Štefan Harabin: Sme v NATO naozaj v bezpečí?
27 | 11 | 2023 I Ivan Mihale

Národný kandidát na prezidenta SR, bývalý predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin: Hovorí sa, že ak bývaš v sklenenom dome, nehádž do susedov kamene. Vlastnú bezpečnosť nemožno tvoriť proti niekomu inému. Takáto idea je falošná a vnútorne si sama protirečí. Akonáhle sa musíme proti niekomu brániť, prestávame žiť v bezpečnom prostredí.  

Vzhľadom na obavy mnohých našich občanov o tom, aby nás NATO nezatiahlo do vojny proti Ruskej federácii, dovolím si stručne vysvetliť, ako to funguje po právnej stránke a ako sa tomu dá vyhnúť.

Jedným zo základných princípov fungovania NATO je princíp súhlasu všetkých členov. Ak niektorý člen nesúhlasí s nejakým návrhom, nemožno hovoriť o rozhodnutí NATO. V NATO sa totiž nehlasuje, ani v jednom z jeho orgánov. Všade platí rovnaký princíp, že pokiaľ nesúhlasia všetci, tak rozhodnutie nie je prijaté. Ak by napríklad niektorý štát chcel napadnúť Rusko a iné členské štáty s tým nesúhlasia, nemožno hovoriť o spoločnej akcii NATO. Preto by ani v odvetnom útoku Ruska nešlo o napadnutie člena NATO a NATO sa nemusí zapájať do vojny na pomoc tomuto štátu. Z tohto dôvodu aj USA, vždy ak chcú niekoho napadnúť a niektoré štáty NATO nesúhlasia, vyberajú takzvanú „koalíciu ochotných“. Ani jeden štát takejto koalície sa však už nemôže dovolávať spoločnej ochrany podľa článku 5 Zmluvy o NATO.

Z pohľadu našich právnych záväzkov musím povedať, že ak Slovensko nedokáže odolať neprijateľnému politickému tlaku USA na zneužívanie NATO ako nástroja svojej agresívnej politiky proti ostatnému svetu a Slovensko sa tým stáva porušovateľom medzinárodného práva, tak tam nemáme čo robiť. Vystupovať z NATO nemusíme, ale čo musíme, je trvať na prísnom dodržiavaní Zmluvy o NATO, najmä článkov o jej obrannom charaktere a mierovom riešení sporov v zmysle zásad OSN. Ak si prečítate text Zmluvy o NATO, sami sa presvedčíte, že je formulovaná veľmi prijateľne a v súlade s princípmi Charty OSN. S takýmto textom nie je problém sa stotožniť. Problém je v tom, že dominantnú úlohu tu hrajú USA, ktorých nezaujíma žiadne medzinárodné právo, lebo sa cítia byť stále jedinou najsilnejšou mocou tohto sveta.

Práve preto, že sme členmi NATO, musíme kriticky a otvorene povedať, že po dobrovoľnom odovzdaní prakticky všetkej svojej výzbroje Ukrajine v nereálnom želaní poraziť Ruskú federáciu vojensky, je dnes NATO v žalostnom stave. Dnes možno NATO s trochou zveličovania  označiť za papierového tygra so silnými rečami a vyhrážkami, ale v meraní skutočnej sily a zázemia proti Ruskej federácii je to ako strašenie ježa holým zadkom. Ale veľmi nebezpečné pre celý svet.
Zato prekvitala a prekvitá obludná korupcia vo finančnej a zbrojnej podpore na všetkých stupňoch svojej cesty od kongresu USA a štátov NATO až po vojenské správy na Ukrajine a miestnych veliteľov vojsk. Nemožno sa zbaviť dojmu, že ich teší vzájomné ničenie sa Slovanov.  Západ podporil nezákonný neofašistický vládny prevrat v Kyjeve a odmietol všetky návrhy Ruskej federácie na mierové dohody. Rusko tak bolo nútené si svoju bezpečnosť nakoniec zaistiť samo. Má na to plné právo. Chválim našu novú vládu za to, že v súlade s našimi záväzkami v zmluve o NATO nechce podporovať vojnu, ale mierové riešenia.

