MIMORIADNE: Boh existuje! Je to už aj vedecky potvrdené
21 | 11 | 2019 I Imrich Kovačič

Profesor Baškirskej univerzity preukázal existenciu jedinej „Vyššej sily“ podmieňujúcej vzájomné vzťahy všetkých objektov vo Vesmíre


Profesor Baškirskej  univerzity Najip Valitov dokázal existenciu jedinej Vyššej Sily, vďaka ktorej na seba vzájomne pôsobia všetky objekty vo vesmíre. Uviedol portál ecology.md.


Svoje zistenia popísal profesor Valitov v knihe „Vákuové vibrácie pri chemickej excitácii atómov a molekúl a náhodnosť línií sily elektromagnetických a gravitačných polí“. Profesor vyvolal rozruch nielen vo vedeckých ale aj v náboženských kruhoch

Koronavírus a pracovisko. Ako postupovať? Stručný manuál pre zamestnávateľov od Futej & Partners
13 | 03 | 2020 | Futej & Partners


Dostal dokonca list z Vatikánu od samotného pápeža. Odkázal mu, že sa za neho modlí. Pápež oceňuje pohnútky, ktoré vedca viedli k jeho zisteniam. Hlava katolíckej cirkvi zdôraznila, že sa k oceneniu jeho práce odhodlala „až po dôkladnom štúdiu a analýze“.


Svetovo uznávaný chemik Valitov sa celý život venoval záležitostiam vedy. Od náboženských otázok bol „na hony vzdialený“.


Jeho prelomová kniha má dnes čestné miesto v 45 vedeckých knižniciach 12 krajín sveta. Vrátane popredných univerzít v USA, Veľkej Británii a Francúzsku.


VYHYNUTIE ĽUDSTVA? Vedci desia verejnosť vážnym objavom! Treba sa obávať?
Pred 12 800 rokmi na Zem dopadol asteroid, ktorý vyhubil veľkú časť ľudstva. Zistili to vedci s tým, že ľudia vtedy mali na málo. Mohli zahynúť prakticky úplne všetci. Čítať ďalej
13 | 10 | 2019 | Ján Prokop

Valitov hodnoverne preukázal deväť nových vlastností zakriveného priestoru, 16 nových údajov o štruktúre atómu, 16 nových rovníc zjednotenej teórie elektromagnetických a gravitačných polí, 16 nových zákonov a 14 nových vlastností gravitačných síl v astronómii.


Strohým jazykom vzorcov dokázal, že akékoľvek objekty vo Vesmíre na seba môžu vzájomne pôsobiť bez ohľadu na vzdialenosť.


Predtým sa verilo, že pri vyššej rýchlosti než rýchlosť svetla nemôže dôjsť k žiadnemu vzájomnému pôsobeniu,“ vysvetľuje Valitov, „čo je 300 tisíc kilometrov za sekundu. Ukázalo sa, že elektromagnetické a gravitačné polia pôsobia okamžite. Potvrdilo sa to teoreticky i následnými pokusmi “.


Profesor bol prekvapený, ako presne Korán, Biblia i Tóra popisujú podstatu jeho vedeckého objavu. Myšlienka je podľa Valitova hmotná. A možno ju okamžite „načítať“ v akejkoľvek časti Vesmíru.


Sväté knihy hlavných náboženstiev tvrdia, že Boh je všadeprítomný a vševediaci,“ hovorí profesor. „Niektorí ateistickí vedci to kritizovali. Ich logika bola na prvý pohľad neotrasiteľná. Hranicou pre nich bola rýchlosť svetla. Takže Boh nemohol okamžite počuť a ​​vidieť ľudské konanie“.


Ukázalo sa však, že myšlienka každého z nás je hmotná. Atómy v molekulách, ktoré tvoria mozgové neuróny, vytvárajú prenosové, vibračné a rotačné pohyby. Proces myslenia je nevyhnutne sprevádzaný vyžarovaním. To ovplyvňuje silové línie elektromagnetických a gravitačných polí. A tento proces je okamžite „viditeľný“ kdekoľvek vo Vesmíre

Koronavírus a pracovisko. Ako postupovať? Stručný manuál pre zamestnávateľov od Futej & Partners
13 | 03 | 2020 | Futej & Partners


Takže, pozná Boh každú našu myšlienku? Jednoznačne! Existuje sila, ktorej je všetko podriadené. Môžeme ju nazvať Bohom, Alahom, či Vesmírnym vedomím. Podstata je rovnaká. Objekty na seba vzájomne pôsobia bez ohľadu na vesmírne vzdialenosti

Koronavírus a pracovisko. Ako postupovať? Stručný manuál pre zamestnávateľov od Futej & Partners
13 | 03 | 2020 | Futej & Partners


Koronavírus a pracovisko. Ako postupovať? Stručný manuál pre zamestnávateľov od Futej & Partners
13 | 03 | 2020 | Futej & Partners

Zistenia Valitova vyvracajú 12 termodynamických zákonov a 20 chemických, 28 fyzikálnych aj 40 mechanických zákonitostí. Za zmienku stojí napríklad dôkaz, že v rovnovážnych systémoch sa čas môže zmeniť na hmotu a energiu. A následne podstúpiť opačný proces. Čo znamená, že „vzkriesenie mŕtvych“ je možné! Čo tvrdia aj náboženské texty.


Profesor Valitov navrhol, aby jeho dôkazy preverili. Nikomu sa ich nepodarilo spochybniť. Člen Ruskej akadémie vied Andrej Trofimuk bol z jeho záverov nadšený. Profesor Valitov je teraz veriacim človekom. „Najprv som dokázal existenciu Boha vzorcami. A potom som mu otvoril aj srdce,“ uzavrel

Koronavírus a pracovisko. Ako postupovať? Stručný manuál pre zamestnávateľov od Futej & Partners
13 | 03 | 2020 | Futej & Partners