fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Českí právnici podporujú slovenskú „Výzvu proti sústavnému porušovaniu princípov právneho štátu“

Ilustračný obrázok © Shutterstock

Vyhlásenie Únie obhajcov ČR k výzve slovenských právnikov proti sústavnému porušovaním princípov právného štatu v Slovenskej republike

Prezídium Únie obhajcov SR sa oboznámilo s „Výzvou slovenských právnikov proti sústavnému porušovaniu princípov právneho štátu v Slovenskej republike“. Do okamihu uverejnenia tohto vyhlásenia sa k Výzve pripojilo cez 380 slovenských právnikov zo všetkých odborov – sudcov, prokurátorov, obhajcov, akademikov i iných právnických profesií. Už to svedčí o tom, že problémy, na ktoré Výzva poukazuje, nie sú banálne.

Na obsahu Výzvy sa zhodli odborníci, ktorí nepochybne pochádzajú z rôzneho profesijného, ​​ale pravdepodobne aj politického prostredia. Českí kolegovia z prezídia Únie obhajcov ČR sledujú dianie na Slovensku a majú aj istú znalosť momentálnych problémov súvisiacich s niektorými trestnými stíhaniami, ktoré vo Slovenskej republike prebiehajú. Niektoré problémy, na ktoré Výzva poukazuje, však nie sú len problémy Slovenský republiky.

„Nie je možné inak zaobchádzať s neočkovanými ako so zaočkovanými,“ tvrdí právnička Pirošíková

Únia obhajcov ČR sa stotožňuje s Výzvou, ak sa poukazuje na aktuálne podmienky väzby v Slovenskej republike, najmä na úpravu dĺžky tzv. kolúznej väzby. Stotožňujeme sa aj s obavami, ktoré Výzva vyjadruje voči používaniu výpovede spolupracujúceho svedka ako kľúčového dôkazu.

Aj my vnímame ako problém vynášanie informácií z trestných spisov a ich systematické, dlhodobé odovzdávanie vybraným médiám. Tiež nás znepokojuje to, čo Výzva označuje ako vzťahy medzi vládnucimi politiky a súdnou mocou a prejavuje sa tým, že rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní sa vydávajú za úspech výkonnej moci a takto sú prezentované. Stotožňujeme sa s názorom, že takýto postup pripomína rétoriku totalitných režimov, ktoré si svoju popularitu budovali aj takýmito procesmi.

Veľmi nás znepokojuje poukaz Výzvy na to, že súčasná vládna moc zbavuje sudcov ich rozhodovacej imunity za to, ako rozhodli, vrátane novo zavádzaného trestného činu „ohýbania práva“. Sme znepokojení varovaním pred snahami obmedziť nezávislosť slovenskej advokácie.

Pirošíková: „Na mieste Kolíkovej by som podala demisiu“

Výzva upozorňuje na nebezpečné tendencie, ktoré identifikujeme aj v Českej republike: na zneužívanie stavu legislatívnej núdze na posilnenie iných, než úplne nevyhnutných a stavom núdze vyvolaných legislatívnych zmien, na rozporuplné a neprimerané zásahy do ľudských práv, o ktorých sú verejnosť a dotknuté orgány verejnej moci informované oneskorene a ku ktorým nedochádza na základe zákona, ale sporných, nedostatočne odôvodnených podzákonných noriem.

Najsilnejšie pôsobí konštatovanie signatárov, že v Slovenskej republike dochádza k odstraňovaniu princípov právneho štátu.

Ako bolo povedané v úvode, nie sme štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky a k niektorým bodom Výzvy sa nechceme vyjadrovať. Rovnako ako Výzva sama zachovávame úplnú neutralitu vo vzťahu ku konkrétnym trestným stíhaniam. Výzvu však vnímame ako dôvodnú a plne v súlade s článkom 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd zaručujúcim slobodu prejavu. Preto vyjadrujeme Výzve vo vyššie uvedenom rozsahu plnú podporu.

Pirošíková: Núdzový stav je len zámienkou na niektoré ústavné zmeny

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info