Svet podľa Kiskovho Hattasa v Nitre: Zvýšil si svoju mzdu o 30% a priviedol zvláštnych ľudí na úrad, kto sú?
18 | 06 | 2019 I Jana TELEKI

Zmeny po nástupe Hattasa


Pôsobivé zmeny priniesli už prvé mestské zastupiteľstvá. Po navýšení mzdy platu primátora o 30% na sumu 4391 eur mesačne po zdanení, Hattas na pozíciu viceprimátorky vybral Mgr. Michaelu Hefkovú, členku tímu Hattas.

Mgr. Hefkovej , ktorá bola v predchádzajúcom období samostatne zárobkovo činnou osobou prináležala za výkon funkcie viceprimátorky iba odmena bežného poslanca. Podľa novely zákona o obecnom zriadení môže totiž zástupca primátora ako poslanec dočasne uvoľnený zo zamestnania dostávať riadnu mzdu iba v prípade, že bol pred nástupom do funkcie v klasickom zamestnaneckom pomere.

Začiatkom januára 2019 v priamom prenose tím predviedol ako šikovne dokáže obísť zákon o obecnom zriadení. Pani Hefková sa jednoducho zamestnala a následne požiadala o uvoľnenie na výkon funkcie. Bežne sa občan uchádza o pracovnú pozíciu vo firme, kde plánuje pracovať. Zamestnávateľ vezme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu, ktorej výkon bude v rámci pracovnej zmluvy vykonávať. Hefková vstúpila do pracovného pomeru s vedomím, že pracovať pre firmu, v ktorej sa zamestnala nebude. Pani viceprimátorku, právnici Tímu Hattas presvedčili, že tento postup je v súlade so zákonom a poslanci mestského zastupiteľstva jej chválili mzdu 1800 eur. Malý podfuk, či obídenie zákona okomentovala nasledovne:

Zamestnala som sa u svojho biznis - partnera. Musela som tak spraviť, aby som mohla poberať plat za svoju prácu viceprimátorky, ktorú vykonávam viac ako osem hodín denne. Nevidím na tom nič zlé ani protizákonné,“ skonštatovala Hefková.

Zaujímavosťou je, vyjadrenie druhého viceprimátora, ktorý na meste pracuje za odmenu poslanca. Politológ a historik Mgr. Daniel Balko, ktorý bol podobne ako pani Hefková v predchádzajúcom období samostatne zárobkovo činná osoba, okomentoval situáciu tak, že niekoľko mesiacov zotrvá vo funkcii, kým sa zmení zákon a následne vec dorieši.

Takmer progresívny príbeh Hattasa v Nitre: Agresívnu kampaň postavil na programe svojich súperov
Agresívnu kampaň postavil Hattas na osočovaní a klamstvách. Jeho výroky v predvolebnej kampani k problematike mesta, ktoré boli zmesou nezmyslov a nepodložených tvrdení, odzrkadľovali jeho nekompetentnosť. Čítať ďalej
13 | 06 | 2019 | Jana TELEKI


 

Strategický poradca


Člen tímu Hattas, Mgr. Ján Odzgan, nastúpil na úrad, na pozíciu odborný konzultant pre strategické riadenie 5. decembra 2018.

Mgr Ján Odzgan vyštudoval psychológiu na Karlovej univerzite v Prahe. Pôsobenie po štúdiu začínal v treťom sektore, kde sa venoval zážitkovému vzdelávaniu, komunikácii v náročných situáciách, psychológii moci v organizáciách a mediálnej komunikácií. Pracoval ako konzultant spoločnosti Deloitte, interný konzultant pre rozvoj riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti Slovalco aj ako nezávislý tréner, konzultant a kouč. Podľa výpisu z obchodného registra bol Mgr. Ján Odzgan spoločníkom v jednej spoločnosti a v ďalších dvoch zároveň konateľom. Po nástupe na post prednostu v súvislosti s pôsobením vo firmách podal vyjadrenie, že sa vzdá pozície konateľa v obidvoch spoločnostiach a v zmysle zákona so súhlasom primátora zostane spoločníkom vo firmách.  

