fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
KOMENTÁRE SLOVENSKO

Škola má byť apolitická, ale nie je. Nemôže byť, lebo nominanti sú z politických strán, tvrdí Rácová

RNDr. Marta Rácová patrí k výrazným osobnostiam v oblasti školstva a komunálnej politiky v Nitre. RNDr. Marta Rácová vyštudovala Matematicko –fyzikálnu fakultu UK v Bratislave. Profesijnú kariéru spojila s Gymnáziom Eugena Gudernu a neskôr Gymnáziu na Golianovej ulici v Nitre, kde pôsobila ako stredoškolská učiteľka matematiky a fyziky, 22 rokov pôsobila vo funkcii riaditeľky. Založila Štátnu jazykovú školu v Nitre a Nadáciu gymnázia, ktoré fungujú doteraz. Položila základy bilingválneho vyučovania v anglickom jazyku na škole, zapojila študentov školy do medzinárodných aktivít v rámci projektov Comenius a Unesco. Významným a rozhodujúcim spôsobom sa zasadila o pridelenie rozostavanej budovy ZŠ na Klokočine, jej dokončovanie a budovanie nového mena Gymnázia na Golianovej ulici. Pod jej vedením sa gymnázium zaradilo medzi úspešné a kvalitné gymnáziá. Jej odborná a pedagogická práca v oblasti školstva bola viackrát ocenená, je držiteľkou Malej medaily sv. Gorazda a Ceny mesta Nitra. Kandiduje do eurovolieb za NÁRODNÚ KOALÍCIU.

Šieste  volebné obdobie ste nezávislou poslankyňou mesta Nitra. Máte vysokú dôveru občanov a výsledky v komunálnej politike, nekompromisne presadzujete požiadavky a potreby škôl, ale i radových občanov. Čo ovplyvnilo Vaše rozhodnutie prijať kandidatúru na post europoslanca?

Zaujímam sa o celospoločenské dianie, ďalší rozvoj a reformu školstva a tiež o budúcnosť a postavenie Slovenska v rámci EU. Prijatím kandidatúry za europoslankyňu za Národnú koalíciu chcem pomôcť presadzovať jej programové ciele a výraznejšie brániť záujmy SR na pôde EU.

Profesijný život ste zasvätila výchove a vzdelávaniu detí. Spolupracovali ste s MŠ SR ako členka akreditačnej rady pre kontinuálne vzdelávanie učiteľov, lektorovali učebnice matematiky pre gymnáziá, napísali príručku z matematiky pre maturantov, vzdelávala učiteľov ako lektorka. Ako vnímate z roka na rok zhoršujúcu sa situáciu v školstve?

Školstvo  na Slovensku prežíva hlbokú krízu spôsobenú dlhodobo neriešenými problémami, prijatými chybnými rozhodnutiami v oblasti obsahu vyučovania a smerovania škôl, financovania chodu škôl a ich rozvoja, postavenia učiteľa a ocenenia jeho práce.

Výrazne ste sa angažovali profesionálne ako spoluzakladateľka a členka prezídia Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií ste bola súčasťou zmien, ktorými prechádzalo školstvo.

V spleti problémov nie je prioritné hlavné poslanie školy – vzdelávanie a výchova detí, rozvoj osobnosti každého žiaka, ale skutočná cieľavedomá výchova k hodnotám a národným tradíciám, k práci a vzťahu k rodine, národu a vlasti.

V súčasnosti prebiehajú diskusie najmä o politizácii školstva a neadekvátnych zásahov zo strany politických garnitúr. Je vôbec možné pri súčasnom nastavení školstva hovoriť o odpolitizovanom školstve?.

Škola má byť apolitická, ale nie je. Ako môže byť, keď zriaďovatelia sú nominanti víťazných politických strán, do rád škôl sú delegovaní poslanci a rodičia, ktorí často zasahujú neodborne do chodu škôl, vytvárajú tlak na riaditeľa školy riešiť veci podľa ich predstáv. A nikto to nerieši, lebo taký je stav spoločnosti a obraz chápania demokracie. Zo škôl odchádzajú kvalitní učitelia aj riaditelia, najmä z dôvodov neprijateľnej klímy a nedostatku motivácie ďalej  pracovať.

V posledných rokoch sa najmä aktivity mimovládnych organizácií sústreďujú na mládež, zdôrazňujúc, že deťom chýba zdravé sebavedomie, kritické myslenie, či vštepovanie princípov demokracie.

Rastú pokusy zvonka ovplyvňovať život škôl a výchovu a vzdelávanie detí na školách aktivitami, ktoré na školu nepatria, ako je Gender day a pod. Príkladom sú rôzne cudzorodé aktivity nadácií a občianskych združení, ktoré sa tlačia do škôl s cieľom kontaktu s deťmi a možností ovplyvňovať ich názory a myslenie. Treba to zastaviť.

Som za spoluprácu  štátov, národov a škôl v rámci EÚ, ale nepreberajme zo zahraničia neuvážene modely a prvky do nášho školského systému, strážme si našu suverenitu a tradície, hľadajme a inovujme vlastné postupy, presadzujme neznižovanie finančných zdrojov v rámci európskych vzdelávacích a kultúrnych projektov na spoluprácu a výmenné pobyty študentov, urobme objektívne analýzy nepriaznivých výsledkov našich žiakov v medzinárodných testovaniach, ale počúvajme našich učiteľov o príčinách tohto stavu.

V škole o všetkom rozhoduje osobnosť učiteľa – len vzdelaný, zanietený a spoločensky ocenený učiteľ naplní očakávania spoločnosti a rodičov.

Aký význam vo vašom živote zohráva rodina ?

Rodina je pre mňa posvätná, bez nej by som nedokázala nič. Dnes treba brániť tradičnú rodinu ako základ budúcnosti slovenského národa. Mám veľa dôvodov  pokračovať v práci pre ľudí, ponúkam svoje skúsenosti, energiu a presvedčenie, že nič nie je nemožné, len treba chcieť.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info