HLAVNÝ DENNÍK
DENNÝ VÝBER SLOVENSKO

Doktor Piják: TOTO je významný faktor zhoršujúci priebeh ochorenia COVID-19. Čo VY na to pán Mikas?

Fotokoláž redakcie HD/ Zdroj: labmedicina/webnoviny

Prípad obézneho pacient Tibora, ktorého video ležiaceho na lôžku ako si sype popol na hlavu za to, že sa nezaočkoval, zverejnila bratislavská Univerzitná nemocnica, stále rezonuje Slovenskom. Doktor Michal Piják sa na prípady nakazených ľudí pozrel aj z iného pohľadu – ich obezity.

Niet pochýb o tom, že ochorenie COVID-19 ťažšie znášajú ľudia s rozličnými pridruženými diagnózami. Doktor Michal Piják, lekár s viac ako 40 ročnou praxou, s atestáciou z vnútorného lekárstva, reumatológie, klinickej imunológie a alergológie, hepatológie a posudkového lekárstva sa však v statuse pozrel na vec aj z hľadiska obezity.

Skupina obéznych mala pozitívne výtery dlhší čas a vyžadovala dlhší pobyt v nemocnici

Doktor Piják hneď v úvode konštatuje, že obezita predlžuje pobyt v nemocnici pacientom s COVID-19, ba môže mať vplyv aj na vylučovanie SARS-COV-2. „Cieľom štúdie bolo zistiť, či obezita ovplyvňuje chorobnosť a dĺžku hospitalizácie pacientov s COVID-19. Bolo hodnotených sto po sebe nasledujúcich pacientov s pneumóniou COVID-19 prijatých do nemocnice.

Pacienti s obezitou (29) a bez obezity (71) boli podobní vo veku, pohlaví a komorbiditách, s výnimkou hypertenzie, ktorá bola v skupine obéznych častejšia,“ píše v statuse doktor Piják a vzápätí vysvetľuje: „Pri prijatí boli zápalové markery v skupine obézni vyššie ako v skupine neobézni. Skupina obézni vykazovala horší pľúcny klinický obraz pri prijatí, čo následne vyžadovalo vyššie objemy kyslíka a dlhšie obdobie na dosiahnutie odstavenia kyslíka.“

Piják: Rýchle uzdravenie obézneho Tibora? Musel by to byť zázrak. Čiže je to jednoznačné klamstvo!

„Skupina obéznych mala tiež pozitívne výtery dlhší čas a vyžadovala dlhší pobyt v nemocnici. Čiastočná regresná analýza najmenších štvorcov ukázala, že BMI (index telesnej hmotnosti – pozn. Red.), vek a CRP (proteín akútnej fázy zápalu nachádzajúci sa v krvi – pozn. red.) pri prijatí súviseli s dlhšou dobou hospitalizácie a časom na negatívny výter. Naopak, v tejto kohorte obezita nepredpovedala vyššiu úmrtnosť,“ konštatuje Piják, podľa ktorého štúdia potvrdila, že subjekty s obezitou postihnuté COVID-19 vyžadovali predĺženú hospitalizáciu a intenzívnejšiu a predĺženú liečbu kyslíkom.

„Napriek tomu nemali zvýšené riziko úmrtnosti v porovnaní so subjektmi bez obezity. Subjekty s obezitou mali tiež vyššie hladiny CRP a TNF-α (faktor nádorové nekrózy – pozn. red.). Zistené výsledky tiež naznačujú, že ľudia postihnutí obezitou môžu potrebovať viac času na to, aby sa zbavili vylučovania SARS-COV-2,“ konštatuje doktor Michal piják a na samý záver dodáva, že ak budúce štúdie potvrdia tento nález, v prípade osôb s obezitou by sa mali prispôsobiť klinické pokyny pre obdobie izolácie po infekcii SARS-COV-2.

Redakcia HD sa usiluje získať stanovisko hlavného hygienika J. Mikasa k predmetnej štúdii.

Doktor Piják varuje: Medzi vakcinovanými pribúdajú nielen infikovaní, ale aj mŕtvi

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info