"Ochrana ústavnosti je úlohou všetkých orgánov verejnej moci", tvrdí Fiačan
01 | 09 | 2019 I TASR

Ochrana ústavnosti nemôže byť výlučnou úlohou Ústavného súdu SR, ale je úlohou všetkých orgánov verejnej moci v rámci im zverených kompetencií. Predseda ÚS SR Ivan Fiačan to uviedol pri príležitosti nedeľňajšieho Dňa Ústavy Slovenskej republiky.


Ústava a ÚS sú vzájomne úzko späté. Vznik ÚS nadviazal na schválenie Ústavy SR 1. septembra 1992, ktorá zakotvila ÚS ako exkluzívneho nositeľa ochrany ústavnosti v SR. Ochrana základných práv a slobôd garantovaných ústavou je kľúčovou úlohou ÚS a odráža sa v jeho rozhodovacej činnosti.

"Ústavný súd má široký rozsah právomocí, medzi ktoré patrí napríklad posudzovanie súladu zákonov s ústavou. No najčastejšie rozhoduje o základných právach a slobodách fyzických a právnických osôb, ktoré sú tou najzraniteľnejšou skupinou z pohľadu práva. Ochrana ústavnosti však nie je a ani podľa povahy veci nemôže byť výlučne úlohou Ústavného súdu, ale je úlohou všetkých orgánov verejnej moci v rámci im zverených kompetencií," uviedol v tejto súvislosti Fiačan.

Danko rokoval s predsedami parlamentov Rakúska a ČR
Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) rokoval v sobotu na zámku v rakúskej obci Grafenegg s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radkom Vondráčkom a predsedom Národnej rady Rakúska Wolfgangom Sobotkom. Témou stretnutia predsedov... Čítať ďalej
31 | 08 | 2019 | TASR


Ústava ako základný zákon SR reprezentuje podľa ÚS univerzálne princípy a zároveň i národné hodnoty, ku ktorým je potrebné viesť mladú generáciu. "Ústavný súd preto prezentuje články ústavy čitateľsky príťažlivou formou na svojej facebookovej stránke, ktorá má svojich sledovateľov najmä z radov pedagógov a študentov základných a stredných škôl, ale i z radov novinárov, odbornej a laickej verejnosti," informovala TASR hovorkyňa ÚS Martina Ferencová.

V Sieni nezávislosti v sídle ÚS v Košiciach sa nachádza identická kópia originálu ústavy a má si ju možnosť pozrieť každý, kto ÚS navštívi. Najbližšie to bude možné 27. septembra na v poradí štvrtom Dni otvorených dverí ÚS SR, keď budú inak chránené objekty prístupné širokej verejnosti.

ÚS nie je plne funkčný potom, ako sa deviatim sudcom v polovici februára skončilo funkčné obdobie. Národná rada (NR) SR odvtedy stále nezvolila plný počet kandidátov, z ktorých ústavných sudcov vymenúva prezident SR. Na ÚS aktuálne chýba šesť z celkového počtu 13 ústavných sudcov.