Jana TELEKI: Pán Hattas, rečami o konšpiračných weboch zakrývate neschopnosť odpovedať na otázky
20 | 06 | 2019 I Jana TELEKI

Včera, po zverejnení informáciu, ktoré súvisia s prednostom mestského úradu a zmenou štruktúry riadenia mesta Nitra, sa začali aj poslanci mesta zaujímať o ich pravdivosť. Poslanec Pavol Obertáš vyzval primátora, aby zverejnil svoje stanovisko k informáciám, ktoré boli publikované na našom webe. Keďže pán primátor nepožiadal o opravu, ale reagoval na Facebooku, rozhodli sme sa zverejniť nielen jeho reakciu, ale sa aj vyjadriť k pravdivosti jeho vyjadrení.


Marek Hattas na svojej facebookovej stránke napísal (všetok text písaný nasledujúcim fontom je napísal Marek Hattas, pozn. redakcie):


&theater

"Dobrý deň, rád by som vecne a fakticky reagoval na podnet poslanca Palo Obertáš, ktorý sa objavil na jeho Facebookovej stránke Klokočina - problémy obyvateľov.

Celý príspevok poslanca Obertáša aj s komentármi obyvateľov nájdete tu: Svet podľa Kiskovho Hattasa v Nitre: Zvýšil si svoju mzdu o 30% a priviedol zvláštnych ľudí na úrad, kto sú?
Zmeny po nástupe Hattasa Čítať ďalej
18 | 06 | 2019 | Jana TELEKI


 

Kvôli pracovným povinnostiam odpovedám s miernym oneskorením. Ďakujem za pochopenie. Odpovede tu (Marek Hattas):

Konšpiračné weby

"Konšpiračné weby sa o mňa v poslednej dobe zaujímajú viac ako pred tým. Je to prirodzené, keďže zastávam dôležitú funkciu. Ich koncept je vždy rovnaký, je to kombinácia verejne známych faktov s neoverenými informáciami, ktoré sú zafarbené názorom alebo komentárom autora. Napríklad o Hideparku (kde som sa mimochodom vzdal funkcie 1.12. 2018) sa píše, že získal dotáciu vo výške 1 milión eur. O mne zase tvrdia, že ma platí Penta. Sú to výmysly, na ktoré nereagujem, pretože presne o to im ide - aby som venoval energiu ich bludom."


Za prvé - Hlavný denník nie je konšpiračný web, sme členmi IAM Monitor - IAB Slovakia.  Náš koncept zahŕňa aj vyvracanie nezmyslov, ktoré produkujú médiá, ktoré len donedávna vyrábali mediálne hviezdy podľa potrieb oligarchov, a ktoré sa v poslednom období uchyľujú k tomu, že tieto abnormality prezentujú dokonca ako niečo výnimočné.

Pán Hattas sa príspevkom, kde sa vyjadruje o vzdaní funkcie, zjavne pokúša dištancovať od Hideparku. Tým, že bol počas celej kampane bol prezentovaný ako zakladateľ a riaditeľ tohto výnimočného kultúrneho centra, sa už dnes nechváli. Po pár mesiacoch „na dôležitom poste“ sa teraz pokúša dištancovať nielen od kultúrneho centra, ale aj vlastných vyjadrení poskytnutých médiám v rámci predvolebnej kampane.

V texte súvisiacom s kultúrnym centrom Hidepark sme doplnili obrazový záznam jeho vyjadrení, ako aj tabuľku s rozpisom prijatých grantov získaných od roku 2012, spomínaných vo videu Filipom Stránovským.

Jediným nedostatkom zverejnených príspevkov je, že zoznam darov a príspevkov na projekty Hideparku nie je úplný. Mimochodom - k tomu, ako zarábať peniaze cez vymýšľanie akože príbehov, sa Filip Stránovský vyjadril viac než jasne.

Pán primátor sa však nevyjadril k legalizácii Hideparku, ktorá momentálne prebieha na stavebnom úrade, ale predpokladám, že všetkých pochybovačov upokojila redaktorka Henrieta Ďurovová, ktorá sa téme legalizácie Hideparku venuje v týždenníku Plus sedem dní detailne.

 
Organizačná štruktúra


"V štatúte mesta sa píše, že primátor riadi a prednosta vedie mestský úrad a tak to aj funguje. Zmena organizačnej štruktúry mala za úlohu zjednotiť prístup k zamestnancom, pretože niektoré útvary spadali pod prednostu a niektoré priamo pod primátora. Preto sme väčšinu odborov presunuli pod prednostu.

Cestovný ruch sme oddelili od komunikačného, pretože takto to dáva väčší zmysel a je to prehľadnejšie. Vytvorili sme odbor “inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti”, ktorý samospráva potrebuje ako soľ.

Na odporúčanie vedúcich sme doplnili jednotlivé odbory o zamestnancov na pozície, ktoré boli dlhodobo neobsadené, či zamestnanci boli dlhodobo na PN."


Pán primátor si mal prečítať štatút skôr, než podpísal dodatok k organizačnej štruktúre, alebo si toho bol vedomý, a teda zavádza hneď v prvej vete. V materiáli je striktne uvedené, že sa jedná o zrušenie organizačných zložiek a zmeny v riadiacej pôsobnosti. Novovytvorené odbory boli priamo zaradené do riadiacej pôsobnosti prednostu úradu.

