Úrad pre verejné obstarávanie ponúka pomoc obciam postihnutým povodňami
14 | 11 | 2019 I TASR

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) ponúka starostom zaplavených obcí pomoc vo forme metodického usmernenia. TASR o tom informovala jeho hovorkyňa Janka Zvončeková.


„V prípade, že záplavy zničili verejný majetok, starostovia obcí budú musieť zabezpečiť ich opravu, prípadne novú náhradu. Aby obstarali majetok v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, s kolegami sme pripravení poskytnúť im metodické usmernenie,“ uviedol predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

Hlivák sa s ponukou pomoci pre zaplavené obce obrátil na predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera, ktorý uviedol, že dotknuté samosprávy budú postupne informovať. „Verím, že táto pomoc, ktorá vychádza z našej spolupráce s ohľadom na verejný záujem, bude prospešná a užitočná a zasiahnuté samosprávy čo najrýchlejšie a hlavne v súlade so zákonom vyriešia problémy, ktoré im prírodný živel spôsobil,“ povedal. Úrad už metodické usmernenie starostom v minulosti poskytoval, stalo sa tak počas záplav v lete 2018.

Podľa riaditeľa Inštitútu verejného obstarávania Jaroslav Lexu sú pripravení starostov zaplavených obcí usmerňovať aj priamo v teréne, tak ako to bolo aj v uplynulom roku. „Verejní obstarávatelia často zabúdajú na to, že keď nastane mimoriadna situácia a v jej dôsledku je potrebné pristúpiť k nakupovaniu za verejné peniaze, že to musia urobiť bezodkladne, teda nečakať týždne a mesiace, ako sa to v praxi stáva. Rozumiem, že v takýchto situáciách, keď starostovia zostanú živelnou pohromou zaskočení, zosype sa na nich množstvo povinností a na tento fakt popri tom zabúdajú,“ upozornil.