Podľa Viktora Orbána imigrácia zmení celú Európsku politiku
10 | 01 | 2019 I Jana Teleki

V dnešnom prvom oficiálnom prejave Maďarskej vlády vystúpil priamo Ministerský predseda Viktor Orbán. Napäté média očakávali, že tlačová konferencia bude venovaná prevažne aktuálnym aktivitám opozície, no nedočkali sa.


Na otázky súvisiace so zákonom o nadčasoch dostali pragmatickú odpoveď: V mzde za odrobené hodiny sa budú naďalej zohľadňovať nadčasy a príplatky, a pritom nikto nebude nútený podvodným spôsobom obchádzať doterajšie normy a naďalej bude platiť, že v nadčasových limitoch bude pracovať len ten, kto sám bude chcieť. Táto už viackrát zopakovaná odpoveď schladila horúce hlavy a Orbán povedal, že nechápe kritiku, keď neboli ešte ani vyplatené mzdy za prvý mesiac v tomto roku podľa platného zákona. Keď samotná prax a nie politická objednávka ukážu potrebu zákon upraviť, tak sa to pragmaticky urobí, ako sa stalo už niekoľkokrát v predošlej parlamentnej praxi pri iných zákonoch.


Cieľom tlačovej konferencie nebolo robiť boxovacie vrece opozícii, ale zložiť odpočet na základe správy Ministra financií a vyjadriť sa k aktuálnym spoločenským témam a k skutočne vážnym politickým rozhodnutiam. Štátny dlh Maďarska v roku 2018 klesol na 78 % HDP, spotreba domácnosti narástla o 6%, hrubé mzdy v národnom hospodárstve narástli o 11% . Ekonomika je stabilná a plní dobre svoje ukazovatele. V rámci tzv. programu ochrany rodín vláda prevzala 1,832 miliónov dotazníkov, s ktorými sa bude zaoberať ako prvá vláda v histórii štátu vôbec a bude tak systematicky riešiť postavenie rodín, výchovu detí a demografický vývoj. V Maďarsku platí parlamentná demokracia so všetkými jej prejavmi. Maďarsko je jediným štátom Európy, ktorý nemusel v 30-ročnej histórii pristúpiť k inštitútu predčasných volieb a ku skráteniu volebného obdobia. V Maďarsku je vytvorených 4,35 miliónov pracovných miest oproti roku 2010, keď ich bolo 3,7 mil. a očakáva sa nárast na 4,5 až 5 mil. zamestnaných, čo povedie k ďalšiemu rastu a zvýšeniu životnej úrovne, k vyšším príjmom a k lepšej kvalifikovanosti a nezávislosti ľudí.


Orbán vyhlásil, že Maďarsko sa hrdo hlási k tomu, že zastavilo migráciu na suchozemskej ceste a je pripravené privítať migrantov z Turecka, ktorí sa očakávajú v tomto roku. Podľa jeho vyjadrenia v západnej Európe je migrácia otázkou spolužitia, vo východnej Európe ešte nie a polemiku vedie Maďarsko a ostatné krajiny o tom, ako zabrániť vzniku tejto situácie.


Imigrácia preto vzdialila od seba dve časti Európy


Na otázku, ako vníma aktivity Sorosa a Sargentini, ako aj súčasnú prácu Európskej komisie odpovedal, že dobre pozná Sorosove štruktúry aj Sorosa osobne a vie, že táto aktivita neustane, skôr naopak. (Dokazuje to aj dnešné lobovanie Sorosa v EP u komisárky Věry Jourkovej z ČR a Jyrki Katainena, fínskeho zástupcu.) Preto je potrebné vidieť aj zbližujúcu sa opozíciu na platforme podpory imigrácie a položiť im otázku, či je vhodné legitímne podporovať zbližovanie ľavicových, pravicových a antisemitských platforiem v záujme krátkodobých straníckopolitických záujmov. Táto opozícia pritom už otvorene vyhlasuje, že vo voľbách do Európskeho parlamentu bude vystupovať na platforme podpory imigrantskej politiky.


