Jana Teleki: Kiskov Hattas a lži jeho marketingového mága. Naozaj ZA ĽUDÍ?!
30 | 06 | 2019 I Jana Teleki
Pred niekoľkými dňami, po zverejnení textu s názvom „ Rozhodol sa primátor Hattas zničiť mestskú tržnicu?“ sa na populárnej fb stránke „Nitra na fb“ objavil status, navodzujúci dojem

oficiálneho stanoviska Mesta Nitra k mojej osobe, Hlavnému denníku a administrátorovi stránky Nitra na FB - MUDr. Danielovi Hechtovi, v minulosti poslancovi Mesta Nitra, ktorý v súčasnosti pôsobí ako poslanec VÚC. Keďže „Mesto Nitra“, respektíve Henrich Varga pokračoval v dehonestácii aj v diskusných príspevkoch rozhodla som sa na pána Vargu- vedúceho Odboru komunikácie a propagácie Mesta Nitra reagovať.

 Hoax z dielne mesta

Henrich Varga – vedúci odboru komunikácie nazval hoaxom informáciu, zverejnenú v nultom čísle novovzniknutého mestského plátku Radničné noviny, ktorú Hlavný denník citoval.

Henrich Varga a vedenie mesta nepožiadalo ani v jednom prípade redakciu Hlavného denníka o opravu nepravdivej alebo zavádzajúcej informácie, v zmysle tlačového zákona.

Henrich Varga, v mene Mesta Nitra nemá právo vyzývať kohokoľvek na bojkot a už vôbec nie v mene Mesta Nitra vyjadrovať sa k občanom. Novinár poberá mzdu od vydavateľa média, v ktorom publikuje.

 

Rozhodol sa Hattas zničiť mestskú tržnicu?
„ Vážené obyvateľky a obyvatelia Nitry. Držíte v rukách noviny, ktoré pre vás vydávame pri príležitosti pol roka od zloženia sľubu nových poslancov mestského zastupiteľstva a vedenia mesta.“ Čítať ďalej
26 | 06 | 2019 | Jana Teleki


 

Varga prestrelil

Henrich Varga, ktorý sám seba prezentuje ako Mesto Nitra, so svojimi bohatými skúsenosťami v reklame zamrzol vo svete virtuálnej reality a predajných spotov, ktoré sú spravidla vážnou manipuláciou verejnosti, a evidentne má bohaté skúsenosti so štvavou predvolebnou kampaňou. Súčasné vedenie Mesta Nitra, respektíve vedúci odboru komunikácie a propagácie si predstavuje svoju prezentáciu veľmi imperatívne a bez akejkoľvek kritiky. Samozrejme, že ak na kritiku nie je možné logicky a pravdivo reagovať, je presvedčený, že na oponenta zaberie cenzúra, nahradenie verejných príspevkov kontrolovanými a vyhrážanie právnymi krokmi.

Mesto Nitra Tento článok, tak ako aj ďalšie články z pera redaktorky Jany Teleki, je len účelovou manipuláciou s čitateľmi. Zostáva otázkou, kto platí pani redaktorku za to, že vedie proti vedeniu mesta a Mestskému úradu systematickú štvavú kampaň. Ak bude toto podnecovanie pokračovať, budeme zvažovať právne kroky.

Povinnosťou novinára je konštruktívnou kritikou upozorňovať na prešľapy verejných činiteľov, prípadne na to ako dodržujú predvolebné sľuby a akým spôsobom vykonávajú zverené právomoci. Predstava odboru komunikácie regulovať cudzí portál a redakciu je v dnešnej dobe nepochopiteľná.

Henrich Varga bol členom volebného Hattas tímu, kde pôsobil ako odborný poradca pre komunikáciu.


Moje texty sú postavené na vyjadreniach vedenia publikovaných predovšetkým v celoslovenských médiách v predchádzajúcom období, podložené materiálmi zo zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev, a listina z verejne dostupných zdrojov.

Pán Varga je možno autorom úspešných spotov, ktoré predali produkt, ale evidentne bez akýchkoľvek skúseností v médiách, čo vyplýva už z prvého čísla mestského periodika, ktoré vydal. V Radničných novinách absentujú údaje ako číslo povolenia na vydavateľskú činnosť a registračné číslo periodika, odhliadnuc od faktu, že poslanci mesta o pripravovanom periodiku do vydania ani nechyrovali. V mestách a obciach štandardne o návrhu zriadiť mestské periodikum rozhoduje mestské zastupiteľstvo, ktoré odhlasuje rozsah periodika, vyčlenenie prostriedkov na vydávanie, rozhodne počte redaktorov a aj o jeho cene.

