Prezidentka odobrila zmeny povinností vlastníkov verejných vodovodov
11 | 10 | 2021 I Ivan Mihale/ TASR

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok podpísala novelu zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Odobrila tak legislatívne zmeny, na základe ktorých bude vlastník verejného vodovodu povinný zabezpečiť sledovanie kvality surovej vody.


"Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality surovej vody, vykonávanie odberu vzoriek takejto vody v mieste odberu a vykonávanie ich rozboru a zistené hodnoty výsledkov odovzdávať ministerstvom poverenej právnickej osobe, poverená právnická osoba tieto údaje zverejňuje v ich úplnom znení do 30 dní od ich doručenia na svojom webovom sídle," píše sa v novele.

Legislatívna úprava tiež hovorí, že spomínané údaje nemožno v rámci zmluvných vzťahov označiť za dôverné ani za predmet obchodného tajomstva podľa Obchodného zákonníka.

Účinnosť novela nadobudne 1. januára 2022.

Milan Markovič: Chcem vedieť, kde urobili súdruhovia chybu!
"Predovšetkým nie som zvedavý na poplašné správy – aj keby boli pravdivé. Už som sa predsa za tie skoro dva roky čosi naučil! Ja chcem vedieť, kde urobili súdruhovia vakcinátori chybu!" Píše Milan Markovič v ďalšej zo sérii článkov "Čo ja viem?" v... Čítať ďalej
11 | 10 | 2021 | Gabriela Fedičová