Mesík: RTVS poskytuje nedostatok nestranných, overených a neskreslených informácií o pandémii
10 | 08 | 2021 I Tibor Sipos

Analytik Juraj Mesík so skupinou odborníkov pred časom  odoslal RTVS žiadosť o mediálny priestor. Podľa neho totiž neposkytuje možnosť otvorenej diskusie odborníkom "s iným názorom". RTVS reagovala, avšak vyhýbavo. Mesík má preto ďalší odkaz. Nechce len "priestor", chce diskusiu. Nedostatok mediálneho priestoru

Ako píše na svojom facebookovom profile, Mesík spolu so svojimi kolegami vníma nedostatky Rozhlasu a televízie Slovenska. Za pravdu mu dávajú aj jeho kolegovia, v ktorých mene taktiež žiadosť odosiela.

"V tejto oblasti vnímam spoločne s mojimi kolegami očividný nedostatok pri realizácii verejnoprávneho poslania RTVS, ktorá má nezastupiteľné poslanie poskytovať nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike na slobodné utváranie názorov a utvárať podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti," píše Mesík.


Prečo politici áno a odborníci nie?

Podľa jeho slov by odborníci s iným názorom, ktorých v mainstreamovej rovine možno označiť za "alternatívnych", mali byť vypočutí. Rovnako ako politici, ktorí si v otvorenej diskusii vymieňajú argumenty pred zrakmi divákov. "Verím, že sa zhodneme na fakte, že oproti miere a možnostiam konfrontácie politikov z rôznych strán v otázkach riešení pandémie, k priamej argumentačnej konfrontácii medzi odborníkmi z rôznych oblastí názorového spektra dochádzalo a dochádza v oveľa menšej miere."
Chýba dialóg

Odborníci tak podľa neho síce priestor na vyjadrenia dostávajú, ale nie sú v dialógu navzájom vo svojej argumentácii konfrontovaní. Aspoň nie tak, ako politici, "pričom práve oni majú na rozhodnutia politikov najväčší vplyv". "Sme nútení konštatovať fakt, že do procesov rozhodovania nie sú pripúšťané iné odborné názory nezávislých odborníkov ako tie, ktoré reprezentujú členovia pandemickej komisie, alebo členovia konzília odborníkov," sťažuje sa na sociálnej sieti.

"Verejnosť je dnes mimoriadne polarizovaná a dezorientovaná zverejňovanými protichodnými odbornými stanoviskami práve kvôli absencii priestoru na priamu konfrontáciu. Sme presvedčení, že diskusia v podobe dialógu v podobe konštruktívnej a vecnej výmeny názorov na báze faktov a relevantných argumentov - je v demokratickej spoločnosti nevyhnutná," uzatvára Mesík.

Mesík šokuje: Čím viac zaočkovaných, tým vyššie percento vakcinovaných v nemocniciach
Štatistiky nekompromisne ukazujú, že ani zaočkovaní proti COVID-19 nemajú vyhrané. Ba práve naopak. Nielenže zaočkovaním experimentálnou látkou hazardujú so zdravím, ale ani vakcína ich neochráni pred ďalším ochorením! Čítať ďalej
08 | 08 | 2021 | Jozef Uhlarik