Propagandistický prvý pokus nového komunikačného odboru mesta Nitra je plný nielen námetov na zamyslenie, ale aj skutočných hoaxov v podobe výrokov, ktoré nemajú s realitou nič spoločné.

Po úspešnej kampani marketingový špecialista Henrich Varga, podľa primátora jeho najbližší človek, nastúpil na Mesto Nitra na pozíciu poradcu pre komunikáciu, s nástupným platom 2385 eur v hrubom.

Mojim cieľom je naučiť toto mesto rozprávať sa so svojimi obyvateľmi. To znamená nielen k ľuďom hovoriť, ale ich aj počúvať. Posledné roky tu komunikácia zásadne viazla, čo dlhodobo kritizovali nielen obyvatelia mesta, ale aj mnohí poslanci,“ vyjadril sa pre miestne médium Henrich Varga.

 

Jana TELEKI: Pán Hattas, rečami o konšpiračných weboch zakrývate neschopnosť odpovedať na otázky
Včera, po zverejnení informáciu, ktoré súvisia s prednostom mestského úradu a zmenou štruktúry riadenia mesta Nitra, sa začali aj poslanci mesta zaujímať o ich pravdivosť. Poslanec Pavol Obertáš vyzval primátora, aby zverejnil svoje stanovisko k... Čítať ďalej
20 | 06 | 2019 | Jana TELEKI


 

Z Hattasovho tímu, ktorý bol v predvolebnom období prezentovaný ako tím odborníkov na samosprávu, po voľbách sa vykľulo, že experti na samosprávu sú vlastne odborníkmi na prípravu reklamných kampaní na rôzne produkty, predvolebných kampaní a komunikáciu. Zverejnenie nepríjemnej informácie komunikoval tím Hattas po novom, expresne – rozmazaním písmen.

Reakciu tímu na tento nezanedbateľný fakt vidíme na obrázku.


Zmeny

Prvé rozčarovanie obyvateľom prinieslo obsadzovanie pozícií na Mestskom úrade kamarátmi ako prejav neštandardnej mzdovej politiky.

Mesto na tieto informácie nedokázalo reagovať, nakoľko vedenie úradu si plne uvedomovalo, že všetky informácie pochádzajú z materiálov predkladaných z mestského zastupiteľstva. Vyjadriť sa, čo len k jednému odseku v texte, by rozpútalo oveľa nepríjemnejšiu diskusiu. Tak sa ten text zatrel.

Koncom apríla sa rozhodol Hattas informovať mestské zastupiteľstvo o zmenách v štruktúre riadenia úradu z januára 2019 a poslanci zistili, že primátor Hattas svoje kompetencie cez zmenu štruktúry previedol do kompetencie novovzniknutých odborov a následne na prednostu.

Henrich Varga bol dosadený na pozíciu vedúceho novovzniknutého odboru komunikácie a propagácie, ktorý podľa materiálov mestskej rady zabezpečuje komunikačné vzťahy mesta s verejnosťou a tretími osobami, komplexnú a koncepčnú propagáciu mesta ajeho aktivít, zabezpečuje mediálnu stratégiu, výrobu propagačných a informačných materiálov, organizuje a vedie tlačové konferencie.

Hattas , respektíve vedenie mesta na zverejnenie týchto informácii reagovalo rozjímaním o konšpiračných médiách, ale k údajom, ktoré evidentne pochádzali z verejne dostupných zdrojov a materiálov zo zasadnutia mestskej rady a mestského zastupiteľstva sa opäť nevyjadrili. Miesto zásadného postoja samozrejme reagovali propagačným materiálom z dielne odboru propagácie – nultým číslom mestských novín.

Radničné noviny

Pokus o vydanie mestského plátku z dielne odboru propagácie pôsobil ako zlý vtip. Prezentácia aktivít pripravených ešte predchádzajúcim vedením mesta ako výsledok práce nového vedenia, skreslené informácie, privlastňovanie si zásluh a opätovné dehonestovanie bývalého vedenia bolo viac ako za čiarou, podobne ako informácie súvisiace s mestskou tržnicou, ktoré pre poslancov v mestskom zastupiteľstve boli novinkou. V súvislosti s informáciou o transformácii mestskej tržnice na verejné priestranstvo si spomenuli iba na schvaľovanie dotácií, kde pribudli položky „dotácia na verejné priestranstvo“ a „mimoriadna dotácia na verejné priestranstvo.“ Samozrejme odpovede na otázky súvisiace s uvedenými dotáciami na zastupiteľstve nedostali. Mesto nekomunikuje štandardne s poslancami ani s občanmi. Preto z tohto pohľadu vyjadrenia Henricha Vargu, v súvislosti s jeho cieľmi a úlohami nie je možné brať vážne.

