Nerovným prístupom k potratom sa prehlbujú rozdiely medzi ženami
22 | 09 | 2021 I Ivan Mihale/ TASR

Nerovným prístupom k umelému prerušeniu tehotenstva sa prehlbujú sociálno-ekonomické rozdiely medzi ženami v spoločnosti. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová to uviedla v reakcii na výsledky prieskumu občianskeho združenia Možnosť voľby, ktorý mapoval dostupnosť poskytovania interrupcie na žiadosť ženy. TASR o tom informovala členka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a zástupkyňa združenia Adriana Mesochoritisová.


Podľa Patakyovej sa potrebujeme vrátiť k podstate diskusie o interrupciách, ktorou je ako čo najlepšie zabezpečiť právo žien na zdravie. „Štát je povinný ženám zabezpečiť geograficky aj finančne dostupné služby v oblasti reprodukčného zdravia. V kontexte práva na informácie je taktiež dôležité, aby ženám bolo umožnené ľahko sa dostať k informáciám o týchto službách. Z výsledkov prieskumu Možnosti voľby však vyplynulo, že nie všetkým ženám na Slovensku je zabezpečený dostatočný prístup k umelému prerušeniu tehotenstva,“ komentovala.

„Zo 70 mapovaných zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť až 34 percent odmieta poskytovať legálnu interrupciu a v 23 percent nie je pre nedostatok alebo nekonzistentnosť informácií o danom zariadení možné určiť úroveň dostupnosti. Len 43 percent poskytuje legálnu interrupciu na žiadosť ženy,“ priblížila sociologička Barbora Holubová, ktorá viedla výskum. Ženy tiež nemajú dostatočný prístup k informáciám o tom, ktoré zariadenia interrupcie vykonávajú, aké sú postupy a poplatky. Pre mnohé ženy sú interrupcie finančne nedostupné. Výskum podľa Holubovej tiež potvrdil, že z lekárskej odbornej obce zaznieva silné a takmer jednotné volanie po zavedení medikamentóznej interrupcie.

Odhalenie storočia: Juraj Mesík nenápadne propaguje ...
Odhalenie storočia!!! Aspoň toto tvrdí facebookový profil Hoaxy a podvody – Polícia SR. Naša rozvrátená polícia sa neskutočne teší z toho, že sa jej podarilo odhaliť zrejme najväčšieho podvodníka a hoaxera na Slovensku – Juraja... Čítať ďalej
22 | 09 | 2021 | Jozef Uhlarik