Novou prvou námestníčkou Generálnej prokuratúry má byť JUDr. Viera Kováčiková, poznáme jej škandály
02 | 05 | 2019 I Jana Teleki

Z prostredia Generálnej prokuratúry unikla informácia, že novou prvou námestníčkou Generálnaj prokuratúry sa má stať JUDr. Viera Kováčiková, Krajská prokurátorka, Krajskej prokuratúry V Trenčíne.


S menom JUDr. Viera Kováčiková, ktorá viedla Krajskú prokuratúru v Trenčíne od jej vzniku, sa spája množstvo škándálov a dlhoročných trestných konaní, ktoré od samého začiatku boli nezákonné. Krajská prokuratúra intenzívne zabezpečovala beztrestnosť osobám z prostredia organizovaného zločinu, najmä bratislavskému podsvetiu – skupine okolo Petra Čongrádyho, Sýkorovcom a ľuďom okolo Miroslava Dokupila označovaného ako šéfa trenčianskeho podsvetia. Krajská prokuratúra poskytovala nadštandardný servis aj osobám z prostredia konkurznej mafie. Podnikateľom, ktorí odmietali vzdať sa svojich firiem a majetku dobrovoľne a podávali sťažnosti voči uzneseniam o vyhlásení konkurzu, boli vydávané obžaloby bez vznesenia obvinenia.

Poveriť, či menovať na post prvej námestníčky, pravú ruku JUDr. Dobroslava Trnku je výsmechom všetkým, nielen dlhé roky nezmyselne kriminalizovaným občanom.

 
Z knihy Jany Teleki: Keď satira zabíja - to podstatné o Kováčikovej

Nedokážem slovami popísať, čo som cítila po prevzatí toho rozhodnutia 9.6.2011, na ktoré som čakala jedenásť rokov, no nebol to pocit zadosťučinenia, iba bezmocnosť. Generálna prokuratúra vydala rozhodnutie, v ktorom mi oznámila, že jedenásť rokov vedené konanie voči mne je nezákonné ako posledný dôkaz o sofistikovanej trestnej činnosti JUDr. Kováčikovej – krajskej prokurátorky Krajskej prokuratúry Trenčín.

 

Nechápala som, bolo to neuveriteľné. Dva v jednom, sen skutočnosťou.

Spomienka …  

Deň ako každý iný, dopoludnia som sa hrala na predavačku vo vlastnej predajni, a popoludní riešila došlú poštu … Pri pohľade na obálku z generálnej prokuratúry, zahmlilo sa mi pred očami . Z pootvorenej zásuvky stola som mechanicky vytiahla nitrák a začala čítať.

Okamžite som zavolala na generálnu prokuratúru…

Pani doktorka ste naozaj presvedčená, že rozhodnutie, ktoré ste mi zaslala je v poriadku?“

Pani Teleki pochopte, že konanie právoplatne ukončené v roku 1999, nie je možné otvoriť od 18.10.1999, pretože uznesenie vyšetrovateľa nebolo napadnuté a ani zrušené… ani sťažnosťou v lehote ani na základe mimoriadneho opravného prostriedku. Pochopte konečne, že trestná vec ČVS: 345/PB – 98 je dvanásť rokov právoplatne ukončená a nedá sa otvoriť…“

Šialenstvo … Švábiová mi vysvetľovala, že konanie je dvanásť rokov zastavené, a ja som mala pred sebou sedemsto stranový spis  vedený v trestnej veci ČVS: 345/PB – 98 a predvolanie na ďalšie pojednávanie.

Švábiová tvrdila, že vec je právoplatne uzavretá, konanie nejde otvoriť a ja som jedenásty rok lietala po súdoch…

V jedinom okamihu pôvodný problém dvoch trestných konaní nahradili otázky vo vzťahu k prokurátorke JUDr. Kováčikovej.

Posledný rozhovor s Kováčikovou

Zničená, ponížená v návale zlosti som sa telefonicky spojila s JUDr. Kováčikovou, krajskou prokurátorkou z Trenčína.

