AKTUÁLNE DOPRAVNÉ INFO k 6:00 HOD.: Kde sú radary a uzávierky na diaľniciach a cestách?
29 | 06 | 2019 I www.stellacentrum.sk

Aktuálny celoštátny prehľad zjazdnosti:


Sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné.  Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký. Väčšina horských priechodov je zjazdná.


Kompa vo Vojke premáva.

Pezinská Baba zjazdná v oboch smeroch

Strečno: zjazdné v oboch smeroch v zúženom profile - aktuálne zdržania a nehody nájdete nižšie.

Hraničné priechody zdržania:

Záhorská Ves – Angern kompa premáva.
Moravský Svätý Ján – Hohenau most  otvorený.
Vyšné Nemecké: nákladná doprava vstup: 120 minút, výstup: 420 minút. Osobná doprava vstup: 120 minút, výstup: 30 minút
Ubľa: osobná doprava vstup: 120 minút, výstup: 30 minút
Poľsko - na poľskej strane sa môžete sa zdržať pri priebežných kontrolách
Maďarsko-Chorvátsko: hraničný priechod Letenye - Goričan na starej ceste je uzavretý

 

AKTUÁLNE DOPRAVNÉ INFORMÁCIE:


KONTROLY:

 • v Bratislave na Rybničnej, v smere do Vajnor

 • na D1 pri Voderadoch, v smere do Bratislavy


RADARY:

 • v Bratislave na Vajnorskej, za Turbínovou, v smere k Zlatým pieskom

 • v Perneku na hlavnom ťahu, v smere na Pezinskú Babu

 • na diaľnici D2, za Malackami, v smere do Kútov,

 • v Hornom Sŕni, v smere do Česka

 • pred Zázrivou, v smere z Terchovej,

 • na rýchlostnej ceste R1, za Sielnicou, v smere do Zvolena,

 • na výjazde z Banskej Bystrice, v smere na Donovaly, v časti Jakub

 • pred Liptovskou Osadou, v smere z Ružomberka,

 • na severnej diaľnici D1, pri Liptovskom Hrádku, v smere do Liptovského Mikuláša


MOBILNÉ RADARY:

 • v okolí Perneka a Pezinskej Baby meria strieborný Superb kombi

 • čierny Superb meria rýchlosť medzi Prievidzou a Novákmi a

 • biela Fabia jazdí medzi Kalinovom a Lučencom.


 

DOPRAVNÉ OBMEDZENIA 29.06.2019


Bratislava-Slovnaftská

Za účelom odstránenie paženia stavebnej jamy pre napojenie horúcovodného rozvodu je čiastočne uzatvorená Slovnaftská ul. (pri odbočke k Prístavu, pravý jazdný pás s dočasnou signalizáciou, o dĺžke cca 60 m, v smere k Slovnaftu) v Bratislave v mestskej časti Ružinov.

D1 Bratislava, Rondel

Pre opravu výtlkov pri mostných záveroch na mostoch v Bratislave rátajte od 28. júna 2019 (piatok) 21.00 hod. do 30. júna 2019 (nedeľa) 6.00 hod. s dopravným obmedzením na diaľnici D1 v km 5,870 na pravom moste ev. č. D1-020 nad rondelom, v smere do Petržalky. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Majstrovstvá Slovenska a Česka v cestnej cyklistike

Z dôvodu konania majstrovstiev Slovenska a Česka v cestnej cyklistike bude od 07:00 hod. dňa 27.6.2019 do 20:00 hod. dňa 30.6.2019 uzatvorená Hlboká ulica v Trnave, v úseku od vjazdu k panelákom na Ulici Hlboká od č.  9 až po č. 26 po okružnú križovatku Špačinská cesta, Krupská, Sibírska. Z úseku Špačinská – Hajdóczyho sa z lokality dostanete von cez Cukrovú ulicu, z časti Špačinská – Hliny povedie obchádzková trasa smerom k Tescu cez Okružnú, príp. Oblúkovú ulicu. Všetky zmeny i obchádzkové trasy sú riadne vyznačené dopravnými značkami.

Majstrovstvá Slovenska a Česka v cestnej cyklistike

Z dôvodu konania majstrovstiev Slovenska a Česka v cestnej cyklistike bude 29.6.2019 v čase od 09:00 h do 12:00 h, od 14:00 h do 18:00 h a  30.6.2019 v čase od 12:00 h do 17:00 h rátajte s dopravnými obmedzeniami na trase Trnava, Špačince, Dolné Dubové, Kátlovce, Dechtice, Horné Dubové, Dolné Dubové, Špačince, Trnava. Premávka bude operatívne riadená políciou.

Trenčín-Záblatie

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená ulica Dolné Pažite až Hanzlíkovská v Trenčíne-Záblatí, v úseku Dolné Pažite/Sigôtky – Malozáblatská. Cestná doprava je usmernená prenosným dopravným značením, pričom prejazdných zostáva min. 5,5 m,  pre obojsmernú premávku.

Nové Zámky

Pre výstavbu Haly pre strojárenskú a elektrotechnickú výrobu je čiastočne uzatvorená Považská až Bezručova v Nových Zámkoch, v úseku Vinohrady – Šurianska obojsmerne. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

R1 Kováčová

Z dôvodu opravy pravého mosta ev. č. R1-168 je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pás rýchlostnej cesty R1 v úseku nad Kováčovským potokom a cestou I/66 v križovatke Kováčová v km 146,000 - 146,700, v smere do Banskej Bystrice. Doprava z pravého jazdného pásu je presmerovaná cez prejazdy stredným deliacim pásom pred a za mostom do ľavého jazdného pásu, v ktorom je vedená obojsmerne. Počas uzávery je odbočovací pruh v smere Bratislava - Kováčová uzavretý. Pre tento smer je z rýchlostnej cesty R1 vyznačená obchádzková trasa od križovatky Zvolen-Stráže po ceste III/2440 a následne I/66. Ostatné vetvy križovatky sú bez obmedzení.

Valaská Dubová

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 59 v k. ú. obce Valaská Dubová. Cestná premávka je dopravnými značkami a zariadeniami vedená striedavo po voľnej polovici mostných objektov o šírke min.3,50m s reguláciou dopravy cestnou svetelnou signalizáciou.

Soboš                           

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 73 v obci Soboš. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

Veľké Raškovce

Z dôvodu rekonštrukcie mosta je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 552 pred obcou Veľké Raškovce v km 66,142. Premávka je presmerovaná do jedného jazdného pruhu a riadená svetelnou signalizáciou.