Odzgana, ktorý doposiaľ nepôsobil v samospráve, médiá vykresľovali najmä ako biznismena a top manažéra. Excelentné manažérske schopnosti, zdôrazňované trojročným pôsobením vo vrcholovom manažmente Poštovej banky pred nástupom na úrad, okomentoval vyjadrením:

Viem, aké sú peniaze, keď robíte ako top manažér v biznise. Vôbec sa to nedá porovnať s tým, čo sa deje tu a vo verejnom sektore. Ale je to príliš zaujímavá práca na to, aby som ju odmietol,“ povedal Odzgan o svojom novom pracovnom mieste.“

Tvrdenia „o zaujímavej práci“ a nekonečnom vzťahu k mestu, v ktorom nikdy nemal trvalé bydlisko a nepôsobil, vyvolávali už v začiatkoch jeho pôsobenia na úrade pochybnosti. Termínom „vrcholový manažment banky“ sú totiž označovaní členovia predstavenstva banky, ktorých príjmy sa na Slovensku pohybujú v rozpätí 60.000 – 120 000 tisíc eur ročne a bolo ťažké uveriť, že Odzgan by odišiel z pozície z uvádzaných dôvodov. Z výpisu obchodného registra Poštovej banky vyplýva, že Mgr. Ján Odzgan nepôsobil vo vrcholom manažmente, ak by bol jeho meno by figurovalo na výpise Poštovej banky.

Ján Odzgan - Prednosta: Mojou úlohou bolo vytvoriť základné strategické rámce, ktoré nám budú určovať ciele a mantinely k ďalšej práci.“

Vyhlásenie, ktorým Odzgan zhodnotil svoje mesačné pôsobenie na úrade, bolo považované skôr za alibistické vyjadrenie na zdôvodnenie 2700 eur, ktorú prevzal v januári, pri nástupe na post prednostu. V tom čase iba málokto tušil, že cez zmeny štruktúry riadenia prevezme v dvoch krokoch moc na úrade.

Jana Teleki: Vzťah k zákonom Hattas v Nitre nikdy nemal. Hidepark je registrovaný ako čierna stavba
Keď som 20.5.2019 publikovala komentár k primátorovi Hattasovi, nepredpokladala som búrlivú diskusiu, ktorú text vyvolá. Čítať ďalej
12 | 06 | 2019 | Jana TELEKI


Za výrazom základné strategické rámce sa skrývala zmena štruktúry riadenia a odovzdanie kompetencií primátora na prednostu.

Zmeny v štruktúre riadenia mesta, pripravené Odzganom samozrejme predložil a podpísal primátor Hattas, ktorý dodatkom č. 20 cez zmeny v štruktúry riadenia úradu sa vzdal všetkých kompetencií spadajúcich doposiaľ do jeho kompetencie.

Z informatívnej správy o zmenách organizačného poriadku Mestského úradu v Nitre – dodatku č.20 vyplýva, že Hattas zrušil v Kancelárii primátora Referát strategického riadenia, poradenstva a komunikácie a Referát projektového manažmentu. Zrušil aj Útvar propagácie a cestovného ruchu v priamej riadiacej pôsobnosti primátora. Čerešničkou na torte bolo vyňatie referentov obrany, ochrany a bezpečnosti z Kancelárie primátora. Pracovníkov presunul pod novovytvorené odbory, ktoré následne začlenil pod Kanceláriu prednostu.

Avizované bombastické zmeny skončili zlúčením vážnych odborov a vytvorením nezmyselných odborov zabezpečujúcich komunikáciu mesta s občanmi. Zmenou názvov referátov, prenesením vlastných kompetencií na prednostu Odzgana a dosadením ľudí z tímu Hattas, podieľajúcich sa na predvolebnej kampani na pozície vedúcich a referentov.

Organizačnou zmenou v zmysle Dodatku Č. 20 boli vytvorené nové pracovné pozície:

vedúci odboru projektového a strategického riadenia

vedúci odboru komunikácie a propagácie

vedúci odboru inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti

referent pre transparentné fungovanie mesta

referent pre inovácie

referent pre inovácie

referent správca sociálnych sietí a propagácie

referent pre stavebné konanie

asistent kancelárie primátora – sekretárka

Z tohto pohľadu, vyjadrenie Mgr. Odzgana:  "Bol by som rád, keby sa na mestský úrad preniesli niektoré princípy, ktoré fungujú vo firmách – procesné riadenie, efektivizácia, informatizácia, klientska spokojnosť, avizoval."

... je viac ako zlým vtipom.

Vydanie a schvaľovanie zmien organizačného poriadku je vo výlučnej kompetencii primátora mesta ako štatutára zamestnávateľa. Materiál, ktorého cieľom bolo informovať poslancov mestského zastupiteľstva zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu v Nitre, predložil primátor mesta mestskej rade v apríli 2019.

Organizačnou štruktúrou, pripravenou expertom na psychológiu moci v organizáciách dal Hattas občanom na vedomie, že jeho prioritou ani zďaleka nie je spokojnosť občanov mesta, ale z mestských zdrojov zabezpečiť jeho úspešnú kampaň v parlamentných voľbách a vstup do vysokej politiky.

