Únia súkromných autobusových dopravcov otvorene kritizuje ministerstvo dopravy
13 | 09 | 2021 I Imrich Kovačič

Únia súkromných autobusových dopravcov adresovala ministrovi dopravy Andrejovi Doležalovi otvorený list, v ktorom kritizuje súčasný postoj štátu voči malým autobusovým dopravcom. Únia argumentuje tým, že malí autobusoví dopravcovia sú znevýhodňovaní voči veľkým autobusovým prepravcom SAD, ktoré plnia zmluvy vo výkone verejného záujmu na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia.


Malí autobusoví dopravcovia sa však cítia byť vylúčení z rokovaní na ministerskej úrovni a dožadujú sa, aby neboli znevýhodňovaní. List podpísal Branislav Doboš – predseda Únie súkromných autobusových dopravcov (ÚSAD) a podpredsedníčka Darina Mosná.

OTVORENÝ LIST MINISTROVI DOPRAVY ANDREJOVI DOLEŽALOVI
(prinášame plné znenie listu ÚSAD)


Vážený pán minister Andrej Doležal, z článkov uverejnených na FB stránke ministerstva dopravy a z tlačovej správy TASR sme sa dozvedeli, že schéma pre nás bude spustená na jeseň. Zároveň tam píšete, že bola vytvorená v spolupráci s ČESMADom.

V červených okresoch sú povinné rúška na hromadných podujatiach aj v exteriéri
V okresoch prvého stupňa ohrozenia, čiže v červených okresoch, musia ľudia počítať s povinným respirátorom v interiéri a nosením rúška v exteriéri na hromadných podujatiach pri vzdialenosti do dvoch metrov. Pre vybrané skupiny naďalej platí výnimka... Čítať ďalej
13 | 09 | 2021 | Imrich Kovačič / TASR


Schéma, ktorá bola vytvorená na MHSR nebola vytvorená ČESMADom ale v spolupráci s Úniou súkromných autobusových dopravcov (ÚSAD). Na poslednom stretnutí na MHSR, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia MD SR a aj ÚSAD, kde ste preberali schému od MHSR, bola dohoda, že k akýmkoľvek ďalším rokovaniam prizvete aj Úniu súkromných autobusových dopravcov.

Z akého dôvodu ste nás neprizvali na rokovania, keďže ČESMAD nezastupuje malých a stredných dopravcov a takýto dopravcovia väčšina nie sú členmi ich združenia?

Ako máme argumentovať malým a stredným dopravcom, že boli hájené ich záujmy? Všetci vieme, že členmi združenia Česmad sú je hlavne dopravcovia v nákladnej doprave a členovia Zväz autobusovej dopravy (ZAD), čo je združenie monopolných autobusových dopravcov dotovaných štátnym rozpočtom cez VÚC.

Ďalej by sme radi poukázali na to, že ČESMAD pred spustením druhej schémy na  MHSR pracoval s nekorektným dátami, čo sme aj preukázali prieskumom, ktorý sme spustili medzi dopravcami a dáta s grafmi sme podložili údajmi s tohto prieskumu.

Združenie ČESMAD sa prioritne orientoval na veľkých dopravcov a opomínal malých a stredných a so starším vozovým parkom. Takýchto dopravcov je po Slovensku niekoľkonásobne viac ako veľkých dopravcov.

Považujeme za absolútne nekorektné, že sme neboli prizvaní na tieto rokovania ako spoluautori tejto schémy, a že nebola dodržaná  ústna dohoda z rokovaní na MHSR pri preberaní schémy. Momentálne netušíme, či ste prebrali starú schému z MHSR alebo ste vytvorili novú s ČESMADom ako o tom píšete v tlačovej správe TASR.

Pondelkové dopravné obmedzenia v Bratislave
Návšteva pápeža Františka (12. - 15. 9.) si v hlavnom meste vyžiadala dočasné uzávery viacerých ciest a komunikácií, s čím budú súvisieť prerušenie premávky mestskej hromadnej dopravy (MHD) a zmeny na niektorých linkách. Platiť budú dopravné... Čítať ďalej
13 | 09 | 2021 | Ivan Mihale/ TASR


Prístup Ministerstva dopravy považujeme za nekorektný aj vzhľadom k tomu, že už niekoľko mesiacov komunikuje minister dopravy s predsedom ÚSAD o pokračovaní pomoci pre sektor nepravidelnej, diaľkovej a osobitnej nedotovanej autobusovej dopravy a napriek tomu nebol nikto z našej organizácie k rokovaniam prizvaný a nebol s nami prerokovaný ani akýkoľvek pracovný návrh Vami pripravovanej schémy.

Ako už bolo vyššie spomenuté, zastupuje združenie ČESMAD práve veľké a monopolné spoločnosti v tomto odvetví. Je preto z našej strany oprávnené mať obavy, aby táto schéma nebola diskriminačná voči malým a stredným autobusovým dopravcom, alebo aby nebola vytvorená pre určitú skupinu autobusových dopravcov.

Z uvedených skutočnosti sa domnievame, že sa na ministerstve dopravy dostávame opäť do čias, kedy ministerstvo síce rokuje s odborovou organizáciou, ale s takou, ktorá prioritne zastupuje autobusovú dopravu dotovanú štátom /bývalé SAD/, ktorá v konečnom dôsledku ani žiadnu stratu neutrpela, keďže je dotovaná peniazmi z VÚC a je im vyplácaný ešte aj „primeraný zisk“ vo výške od 5% v závislosti od zmluvných podmienok.

Tieto spoločnosti potom dokážu likvidovať malé a stredné podniky práve cenovou politikou v nepravidelnej doprave, preto je scestné si myslieť alebo očakávať od zástupcov týchto firiem, že by chceli pomôcť svojej konkurencii.

Zároveň považujeme aj načasovanie tlačovej správy za účelové, keďže malé a stredné firmy v tomto segmente dopravy ohlásili štrajkovú pohotovosť a odhodlanie na protestnú jazdu po Bratislave, aby upozornili na kritický stav v tomto segmente. Pritom podľa komunikácie našej organizácie už 25.8.2021 malo Ministerstvo dopravy schválené financie na pomoc pre náš sektor.

Vzhľadom ku všetkým skutočnostiam Vás žiadame o poskytnutie návrhu dotačnej schémy a jej pripomienkovania z našej strany, poprípade o vytvorenie pracovnej skupiny za našej účasti ako tomu bolo aj pri tvorbe prvej schémy pre náš sektor v spolupráci s MHSR.

Prečo novinári klamú (Juraj Draxler)
Komentár Juraja Draxlera (Facebook / status) Čítať ďalej
12 | 09 | 2021 | Tibor Sipos