RADÍME: Na zníženie dôchodkového stropu má prednostne nárok žena
25 | 06 | 2019 I tasr

Na zníženie dôchodkového stropu má prednostný nárok žena. V prípade muža vtedy, ak žena nespĺňa podmienky výchovy. Obidvom rodičom sa obdobie výchovy započítava v rovnakom rozsahu, uviedli v utorok na stretnutí s médiami zástupcovia Sociálnej poisťovne.


Ústavný zákon o dôchodkovom strope bude účinný od 1. júla tohto roka. Stanovuje, že vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov. Zákon tiež uvádza, že žena má právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na dôchodok podľa počtu vychovaných detí. Podrobnosti ešte len ustanoví zákon o sociálnom poistení.

Dôchodkový vek sa bude zvyšovať až do dosiahnutia tzv. dôchodkového stropu, ktorý je stanovený na 64 rokov. V prípade, ak je splnená podmienka výchovy jedného dieťaťa, je dôchodkový strop stanovený na 63 rokov a šesť kalendárnych mesiacov, na 63 rokov, ak je splnená podmienka výchovy dvoch detí a 62 rokov a šesť kalendárnych mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy troch a viac detí.

Rodová nerovnosť sa oveľa menej prejavuje v štátnej a verejnej službe, tvrdí Richter
Rodová nerovnosť sa oveľa menej prejavuje v štátnej a verejnej službe, podmienky sú tam vyrovnané. Treba povedať, že v týchto službách pracuje viac žien ako mužov. Povedal to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter... Čítať ďalej
25 | 06 | 2019 | TASR


"Teraz vyšiel ústavný zákon, ktorého dikcia sa musí premietnuť do vykonávacieho zákona o sociálnom poistení, a to by sa malo stať od roku 2020. Momentálne platí súčasný stav a bude platiť najbližšie roky. Kedy sa poistencov dotkne prvýkrát zastropovanie dôchodkového veku, to by mohli byť poistenci narodení v roku 1960, ale len ak vychovali dve a viac detí. Niektorí sú bezdetní, tam by sa to týkalo ročníkov narodených v roku 1963," priblížil hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.