fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
GATESTONE INSTITUTE NÁZORY

GATESTONE INSTITUTE: Moslimskí duchovní musia rozhodnúť ako prestať šíriť nenávisť voči nemoslimom

Dr. Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa, Generálny tajomník Svetovej ligy moslimov bol jedným z najvýznamnejších moslimských lídrov; uznal hrôzy holokaustu a kritizoval akékoľvek jeho odmietanie.

Pred rokom napísal list Pamätnému múzeu holokaustu Spojených štátov. V ňom označil holokaust za „incident, ktorý hlboko otriasol ľudstvom, a udalosť, ktorej hrôzy nemôžu byť popierané ani podceňované akýmkoľvek zdravo rozmýšľajúcim a mierumilovným človekom.“

V apríli sa zúčastnil Konferencie prezidentov najväčších židovských organizácii, ktorá sa konala v New Yorku. Na nej vzdal česť všetkým moslimom, ktorí pomáhali židom počas holokaustu. Na tejto konferencii zdôraznil dôležitosť výučby o holokauste v moslimských krajinách.

V októbri zas rozprával na „Druhej konferencii o zblížení medzi Spojenými štátmi a moslimským svetom“, ktorá s tiež konala v New Yorku. V jeho prejave apeloval na účastníkov konferencie, aby vytvorili delegácie moslimských, kresťanských a židovských predstaviteľov, ktorí by navštívili Jeruzalem kvôli vyriešeniu Izraelsko-Palestínskeho konfliktu. Al-Issa zdôraznil, že táto skupina by sa mala skladať z „nezávislých poslov mieru… nezávislých od akýchkoľvek politických väzieb.“

Al-Issa je hrdina. Jeho myšlienky sú konštruktívne a podporujú mier. Druhá vec je, že kladie príliš veľký dôraz na propagáciu viery v zmysle viery, ale minimalizuje rolu rozpútavania nenávisti a konfliktov v mene ich viery.

Jedným z jeho želaní je, aby bol míting lídrov v Jeruzaleme „odrazovým mostíkom k širšej tolerancii medzi rozdielnymi vierovyznaniami.“ Ako exminister spravodlivosti Saudskej Arábie sa zamýšľal nad tým, že raz príde čas kedy budú môcť ľudia rôznych vierovyznaní ísť do akékoľvek krajiny a tam praktizovať svoju vieru.
Čas, kedy budú môcť praktizovať svoju vieru v Saudskej Arábii ľudia iní ako moslimskej viery nastane vtedy, keď moslimskí duchovní vodcovia, akým je aj Al-Issa, rozhodnú o tom, ako prestať šírenie nenávisti voči nemoslimom a fatwami, ktoré označujú ľudí inej viery za neveriacich. Otvorene to priznať je ale veľmi ťažkou úlohou, ale je to potrebný prvý krok, ktorý musí urobiť odvážny a otvorený obhajca dialógu medzi vierami. Takým je napríklad Al-Issa, ale zdá sa, že aj on ešte stále váha.

Saudský princ Muhammad bin Salman uvažuje nad projektom, ktorý by skúmal hadithy, zozbierané počas dvesto rokov po smrti proroka Mohammeda. Cieľom je zistiť, či sú niektoré z nich neautentické.

Al-Issa na konferencii znepokojujúco zopakoval nepravdivé tvrdenie, že náboženstvá, vrátane Islamu nie sú vo svojej podstate extrémne, ale problém vraj tkvie v extrémistoch, ktorí zneuctievajú svoje náboženstvo a prekrúcajú náboženské texty. „Tvrdili sme, a stále tvrdíme, že veľké náboženstvá nie sú extrémne od prírody; no v tom istom čase nie je žiadne náboženstvo oslobodené od extrémistov.

Človek by aj súhlasil s Al-Issom v jeho tvrdení, že sa extrémisti snažia „ukradnúť pravú vieru, špeciálne cez vymývanie rozumu mladých ľudí myšlienkami o konflikte medzi civilizáciami a nezmyselnými konšpiráciami.“ Nesmieme ale zabudnúť na verše z koránu, ich interpretácie a fatwy, ktoré stále poháňajú nenávisť voči neveriacim a nemoslimom.

Môžeme sa dočítať o častých sexuálnych útokoch na nemoslimov, kedy sa útočník obhajoval tým, že mu to predsa Korán dovoľuje. Al-Issa tiež referuje na to, čo nazýva „intelektuálne medzery“: „Hlavná úloha konferencie je tá, aby extrémisti nemohli zneužívať akékoľvek medzery, ktoré by mohli použiť na šírenie svojich extrémistických ideológii.“

Existujú taktiež hromady náboženských textov, ktoré extrémisti citujú pre to, aby ďalej šírili svoju ideológiu a nenávisť voči kresťanom, moslimom, židom a inými neveriacimi.
Extrémistické presvedčenia sú podľa Al-Issu identické s tými, ktoré sú zakotvené priamo v Koráne. Porovnajme si jeho myšlienku o tom, že extrémisti „veria, že len oni majú absolútnu pravdu“ s tým, čo je napísané v Koráne: „Kto túži po inom náboženstve než je Islam, nebude to od neho prijaté a v budúcom živote bude medzi tými, ktorí utrpia stratu.“ (Korán, 3:85)

Mnoho moslimov – nie len islamistov – môže veriť týmto veršom z koránu. Vďaka tomu môžu svoju vieru interpretovať tak isto ako extrémisti. Al-Issa ich opísal: „Oni (extrémisti) dosiahli nešťastný stav viery, kedy je ktokoľvek, kto s nimi nesúhlasí, nepriateľom Stvoriteľa.“

Tieto, ale aj mnohé iné verše Koránu, ktoré citujú extrémisti, sa stali súčasťou manifestu „Proti novému antisemitizmu“, ktorý vyšiel v novinách Le Parisien 21.4.2018. Tieto verše majú byť „odsúdené ako neaktuálne islamskými autoritami, tak ako to spravila Kresťanská cirkev na Druhom vatikánskom koncile. Žiaden veriaci by sa nemal spoliehať na sväté texty pre to, aby mohol páchať zločin.“

Aj egyptský prezident Abdel Fattah al-Sisi, praktizujúci moslim, už volá roky po náboženských reformách. Niektorí jeho spolu-duchovní sa stávali „zdrojom starostí, strachu, nebezpečia, vrážd a deštrukcie sveta… náboženská revolúcia je potrebná,“ povedal.

Moslimskí duchovní sú z toho ale nervózni, keďže sa ich moc môže oslabiť.

Al-Issa a Svetová liga moslimov ešte verejne nekomentovali spomínaný manifest. Je pochopiteľné, že manifest musí byť ťažko stráviteľný Svetovou ligou moslimov a Al-Issom. Preferujú mlčanie nad vyhláseniami.

Otázka, ktorej čelí mnoho moslimov a ich lídrov, ktorí majú podobný pohľad na svet, znie: Budú schopní začať diskusiu o zdroji problému moslimského extrémizmu a nenávisti voči nemoslimom?

Mnoho moslimov po celom svete dúfa, že táto diskusia začne, ale táto snaha musí byť podložená tvrdou prácou, odhodlaním a neochvejnou podporou.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info