Čo sa týka presunov riadiacej činnosti - zrušené odbory ktoré boli následne premenované a prenesené do riadiacej pôsobnosti prednostu, odkrývajú pravú tvár materiálu viac než jasne.

Ani posledná veta sa nezakladá na pravde, pretože v materiáli je uvedené, že bolo zrušené jedno miesto, ktoré bolo dlhodobo neobsadené. 

 
Personálne otázky


"Odstúpenie p. viceprimátorky rešpektujem. Skutočné príčiny jej odchodu nebudem komentovať, pretože sa jedná o veľmi intímne záležitosti týkajúce súkromia p. Hefkovej.

Áno, na úrad som si vzal dvoch ľudí, ktorí patria do okruhu mojich najbližších spolupracovníkov. Urobil som to, stopercentne si za tým stojím a urobil by som to zas aj dnes. Tak ako každý manažér, aj ja okolo seba chcem mať ľudí, ktorým môžem veriť. Z Tímu Hattas sú na úrade zamestnaní pán Varga a pán Horák."


Tím Hattas bol v predvolebnom období prezentovaný ako tím expertov na samosprávu, no v skutočnosti sa jedná o expertov na komunikáciu. Každý manažér, pokiaľ sa dostane na pozíciu na základe vedomostí, sa obklopuje odborníkmi v danom odbore, ktorým dôveruje. Keďže pán primátor očividne považuje za najdôležitejšiu záležitosť komunikáciu úradu s občanmi, obklopil sa práve odborníkmi na komunikáciu.

Problém nie je prioritne v tom, že zamestnal ľudí, ktorým dôveruje, ale v tom, že v predvolebnej kampani zavádzal a neuvádzal, že špecializáciou jeho tímu je marketing, reklama, príprava kampane, či komunikácia.

Michaela Hefková bola donedávna viceprimátorkou, ale k tej sa ešte vrátime.

Ján Odzgan je prednostom Mestského Úradu a robil poradcu tímu Hattas počas volebnej kampane tímu Hattas. Teraz má plat 2600 eur.

Henrich Varga – odborný poradca pre komunikáciu (člen volebného Hattas tímu), 2385eur.

Martin Horák   – vedúci odboru inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti (člen  volebného Hattas tímu) - 1750 eur

Roman Oravec – referent – grafik, fotograf (člen volebného Hattas tímu)

Svatopluk Bartík – externá zmluva (poradca vo volebnej kampani Hattas tímu), kde bolo vyplatených z rozpočtu mesta 5000 eur.

Tvrdenie pána primátora, že si na úrad vzal dvoch najbližších ľudí, sa teda nezakladá na pravde, a určite by sme mohli pokračovať.

Predpokladám, že pán primátor vie, že odchod z úradu a vzdanie sa legitímne vo voľbách získaného mandátu sú diametrálne odlišné veci.

Nasledovné povedala Michaela Hefková po tom, ako odstúpila z postu viceprimátorky Nitry:

„Primátor prijal moje oznámenie bez námietok. Prekvapením bolo, že som bola konfrontovaná s nástojčivým naliehaním, aby som sa vzdala aj poslaneckého mandátu. Toto gesto naliehania na moju osobu a podlomené zdravie ma presvedčili, že moja cesta ako poslankyne v Tíme Hattas skončila.“


Primátor nechcel komentovať dôvody jej odchodu. K tomu, prečo trvali na tom, aby pani Hefková odovzdala mandát, sa nevyjadril.

 
Za ľudí


"Sedím na jednej stoličke a minimálne do parlamentných volieb sa na tom nič nezmení. Pevne verím, že môj vstup do vysokej politiky prinesie pre mesto viacej plusov, inak by som do toho nešiel."


Vážený pán primátor, skutočne väčšina občanov, a nielen v našom meste, si je vedomá toho, že novovzniknutá mimoparlamentná strana musí pred vstupom do parlamentu získať mandát na zastupovanie v parlamentných voľbách.

 

"Dopravnú situáciu, kompetencie mestských policajtov, systematických riešenie týkajúcich sa materských a základných škôl, ako aj iné zákony, ktoré potrebujeme zmeniť, či presadiť sa riešia na národnej úrovni.

Na poslednom stretnutí k doprave v apríli si zástupcovia z Ministerstva dopravy a výstavby vypočuli naše naliehanie ohľadom okružnej križovatke na Cabajskej - výjazd z diaľnice. Pripomenuli sme im smrteľné nehody, obmedzenú priepustnosť, tranzitnú dopravu, ktorá nám ide cez centrum mesta. Dali nám za pravdu no na rok 2019, 2020 ani výhľadovo nie sú na okružnú križovatku vyhradené žiadne peniaze z Ministerstva dopravy a výstavby, taká je pravda. Nitra aj ďalšie samosprávy potrebujú na národnej úrovni silnejší hlas."


K poslednému vyjadreniu pána primátora sa neopovažujem vyjadriť, nakoľko sme sa uvedenou problematikou nezaoberali.