Klienti domovov sociálnych služieb Piešťanoch absolvovali predvianočnú terapiu
23 | 12 | 2018 I TASR

Piešťany 23. decembra (TASR) – Pätnásť klientov domovov sociálnych služieb z Novej Bane a Prešova absolvovalo predvianočný rehabilitačný pobyt v piešťanskom Adeli Medical Centre. Nadácia Adeli takto oslávila 15. výročie vzniku zariadenia pre pacientov s neurogénnymi či neurovývinovými ochoreniami."Pobyt sme poskytli klientom Špeciálnej školy pre deti s telesným postihnutím - elokované pracovisko v Novej Bani a Centra sociálnych služieb Vita vitalis v Prešove, skupina je vo vekovom rozmedzí tri až 75 rokov," informovala Stanislava Horvátová z centra.

Ide o takmer alebo úplne imobilných ľudí v ústavnej starostlivosti, ktorí absolvovali komplexnú rehabilitáciu. Následky neurologických ochorení, ktorými títo klienti trpia, sa môžu zlepšovať práve komplexnou a intenzívnou rehabilitáciou.

„Fyzioterapie regenerujúce nervový systém, ako vieme z praxe, sú úplne neprístupné pre ľudí, ktorí stratili svojich najbližších alebo nie je možné, aby s nimi bývali a rozvíjali tak svoje stratené schopnosti. V ústavnej starostlivosti s vďakou prijímajú opateru náhradného domova, keďže by pre svoj postih neboli schopní úplne samostatného života,“ dodala Horvátová.