V posledných rokoch sa proti chrípke dalo zaočkovať menej ako päť percent ľudí
11 | 10 | 2019 I TASR

Slovensko dosahuje nízku mieru zaočkovanosti proti chrípke v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie (EÚ). Posledných sedem chrípkových sezón bol podiel zaočkovanej populácie pod päť percent. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a  Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pritom podčiarkujú význam očkovania proti chrípke v zmysle najúčinnejšieho preventívneho opatrenia proti tomuto ochoreniu. Ministerstvo situáciu očkovacích látok na slovenskom trhu monitoruje.


Na základe informácií od držiteľov registrácie MZ SR priblížilo, že aktuálne je štvorvalentná vakcína proti chrípke Influvac Tetra dostupná v lekárňach, ktoré si vakcínu objednali. Držiteľ  registrácie vzhľadom na zvýšený záujem pripravuje dovoz ďalších balení. Aktuálne bolo dovezených 80.000 vakcín.

"Držiteľ registrácie štvorvalentnej vakcíny proti chrípke Vaxigrip Tetra nás informoval, že vakcína bude dostupná najneskôr v polovici októbra," komentovalo ministerstvo. Rezort komunikuje s výrobcami, aby boli vakcíny dostupné pre slovenských pacientov. Pripomína, že očkovacie látky proti chrípke nie sú na Slovensku centrálne objednávané.

"Šírenie pochybností o účinnosti očkovania je vždy nebezpečné, lebo hranica medzi možným ohrozením a ochranou je mimoriadne tenká. Dnes máme kvalitný Národný imunizačný program, jeho cieľom je  eliminovať až zamedziť výskytu prenosných ochorení," komentoval rezort aktivity antivakcinačných hnutí. Pripomína, že benefity tohto očkovania mnohonásobne prevyšujú riziko možných nežiaducich reakcií po očkovaní.

Na vyjadrenie Slovenskej lekárskej komory (SLeK), ktoré poukázalo na to, že v niektorých krajinách sa takéto očkovanie realizuje vo verejných lekárňach, ministerstvo reagovalo, že prostredníctvom očkovania dochádza k zásahu do organizmu, ktorý v niektorých prípadoch môže spôsobiť reakcie. Preto je pri očkovaní  dôležité dodržiavanie sterilného prostredia a sterilných podmienok. Lekár, ktorý vykonáva očkovanie, musí byť fundovaný aj pri podávaní pomoci pacientom pri takýchto reakciách.

ÚVZ SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva každú chrípkovú sezónu upozorňujú, že ochorenie na chrípku nie je banálne a môže mať vážne až život ohrozujúce dôsledky na zdravie jednotlivca, najmä v rizikovej skupine ľudí s dôrazom na podporu očkovania seniorov, tehotných žien, chronických pacientov, zdravotníckych pracovníkov, malých detí a osôb s oslabenou imunitou.

Úrad verejnosť informuje nielen o dôležitosti očkovania proti chrípke ako najúčinnejšieho preventívneho opatrenia, ale rovnako pravidelne vyvracia mýty o očkovacej látke proti chrípke, ktoré môžu byť tiež dôvodom nízkej zaočkovanosti proti tomuto ochoreniu.

"V tejto súvislosti verejnosti pravidelne dávame do popredia aj činnosť Poradní očkovania zriadených pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR – pracujú v nich vyškolení odborníci, ktorí počas chrípkovej sezóny poskytujú komplexné informácie týkajúce sa prevencie proti chrípke," dodal ÚVZ SR.