Henrich Varga - vedúci odboru komunikácie mesta Nitra

Mojou úlohou je nastaviť novú komunikačnú stratégiu mesta, napraviť jeho pošramotený imidž a ukázať ľuďom, že toto mesto má svojich obyvateľov úprimne rado.

Pán Varga novú komunikačnú stratégiu mesta nastavil najskôr v predvolebnej kampani. Na znevažovaní a kriminalizovaní protikandidáta, v kombinácii s tancami na hroboch Jána Kuciaka a túžbou občanov po zmene. Zvolená stratégia síce viedla k víťazstvu vo voľbách, by v právnom štáte nepochybne bola predmetom trestného konania.

Pánovi Vargovi totižto svet paragrafov, respektíve platnej legislatívy veľa nehovorí, pretože pokiaľ by mal aspoň základné znalosti v trestnom práve vedel by, že ohováranie je trestným činom a zároveň aj to, že zákon nepripúšťa šíriť klamstvá o protikandidátoch, nakoľko vážnym spôsobom môžu nielen poškodiť ich meno, ale aj im privodiť trestné stíhanie. Pri radení v kampani akosi zabudol upozorniť Hattasa, že kandidát nemôže zavádzať občanov informáciami nezakladajúcimi sa na pravde, nakoľko v tom prípade sa dopúšťa trestného činu podvodu.

Pán Hattas získal pozíciu primátora podvodom, klamstvom podľa ktorého malo byť Mesto Nitra jedným z najzadlženejších miest na Slovensku.

Marek Hattas : „Nitra je jedno z najzadlženejších miest na Slovensku a preto nemá inú možnosť, než začať fungovať efektívne.“


Reálny stav financií Mesta Nitra:
Pán Hattas so svojim strategickým tímom, niekoľko mesiacov podsúval občanom Nitry, že Ing. Jozef Dvonč nenakladal hospodárne s finančnými prostriedkami Mesta Nitra a neprimerane zadlžil mesto. Vyjadrenia, ktoré pre Vargu, Odzgana, či Horáka neznamenali viac ako účinný ako slogan na oslovenie, čo najväčšieho počtu voličov,   v  zmysle trestného zákona napĺňajú skutkovú podstatu trestného činu ohovárania. Oznámenie nepravdivých informácií nielen mohlo, ale vážnym spôsobom poškodilo meno bývalého primátora Ing. Dvonča. Tým, že po úspešnej kampani členovia tímu Hattas obsadili miesto na úrade, naplnili do bodky znenie trestného činu podvodu, ktorý vyžaduje privodiť klamstvom osobný prospech.

Samozrejme z predvolebných sľubov zostal iba termín „zmena“. Paradoxom bolo, že vlastnú neschopnosť sa Hattas tím aj po nástupe na úrad zakrýval dehonestáciou predchádzajúceho vedenia.
Vedúci odboru komunikácie – reakcia na kritiku mesta

Občan by očakával od primátora, prípadne od jeho odboru propagácie minimálne zvolanie tlačovky, na ktorej sa aspoň pokúsi spochybniť obsah textu, alebo aspoň primeraným spôsobom reagovať na kritiku, nakoľko reakcia na kritiku statusom pána Vargu, ktorý chcel mesto naučiť komunikovať je viac ako dehonestáciou vedenia úradu.

 Informácie zverejnené z oficiálnych materiálov mesta ako aj otázky vyplývajúce z materiálov, miesto serióznych odpovedí súčasné vedenie rieši typickou demagógiou moci - označením HOAX, či dielo konšpirátorov. Netreba konšpirovať a vymýšľať hoaxy.

Konanie Hattasovho tímu je nevyčerpateľnou studnicou poznatkov o tom, že občania mesta Nitry majú dočinenia s novým fenoménom, ktorý sa správa ako Hattasova svorka, ktorá si neuvedomuje, že mesto nie je ich vlastníctvom a po štyroch rokoch bude skladať účty.