Elektromobilita nie je udržateľnou alternatívou. Poznáme inú cestu
17 | 10 | 2021 I Ján Papuga

V súvislosti s energetickou krízou a s dôrazom na ekológiu sa elektromobily nejavia ako najlepšie riešenie. Bioplyn je najlacnejšie a udržateľné palivo, informovali autonoviny.sk.


Ceny za energie sa neustále zvyšujú. Elektrina bude v najbližších rokoch naďalej stúpať aj kvôli nadmernej spotrebe, ktorú (okrem iného) zhoršuje tlak na rozširovanie elektrických vozidiel. Výstavba alternatívnych elektrární je finančne náročná a v istých podmienkach neefektívna. Rýchly prechod na elektromobilitu nie je ani zďaleka pripravený z pohľadu dôsledkov v budúcnosti.

Absurdný nápad. Ochrana pred emisiami z áut môže zvýšiť emisie
Plánuje sa veľká zmena.Elektromobily budú môcť jazdiť na cestách rýchlejšie ako autá so spaľovacími motormi. Túto informáciu priniesol portál autonoviny.sk. Čítať ďalej
11 | 10 | 2021 | Ján Papuga

Existujú aj iné alternatívy na pohon

Dalo by sa to riešiť palivovou diverzifikáciou v doprave. Okrem elektrickej energie existujú aj ďalšie alternatívne formy, ktoré sú jednoduchšie na skladovanie, šetrné k životnému prostrediu a môžu využívať už zavedenú sieť čerpacích staníc. K najlepším alternatívam  môžeme zaradiť pohon na zemný plyn (CNG).

Zemný plyn má vyšší energetický obsah ako nafta a benzín, palivový náklad na 100 km je oveľa nižší. Elektromobil môže byť drahší na prevádzku než auto spaľujúce zemný plyn.
Únia nechce plyn, závislosť od Ruska nechce

Európska únia však odsúva zemný plyn najmä pre závislosť na Rusku. Autá spaľujúce CNG však môžu fungovať aj na bioplyn, ktorý dokážu krajiny produkovať aj lokálnou a ekologickou formou. Bioplyn sa dnes považuje za jeden z najekologickejších obnoviteľných zdrojov energie, keďže sa vyrába prostredníctvom rozkladu biologických materiálov. Bioplyn tak môže byť vyrobený aj zo zvyškov jedla, trusu či odpadu z poľnohospodárskych družstiev.
Bioplyn!

S rastúcim obsahom biometánu v palivách zo zemného plynu môžu vozidlá poháňané CNG jazdiť z hľadiska emisií skleníkových plynov klimaticky neutrálne. V Nemecku, kde sa podiel bioplynu dostal na 80 %, je to už realita.

Brusel stupňuje požiadavky na automobilky. Alkoholový imobilizér sa dá oklamať
15 | 10 | 2021 | Ján Papuga