Ani Právnická fakulta UK nesúhlasí s Kolíkovou. Zúženie právomocí Žilinku nepodporuje
06 | 09 | 2021 I Peter Sulek

Predstavitelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského na čele s dekanom Burdom nesúhlasia s ministerkou Kolíkovou a nepodporujú zúženie právomocí generálneho prokurátora Žilinku.


Predstavitelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského (PraF UK) v Bratislave nesúhlasia so zamýšľanou zmenou paragrafu 363 Trestného poriadku a so zužovaním právomoci generálneho prokurátora. V stanovisku to uviedol dekan PraF UK Eduard Burda.

Oslabenie možnosti preskúmania zákonnosti prípravného konania by podľa dekana fakulty viedlo k narušeniu mnohých spoločenských hodnôt.
Jednoznačná účelovosť pripravovanej zmeny

"Účelom zrušenia právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní je odstraňovanie nezákonnosti rozhodnutí vydávaných v rámci prípravného konania, ako aj nezákonnosti postupu, ktorý vydaniu týchto rozhodnutí predchádzal. Zmena dotknutého ustanovenia Trestného poriadku je spôsobilá negatívne pôsobiť na atribúty zákonnosti trestného konania," reagoval Burda.

Spolu s prodekanom PraF UK pre vedu Tomášom Strémym zastávajú názor, že nie je správne, keď smerovanie trestnoprávnej úpravy ovplyvňuje medializácia trestných konaní, spoločenský a politický tlak.

"To platí o to viac, ak v dôsledku medializácie niektorých trestných konaní by malo dochádzať k znižovaniu štandardu práv priznaných osobám, voči ktorým sa vedie trestné stíhanie. Je totiž neprípustné, aby rozhodovanie o právnych otázkach podliehalo emóciám, politickým prianiam a aktuálnej spoločenskej nálade," zdôraznil Burda.

Viac ako 400 signatárov výzvy právnikov nesúhlasí s Kolíkovou. Zastali sa Žilinku
Viac ako štyristo signatárov nedávnej výzvy Právnici spolu za právny štát vyjadrilo nesúhlas s návrhom na zúženie kompetencií generálneho prokurátora, ktorý obhajuje Kolíková a viacerí členovia vládnej koalície. Čítať ďalej
05 | 09 | 2021 | Peter Sulek

Narušenie spoločenských hodnôt

Pripomenul, že paragraf 363 upravuje mimoriadny opravný prostriedok. "Inštitút mimoriadnych opravných prostriedkov ako nástroj ochrany zákonnosti nie je výnimočný v slovenskom právnom poriadku. Mimoriadne opravné prostriedky sú bežné v civilnom procesnom práve, správnom práve či daňovom práve," priblížil Burda.

Oslabenie možnosti preskúmania zákonnosti prípravného konania by podľa jeho slov viedlo k narušeniu mnohých spoločenských hodnôt. "Vedenie trestného konania zákonným spôsobom je hodnotou, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou princípov demokratického a právneho štátu, ktoré tvoria základný stavebný pilier modernej spoločnosti," dodal Burda.

Paragraf využila Generálna prokuratúra SR pri zrušení obvinení voči exriaditeľovi Slovenskej informačnej služby Vladimírovi Pčolinskému. Viacerí predstavitelia koalície hovoria o úprave, respektíve zúžení predmetného paragrafu 363. Ten dáva možnosť Generálnej prokuratúre SR zrušiť obvinenie či trestné stíhanie.

Sudcovia potopili Lipšica a podporili Žilinku! V otvorenom liste píšu o hroziacej totalite
04 | 09 | 2021 | Peter Sulek

Blog

Staňte sa blogerom
pre Hlavný denník

Rád píšeš? Môžeš sa realizovať. Tvoje úvahy, názory, glosovania udalostí majú u nás svoje miesto.