Jana TELEKI: Protesty v Maďarsku berú Maďari s iróniou, prevalilo sa dosť pikantných vecí
Posledné zhromaždenie zástupcov niektorých opozičných strán a odborárskych hnutí a ich teatrálny slávnostný sľub na schodoch parlamentu sa stali predmetom typického maďarského humoru. Čítať ďalej
08 | 01 | 2019 | Jana TELEKI

Opozícia si kope vlastný hrob a v tom ich nebude zastavovať.


Ani podpora Sorosa, ani aktivitiy Judit Sargentini však nie sú v súlade s tým, čo si myslí Maďarský ľud a čo bude vždy garantovať Maďarská vláda. Aj v prípade, že bude musieť bojovať s Emmanuleom Macronom, ako s lídrom proti imigrantských síl v Európe.


Maďarsko stoji na strane vlastných občanov, ich záujmov a bude ich dôsledne a so všetkou autoritou zastupovať, povedal Orbán a upozornil na to, že právo každého na štrajk, demonštráciu a prejavenie názoru sa rešpektuje a zaručuje, ale žiada každého, aby ho nepresadzoval násilím, pod nátlakom, v prípade niektorých parlamentných poslancov ide o veľmi zlý osobný príklad.


K osobným otázkam Orbán odpovedal, že každé ráno vstáva s vedomím, že ide proti vetru, ktorý pochádza z opozičných, bulvárnych a reakčných médií, ale napriek tomu je im k dispozícii a odpovedá, okrem prípadov, keď zo samotného prístupu vyplýva, že ide o násilnú, dehonestujúcu a úplne neracionálnu snahu. Vtedy nevidí dôvod ku vedomej konfrontácii a tomu sa jednoducho vyhýba. Podobne vybavil aj otázky týkajúce sa maďarských oligarchov a úspechov vlastného zaťa a otca, keď povedal, že nikdy sa z pozície vlády nebude vyjadrovať k obchodným záležitostiam právnických a fyzických osôb, to nie je jeho kompetencia. K tomu súvisiacej otázke, v akej miere je prípustná korupcia vo verejnom živote uviedol, že tolerancia je nulová a Maďarsko je jediným štátom, kde všetky podnety sú vyšetrené a neexistuje ani právna možnosť zasahovať do vyšetrovania a zastaviť tieto procesy.


V závere tlačovej konferencie bol opozičnou tlačou napadnutý za to, že sa presťahoval do luxusného úradu, kde sa podáva menu za 700 Forintov z kuchyne známej reštaurácie Gundel. S úsmevom odpovedal, že odišiel z prepychového pracoviska v Parlamente do kláštornej budovy, kde celý inventár je požičaný zo zbierok múzeí a galérii, že Gundel vyhral súťaž o stravovanie zamestnancov Úradu vlády, podobne ako v iných inštitúciách a upozornil na to, že teatrálne odhalenie cien v menze Úradu vlády je neúplné, pretože sa strava poskytuje poslancom a zamestnancom Parlamentu za nižšie ceny, čo opozičná tlač nerada počuje. (Pozn.: Orbán presadil bezplatné stravovanie na školách a v menzách a preferuje priame stravovanie na pracoviskách s dotáciou zamestnávateľa, miesto systému stravných lístkov.)


Tohtoročná prvá tlačová konferencia vlády pre mnohých prítomných dopadla fiaskom, pretože očakávali, že bude vhodným priestorom pre propagandu protestov a dúhovej opozície. Odzneli však informácie, ktoré patria do štandardného portfólia každej vlády a bolo opakovane prezentované proti imigrantské stanovisko vlády a jeho snaženia s touto profiláciou naďalej vystupovať v súčasnom Európskom parlamente, ale aj vstupovať do tohtoročných volieb s jasne polarizovanými politickými partnermi, ktorí stoja na rovnakej strane názoru.