Európska komisia podniká ďalšie kroky na ochranu poľských sudcov pred politickou kontrolou
18 | 07 | 2019 I Marek Molnár

Európska komisia sa včera rozhodla pre ďalší krok v prebiehajúcom konaní o nesplnení povinnosti voči Poľsku, keď zaslala odôvodnené stanovisko k novému disciplinárnemu režimu pre poľských sudcov.


Komisia začala 3. apríla 2019 postup v prípade nesplnenia povinnosti na základe toho, že nový disciplinárny režim oslabuje nezávislosť poľských sudcov a nezabezpečuje potrebné záruky na ochranu sudcov pred politickou kontrolou, ako to vyžaduje Súdny dvor EÚ.

Poľské právne predpisy konkrétne umožňujú, aby boli sudcovia všeobecného súdu podrobení disciplinárnemu vyšetrovaniu, postupom a sankciám na základe obsahu ich súdnych rozhodnutí vrátane uplatňovania ich práva podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) požiadať Súdny dvor Európskej únie o rozhodnutie o predbežnej otázke.

Rusko vyzvalo NATO na nastolenie kontaktov medzi vojenskými expertmi
Rusko vyzvalo Severoatlantickú alianciu, aby sa nastolili pravidelné kontakty medzi vojenskými expertmi oboch strán v štruktúre Rady Rusko-NATO (RNC). V rozhovore pre štvrtkové vydanie nemeckého denníka Rheinische Post to uviedol ruský minister... Čítať ďalej
18 | 07 | 2019 | TASR


Nový disciplinárny režim navyše nezaručuje nezávislosť a nestrannosť disciplinárnej komory najvyššieho súdu, ktorú tvoria výhradne sudcovia vybraní národnou súdnou radou, ktorú vymenúva poľský parlament (Sejm).

Nový disciplinárny režim takisto nezabezpečuje, že o disciplinárnych konaniach vedených proti sudcom všeobecných súdov rozhoduje na prvom stupni súd „ustanovený zákonom“. Miesto toho tento režim splnomocňuje predsedu disciplinárnej komory, aby ad-hoc a s takmer neobmedzenou diskrečnou právomocou určil disciplinárny súd prvého stupňa, ktorý o danej veci rozhodne.

Nový režim už nezaručuje prejednávanie prípadov v primeranej lehote, a tak sú sudcovia pod neustálou hrozbou nedoriešených prípadov. Tento režim ovplyvňuje aj právo sudcov na obhajobu.

Snemovňa reprezentantov Spojených štátov hlasovala za zablokovanie predaja zbraní Saudskej Arábii
Snemovňa reprezentantov USA v stredu zasadla v snemovni Senátu v troch uzneseniach o zákaze predaja zbraní a technológií do Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Jordánska. Čítať ďalej
18 | 07 | 2019 | Marek Molnár


Poľsku bola na odpoveď týkajúcu sa argumentov predložených Komisiou vo formálnej výzve poskytnutá dvojmesačná lehota. Po dôkladnej analýze odpovede poľských orgánov dospela Komisia k záveru, že táto odpoveď uvedené právne obavy nezmierňuje. Komisia sa preto rozhodla prejsť do ďalšej fázy konania o nesplnení povinnosti.

Poľské orgány majú teraz dva mesiace na to, aby prijali opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto odôvodneným stanoviskom. Ak Poľsko neprijme primerané opatrenia, Komisia sa môže rozhodnúť, že vec postúpi Súdnemu dvoru EÚ.

Turecko vyzýva USA, aby obnovilo ich členstvo v programe „F-35“
Turecko nebralo vážne rozhodnutie USA o vyradení zo stíhacieho programu F-35, kvôli nákupu ruskej protivzdušnej obrany S-400. Teraz tvrdia, že to spôsobí trvalé poškodenie americko-tureckých vzťahov. Čítať ďalej
18 | 07 | 2019 | Marek Molnár