Novela zákona upraví platy duchovných, tiež využitie peňazí od štátu
07 | 07 | 2019 I TASR

Novela zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností by mala priniesť úpravu platu duchovných, taktiež poskytnúť prostriedky na obnovu cirkevných centier a rozšíriť možnosti použitia štátneho príspevku. V súvislosti s legislatívnym návrhom predloženým do medzirezortného pripomienkového konania to pre TASR uviedla ministerka kultúry Ľubica Laššáková.


"Ak si uvedomíme, že súčasný priemerný plat duchovných je na úrovni 480 eur, úprava je v tomto prípade naozaj potrebná, rovnako tak prostriedky na zveľadenie centier cirkví, keďže biskupské sídla i domy duchovných sú často v zlom stave. Ide aj o to, že sídlia v pamiatkovo chránených objektoch, ku ktorých rekonštrukcii je potrebné pristupovať veľmi citlivo,“ uviedla ministerka, pripomínajúc, že novelizácia upravuje stav, ktorý sa odvíja od zákona prijatého ešte v roku 1949.

Štátny príspevok budú môcť registrované cirkvi (na Slovensku je ich momentálne 18) použiť nielen na výkon svojej bohoslužobnej činnosti a mzdové a odvodové náklady pre zamestnancov cirkví, ale po novom napríklad aj na kultúrne a sociálne činnosti či vzdelávacie aktivity zamerané na deti a mládež.

"Predpokladám, že už v auguste by sme mohli návrh zákona predložiť na rokovanie vlády,“ uviedla Laššáková. Novela by mala podľa návrhu nadobudnúť účinnosť od januára 2020.

Ďalšia loď s migrantami si opäť vynútila vylodenie na talianskom Lampeduse
Loď "Alex", ktorá v sobotu zakotvila na talianskom ostrove Lampedusa, si v nedeľných skorých ranných hodinách vynútila vylodenie štyroch desiatok prepravovaných migrantov. Zdôvodnila to príšernými hygienickými podmienkami, ktoré boli na palube.... Čítať ďalej
07 | 07 | 2019 | František Németh


Nový spôsob financovania cirkví vychádza z doteraz uplatňovaného modelu, predpokladá však postupné zohľadňovanie počtu veriacich.

Štátny príspevok by mal byť po novom jedným zo zdrojov, s ktorým cirkvi samostatne hospodária, čím sa štát odbremeňuje od poskytovania osobných pôžitkov duchovným a ďalších povinností, ktoré mu vyplývali zo súčasnej právnej úpravy finančného zabezpečenia cirkví. Štát by si však mal ponechať právo vykonávať kontrolu hospodárenia s príspevkom.

Podľa návrhu by mal štát prispievať na činnosť cirkví príspevkom každoročne zvyšovaným o mieru inflácie a valorizáciu. "Celková suma príspevku na rok 2020 sa rozdelí tak, že prostriedky vo výške tohtoročného príspevku sa medzi jednotlivé cirkvi rozdelia tak ako v roku 2019, zvyšná časť celkovej sumy od štátu bude cirkvám prerozdelená pomerne podľa počtu veriacich cirkví uvedeného v sčítaní obyvateľov,“ ozrejmilo ministerstvo.

ŠIALENÉ: Moslim zabil manželku, dve deti a ďalších šesť ľudí. Konal tak kvôli pošpineniu jeho "cti"
V Pakistane muž zastrelil svoju manželku, dve deti a šesť manželkiných príbuzných, ich telá potom nechal zhorieť spolu s rodinným domom. Podľa miestnej polície išlo o takzvanú vraždu zo cti, informovala dnes agentúra Reuters. Čítať ďalej
07 | 07 | 2019 | František Németh


"Cirkvám, ktorým v roku 2019 nebol poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu, a cirkvám, ktoré budú registrované po nadobudnutí účinnosti navrhovaného zákona, sa poskytne príspevok na základe ich žiadosti a podľa počtu ich veriacich podľa posledného sčítania obyvateľov," dodal rezort.

Návrh novely ráta s tým, že ak dve po sebe nasledujúce sčítania obyvateľov uskutočnené po účinnosti zákona vykážu pokles alebo nárast veriacich o viac ako desať percent, štát môže rozhodnúť o jednorazovom znížení alebo zvýšení svojho príspevku.

Zuzana Šubová: Dôvod môjho odchodu zo strany SPOLU sa týkal previazanosti na firmu Deloitt v strane
Vo štvrtok sme priniesli rozhovor so Zuzanou Šubovou, bývalou pracovníčkou ministerstva pôdohospodárstva a neskoršom období ministerstva životného prostredia, ktorá dlhodobo upozorňuje na neefektívne nakladanie s prostriedkami z eurofondov. Napriek... Čítať ďalej
07 | 07 | 2019 | Jana TELEKI