ŠKANDÁL: Aktivity Hattasa - progresívneho primátora Nitry roky výdatnými dotáciami podporuje Smer
30 | 04 | 2019 | Jana Teleki


 

Odzgana s Hattasom prekukla ako prvá viceprimátorka


Michaela Hefková, pochopila veľmi rýchlo kam speje konanie Odzgana a Hattasa, akým spôsobom sa manipuluje so zamestnancami, a niekoľko mesiacov citlivo vnímala nielen pomery na úrade, ale aj vážny odklon od vyjadrení v rámci predvolebnej kampani. Niekoľko mesačný stres sa podpísal na zdravotnou stave Michaely Hefkovej, ktorá po takmer dvojmesačnej práceneschopnosti sa rozhodla pre odchod z pozície prvej viceprimátorky. Paradoxom je, že pod tlakom členov, Tímu Hattas odovzdala svoj mandát získaný vo voľbách.

 

Efektívne mesto, šetrenie s prostriedkami z mestských daní  


Z realizácie programu efektívne mesto, naštartovaného bývalým vedením, ktorý si Hattas privlastnil v predvolebnej kampani, v súčasnosti nebude uvedený do praxe, nakoľko úlohou novoprijatých zamestnancov je budovanie pozitívneho imidžu Hattasa.

Do nedávna intenzívne proklamované šetrenie s prostriedkami mesta spláchlo vedenie úradu vytvorením nových pozícií s nadštandardným ohodnotením a avizovaním ďalšieho prijímania zamestnancov údajne personálne poddimenzovaného úradu.

Kiska odmieta spoluprácu s Druckerom, ale aj s Pellegrinim. Hovorí s Miklošom a stále vábi Remišovú
Kiska opatrne naznačuje, ako chce jeho strana Za ľudí zatiaľ postupovať, no zároveň hovorí, že finálne rozhodnutie urobia v októbri. „Matematika hovorí, že v prvom rade my si musíme spraviť našu domácu úlohu. Naša strana musí predstaviť ľudí,... Čítať ďalej
17 | 06 | 2019 | Aneta Leitmanová


 

Transparentnosť podľa Hattasa


Transparentnosť vyriešil Hattas tiež priam ukážkovo. Donedávna sa zasadnutí výborov mestských častí mohol zúčastniť, ktorýkoľvek občan mesta. V závere zasadnutia v rámci diskusie mal občan možnosť vystúpiť so svojimi návrhmi, či požiadavkami bez časového obmedzenia. Hattas, ktorý v predvolebnej rétorike bola najpoužívanejším termínom otvorená a transparentná samospráva pred niekoľkými dňami občanom mesta ukázal ako si predstavuje vyzerá aplikácia spomenutých termínov v praxi.

Občan, sa môže zúčastniť zasadnutia výboru mestskej časti po podaní písomnej žiadosti. Občan môže s vlastným podnetom k veci, ktorá sa na zasadnutí prerokovávala môže po schválení komisiou mestskej časti vystúpiť v bode diskusia, s príspevkom v rozsahu päť minút. O prípadnom predĺžení príspevku môže rozhodnúť výbor mestskej časti na návrh hociktorého z jeho členov.

Bilancia

Z predvolebných sľubov pomaly nezostalo ani torzo, od nástupu Hattasa na post primátora mesto zmenilo rétoriku. V súčasnosti k najpoužívanejším slovným spojeniam patrí potreba naplniť mestskú pokladňu,  Hattasov tím rieši všetky problémy zvyšovaním poplatkov.

Kiska "bojuje so zlom", no sám ho predstavuje. Usvedčujú ho Levočské strojárne, Istrobanka aj KTAG
Je už viac ako isté, že Andrej Kiska zanechá hlbokú stopu v pamäti ľudí. Doterajší slovenskí prezidenti boli šedé, nevýrazné osobnosti, pri ktorých bol postoj buď neutrálny až väčšinou kladný, alebo naopak. Pri Kiskovi sa však mienka veľkej časti... Čítať ďalej
30 | 04 | 2019 | Aneta Leitmanová


 

Vstup do vysokej politiky


Včera pri predstavovaní strany Pre ľudí, Hattas oznámil vstup do vysokej politiky, zároveň sa vyjadril, že aj naďalej zotrvá na poste primátora Mesta Nitra.

Život je pre mňa o schopnosti vedieť sa v správny čas postaviť za správnu vec a prevziať zodpovednosť. “

Pri sledovaní Hattasa zápasiaceho s prečítaním dvojminútového, pripraveného príspevku si nepochybne nejeden Nitran položil otázku na koho prenesie kompetencie, respektíve zodpovednosť v prípade, že sa do parlamentu dostane.