Generálny tajomník NATO však hovorí o údajnom rastúcom svetovom význame NATO a opakovane tvrdí, že vraj existuje princíp otvorených dverí členstvu pre štáty, ktoré si to želajú. To je však neodborná lož. Princíp právnej otvorenosti členstva v NATO neexistuje. Naopak, sú tam podmienky. Musí ísť o štát, ktorý je schopný napomáhať rozvoju zásad tejto zmluvy a prispieť k bezpečnosti v severoatlantickej oblasti. Tu si dovolím stručne pripomenúť, že zmluva okrem iného potvrdzuje svoju vieru v ciele a zásady Charty Spojených národov a túžbu žiť v mieri so všetkými národmi a všetkými vládami. Pokiaľ ide o nových členov, musí ísť o jednomyselný súhlas všetkých členských štátov NATO s ich prijatím. Súčasne musí podľa zmluvy ísť o priestor severného Atlantiku, nie o priestor Čierneho mora alebo Tichého oceánu, či dokonca o priestor v Čínskom mori, čo sa samozrejme mlčky už dávno nedodržiava.

NATO v provokovaní Ruska nepredstavuje pre nás žiadnu bezpečnosť, ale práve naopak. Niektoré horlivé protiruské členské štáty predstavujú dokonca aj pre vedenie USA veľké riziko. USA nechce priamu vojenskú konfrontáciu s Ruskom. NATO sa tak stáva drahým projektom, ktorý už nedokáže vrátiť USA do polohy jediného svetovládcu a vyvíja svoje aktivity najmä preto, aby ospravedlnila vlastnú existenciu. Ruská federácia sa ale nechystá na nikoho napadnúť. Taká je jednoduchá Pravda. Ostatné je manipulovanie a strašenie ľudí, aby niekto v americkom zbrojárskom priemysle mohol naďalej dobre zarábať.

Ak vychádzame z predpokladu, že USA nebudú pravdepodobne trvať na ďalšej dlhej existencii NATO, potom sa javí ako zaujímavá otázka prehodnotenia súčasne platných obranných zmlúv vo svete a v Európe. Členské štáty EÚ prirodzene vychádzajú z ustanovení zmlúv o EÚ o postupnej tvorbe vlastných ozbrojených síl. V tejto súvislosti a v meniacom sa svete však ani tieto plány už nemusia vyhovovať. Ako najvhodnejšie riešenie sa preto javí nevytvárať žiadne vojenské bloky. Musí sa vytvoriť nová bezpečnostná schéma garantujúca rovnosť, bezpečný rozvoj a spoluprácu pre všetkých a pre každého. Verím, že taká je naša spoločná budúcnosť.

Štefan Harabin
kandidát na prezidenta
Slovenskej republiky 2024

Vážení naši čitatelia!

Už niekoľko rokov Vám prinášame informácie, ktoré "médiá hlavného" prúdu odmietajú zverejňovať. Robili tak ešte agresívnejšie pred voľbami a je malá nádej, že sa ich prístup k informovaniu v krátkom čase zmení. Preto sa domnievame, že naša úloha pri informovaní verejnosti je stále nezastupiteľná a chceme v nej pokračovať. 
Ďakujeme Vám za doterajšiu podporu, morálnu, aj finančnú. Budeme radi, keď nám budete pomáhať aj naďalej. Podporiť nás môžete svojim darom, ľubovoľným finančným príspevkom. Pre naše fungovanie má aj najmenšia podpora veľký význam.

Číslo účtu pre finančné dary je: IBAN SK91 0200 0000 0043 7373 6457
Do poznámky prosíme uviesť "dar".

Spoločne budeme naďalej silní!

Ďakujeme vám!

Ďakujeme, že nás čítate, že nás sledujete a ZDIEĽANÍM pomáhate alternatíve. Vážime si vašu podporu. Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook a aj na Telegrame tu: https://t.me/hlavnydennik