Kde sú ovce, tam je vlna. Kde je Mikas, tam sú testy
14 | 09 | 2021 I Ivan Brožík

Vraví sa, že štatistické údaje sa dajú ohýbať tak, ako si želáme vysvetľovať ich význam. Ak ide o propagandu, dalo by sa povedať, že sa nás pokúša niekto podvádzať. napokon, posúďte sami. Je normálne porovnávať vývoj chorobnosti za mesiac s vývojom tej istej choroby za dva mesiace?


"Určite ste zaznamenali, ako pápež kvetnato rečnil o korupcii a presadzovaní zákonnosti. Áno, témy sú to aktuálne. Pri tejto príležitosti a téme by sme mu mohli dať do pozornosti aj jednu štatistiku z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR v Banskej Bystrici." Píše vo svojom blogu na webe advokátskej kancelárie akw.sk právnik Peter Weis.
Iné slovo ako výplod nie je vhodné

"Výplod hodný témy. Ibaže by to v tomto prípade bola bohapustá neodbornosť. Treba pripustiť všetky možnosti. Takto sa ale v každom prípade strašia ľudia, ktorí nedávajú pozor a procesujú iba výsledné čísla a nadpisy. Takto sa robí kontext pre opatrenia." Pripomína na začiatok Peter Weis.
Čítajte pozorne

V júli a auguste 2021 sme zaznamenali spolu 4162 pozitívne testovaných prípadov. V porovnaní s júnom 2021, kedy bolo 3 201 pozitívnych prípadov, ide o 23-percentný nárast.

"Prečítajte si to ešte raz." radí Peter Weis a pýta sa: "Rozumiete? Dva mesiace vs jeden mesiac vyprodukovali nárastovú krivku… Indivíduá s vysokoškolským vzdelaním ako to podpísané pod textom ( RUVZ SR - pozn. red. HD) ovplyvňujú Vašu slobodu pohybu, dobre si to pamätajte! Raz možno prezradí, kto jej dáva pokyny."
Pamätajte: kde sú ovce, je aj vlna. Kde sú testy, je rastúca krivka. Konzultujte so svojím lekárom alebo lekárnikom…

Tu je zdroj (Leto_analýza_výskytu_COVID-19). Pridáva odkaz na naozaj krádsne zmanipulovaný graf na svojom blogu právnik Peter Weis.(Medzititulky red. HD.)

https://akw.sk/covid-19/slovenske-churchillove-deti-na-regionalnych-uradoch-verejneho-zdravotnictva/