Ty sviňa, mám rozhodnutie z generálnej prokuratúry… mám stanovisko generálnej prokuratúry, že prvé trestné konanie je od 18. októbra 1999 právoplatne ukončené. Divadlo skončilo, okamžite zastav konanie, ktoré nemá oporu v zákone… opona padla, máš štyridsať osem hodín na stiahnutie žaloby… “

Pani Teleki musíte mi zaslať rozhodnutie generálnej prokuratúry a my ho posúdime.“

Musím iba umrieť…“

Pani Teleki pokojne, čo Vám napísala generálna prokuratúra ?“ spýtala sa s roztraseným hlasom Kováčiková.

Čo mi napísala generálna prokuratúra? … Vydala si pokyn na vznesenie obvinenia, ktorý si odôvodnila klamstvom o sťažnosti Loduhovej podanej v zákonnej lehote, a neskôr klamstvom o mimoriadnom opravnom prostriedku, ktorý nikdy nebol podaný… jedenásť rokov si klamstvami živila konanie, ktoré nemalo oporu v zákone.“

Pani Teleki, ja potrebujem to rozhodnutie, aby som mohla relevantne rozhodnúť. “

Disponuješ všetkými relevantnými listinami na stiahnutie obžaloby, tak ako si nimi disponovala v čase, keď si sa rozhodla odbavovať sa na mne. Všetkými rozhodnutiami, ktoré si mala keď si sa rozhodla ničiť moju mamu , deti a všetkých, ktorí sa o mňa čo i len obtreli. Moju rodinu si zničila do tla… jedného dňa tie vedrá špiny, ktoré si roky liala na mňa budú stekať po tvojej hlave a ja budem ničiť tak, ako si ty ničila mňa , s jediným rozdielom – bez klamstiev. Uvedom si, že jedenásť ročnú trestnú činnosť neschováš za pochybenie, iba ak by si sama seba zdegradovala na úplné dno a prehlásila, že si negramotná.“

Hovor plný výbuchov zlosti a smršti nadávok, adresovaných JUDr. Kováčikovej zastavil škripot dverí, v ktorých stála jedenásťročná dcéra. V živote som nikomu nevynadala do skorumpovaných úplatných ku…v, ako počestnej pani prokurátorke…

Prokuratúra ustúpila „v celom rozsahu od obžaloby“… 

Niekoľko dní po telefonáte mi vážená JUDr. Kováčiková ,Krajská prokurátorka Krajskej prokuratúry Trenčín, listom oznámila, že prvé trestné konanie je právoplatne ukončená vec, a keďže v právoplatne ukončenej veci nie je možné viesť pre ten istý skutok nové konanie, vydala dozorujúcemu prokurátorovi Okresnej prokuratúry v Trenčíne pokyn, aby podľa § 239 ods. 2 Trestného poriadku ustúpil v celom rozsahu od obžaloby.

Stiahnutie obžaloby bolo skutočnou perlou ducha. JUDr. Kováčiková vedela, že konanie musia na základe stanoviska generálnej prokuratúry a výraznému tlaku médií zastaviť, ale zároveň je potrebné ošetriť trestnú činnosť prokurátorov a sudcov, ktorí v priebehu jedenástich rokov vydávali nezákonné rozhodnutia.

Aby trestnú činnosť seba a kolegov bolo možné prezentovať ako nedopatrenie, stiahnutie obžaloby zdôvodnila neznalosťou základov trestného práva. Paradoxne, aj hra na hlúposť vyžadovala falšovanie dátumov na uznesení. Keďže nepoznala rozhodnutie generálnej prokuratúry , „upravila“ dátumy podľa potreby, odvolávajúc sa na justičnú prax a nesprávny právny názor.

Po jedenástich rokoch trestného konania, sudca Okresného súdu v Trenčíne JUDr. Antala konanie voči mne zastavil s odôvodnením, že konaniu bráni prekážka rozhodnutej veci…

Dehonestujúci spôsob akým museli druhé trestné konanie ukončiť ohrozoval kariéru všetkých sudcov a prokurátorov, ktorí počas jedenásť rokov vydávali rozhodnutia.

Zastavenie konania nebol koniec, bol iba začiatok nového šialenstva z dielne justičnej zberby. V roku 2013 panstvo z prokuratúr opäť ožilo. Nebol to Red Bull , čo im dal krídla, ale oznámenie o kandidatúre a zvolení JUDr. Čižnára na post generálneho prokurátora.