyšovania kontrolnej činnosti, ale navyše aj vzdelávania. "Bez kvalitného, vzdelaného personálu nie je možné vykonávať kvalitnú kontrolu. "Máme pripravený a schválený plán kontrolnej činnosti v roku 2020, na kolégiu sme schválili 32 kontrolných akcií, ktoré budeme realizovať v budúcom roku. Sme na ne pripravení," priblížil šéf NKÚ. Každá kontrolná akcia je podľa neho rozpracovaná do vykonávacieho projektu, kontrolóri sa na ne v januári, prípadne aj vo februári pripravia a začnú kontrolnú činnosť. "Vyrazíme do terénu a budeme obsahovo napĺňať náš plán kontrolnej činnosti," podotkol Mitrík.

Kontrolóri sa pozrú aj na rekonštrukciu a opravy mostných objektov na regionálnych cestách druhej a tretej triedy, keďže ich stav je alarmujúci. "Vypracovali sme analytickú štúdiu, ale teraz sa ideme pozrieť na tvár miesta. Chceme hodnotiť odbornú spôsobilosť, ako hodnotia mosty, ako ich zaraďujú do jednotlivých kategórií, aké odborne spôsobilé osoby to robia, akými technickými prostriedkami. Lebo to nemôže byť len na vizuálnom posúdení, tam treba mať statické posúdenie," poznamenal Mitrík.

Ďalším objektom pozornosti úradu bude vládna podpora najmenej rozvinutých okresov cez poskytovanie regionálneho príspevku. Predseda úradu pripomenul, že vláda v tejto oblasti schválila pravidlá, chodí na výjazdové rokovania v regiónoch a prideľuje prostriedky. Kontrolóri preveria, či sú prideľované v súlade s pravidlami.

NKÚ preskúma aj podmienky ochrany obyvateľov pred infekčnými chorobami, a to v rámci medzinárodnej akcie v krajinách visegrádskej štvorky, ako aj v Slovinsku, Rakúsku a Bielorusku. V súčasnosti sa totiž podľa šéfa úradu veľa hovorí o vakcinácii. "Ideme vyhodnotiť, v akom stave a na akej úrovni je vakcinácia v jednotlivých krajinách, aby sme zosilnili váhu našich zistení nielen na Slovensku, ale chceme sa porovnať.

Aj na Slovensku to percento vyzerá veľmi dobre, ale keď sme sa pozreli na regionálne rozdiely len podľa krajov, tak to už nevyzerá tak dobre," povedal Mitrík. Predmetom medzinárodnej kontroly bude aj rodinná politika. Tá by podľa predsedu NKÚ mala byť nastavená tak, aby to bolo vidieť na demografickom vývoji. Rodinná politika by podľa neho mala byť zameraná na podporu rodiny, teda aj výchovy detí a demografie, aby sa rodili deti. "Takúto analýzu na Slovensku nikto nevyhodnotil a neurobil. Znova to urobíme s porovnateľnými údajmi," uviedol Mitrík.

Ďalšia kontrola sa bude týkať opodstatnenosti skladov minerálneho oleja. Kontrolóri si posvietia na to, keďže tieto sklady vznikli v roku 2013, ako s odstupom času fungujú, aký je ich prínos pre obyvateľov a ako sa premietajú služby, ktoré poskytuje privátna spoločnosť, do cien pohonných hmôt, ktoré platia daňoví poplatníci. Úrad preskúma aj kvalitu monitorovania podzemných vôd.

"Vodu máme zakomponovanú v ústave ako národné bohatstvo a vieme, že v oblasti dodávky pitnej vody ešte na Slovensku nemáme túto problematiku komplexne doriešenú. Je otázka kvality, ako ju monitorujeme, v akom intervale, aká je kvalita podzemnej vody," dodal Mitrík.