Demokraciu dnes ohrozuje zmes multikulturalizmu, genderizmu, environmentalizmu a transnacionalizmu, varuje Klaus (VIDEO)
17 | 11 | 2019 I Marek Molnár

"Ešte pred nedávnom by nám nenapadlo, že dôjde k tak obrovskému útoku genderizmu na ľudskú podstatu, že namiesto názvov otec a matka bude používaný termín rodič 1 a rodič 2," upozorňuje bývalý prezident Českej republiky Václav Klaus.


Úvodný prejav Václava Klausa, ktorý predniesol na konferencii Európa bez železnej opony: 30 rokov slobody:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=9m-XNZMlB6M&feature=emb_title

"Pád komunizmu v našej krajine, ktorý je spojený s udalosťami zo 17. novembra 1989, je v každom prípade najväčšou udalosťou našich moderných dejín. Bola to vysoko pozitívna udalosť. Viedla k radikálnej premene našich životov. Umožnila rýchle začatie hlbokej politickej a ekonomickej transformácie našej spoločnosti, ktorá nám umožnila stať sa v relatívne veľmi krátkej dobe plnohodnotnou európskou krajinou. Práve o to nám v čase komunistickej neslobody toľko išlo. Vývoj po roku 1989 bol nesporným úspechom a nenechajme si tento náš pocit a túto našu istotu nikým vziať."

"Ciele, ktoré sme si vtedy kládli, boli zrozumiteľné. Bola nimi sloboda, demokracia, trhová ekonomika a národná suverenita. Tieto základné ciele boli - s rôznou rýchlosťou a s rôznou hĺbkou, či úplnosťou - vo svojej podstate zrealizované."

"Komunizmom sme veľa stratili, ale aj niečo celkom unikátneho získali. Prežitok komunizmu nás vybavil zvýšenú mierou senzitivity na najrôznejšie prvky oslabovania slobody, demokracie, voľného trhu a národnej suverenity v porovnaní s tým, ako to cítia krajiny západnej a južnej Európy, ktoré komunizmom neprešli. To sa dnes - veľmi pozitívne - prejavuje aj tým, že sa krajina Vyšehradskej štvorky stavia kritickejšie k rôznym nebezpečným tendenciám dnešnej doby. Naša dnešná doba, je poznačená víťazným ťažením multikulturalizmu, genderizmu, environmentalizmu a transnacionalizmu, čo sú ideológie (či svetonázory), ktoré na západe Európy v súčasnosti víťazia a s ktorými sme my v novembri 1989 v žiadnom prípade nepočítali."

"Ešte pred nedávnom by nám nenapadlo, že dôjde k tak obrovskému útoku genderizmu na ľudskú podstatu. Že sa najrôznejšie gay-prides stanú súčasťou našich životov. Že západná civilizácia zaútočí na samú biologickú podstatu človeka a že namiesto názvov otec a matka bude používaný termín rodič 1 a rodič 2."

"Musíme sa preto vrátiť k obhajobe našich štyroch novembrových atribútov prirodzeného, normálneho sveta. Sveta, ktorý sa nám javil ako prirodzený a normálny, a tak isto našim rodičom a starým rodičom."

VIDEO: Babiša pri kladení vencov k novembru 89´ vypískali:"eštebák!" - skandoval rozvášnený dav
Za nesúhlasného skandovania a pískania zapálil český premiér Andrej Babiš sviečku a položil kvety k spomienkovému miestu nežnej revolúcie na Národnej triede v Prahe. Sprevádzali ho aj ďalší ministri za vládne hnutie ANO. Informuje... Čítať ďalej
17 | 11 | 2019 | Magda Danková