Slovenské fórum cestovného ruchu zasiela výhrady ohľadom podmienok cestovania v otvorenom liste
23 | 06 | 2021 I Gabriela Fedičová

Slovenské fórum cestovného ruchu posiela ministerstvu zdravotníctva, zahraničných vecí a pandemickej komisii otvorený list. Sformulovali v ňom výhrady ohľadom podmienok cestovania. Opierajú sa o citácie Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá bola uverejnená vo vestníku vlády Slovenskej republiky ročník 31, dňa 10. júna 2021 a ďalšie zdroje. 


Celé znenie otvoreného listu bolo zverejnené na portáli Infovojna. Pod listom je v mene organizácie Slovenské fórum cestovného ruchu podpísaná predsedníčka Dipl. Ing. Zuzana Ballaschová. V liste žiadajú o o prehodnotenie vstupu občanov Slovenskej republiky na územie Slovenskej republiky. A uvádzajú v ňom výhrady k avízovaným opatreniam. K listu ako prílohy prikladajú stanoviská siedmych odborníkov. Medzi nimi je aj stanovisko verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, prezidenta Únie lekárov špecialistov MUDr. Andreja Jancoa, právnickej kancelárie Weis&Partners a ďalších.

Výhrada ku karanténnym opatreniam pri návrate z krajín v zelenej zóne

Po citácii z vyhlášky je v liste uvedená v prvej výhrade aj definícia zelených krajín. Z listu vyplýva, že za zelené krajiny sa považujete štáty s podobnou, alebo lepšou epidemiologickou situáciou ako má Slovensko. A preto podľa Slovenského fóra cestovateľov neexistuje dôvod na karanténne opatrenia ani testovanie.

Hirax: Chýba mi vyrovnaná debata ohľadne vakcín. Nie zaslepená, ale s rešpektovaním všetkých
"Som za otvorené dišputy, kde sa by sa stretli vedecké špičky s opačnými postojmi. Som za zverejňovanie aj opačných vedeckých štúdií. Nie ísť zaslepene za svojim, ale s rešpektovaním všetkých a pre všetkých. Pre hľadanie pravdy to bez vypočutia... Čítať ďalej
23 | 06 | 2021 | Gabriela Fedičová

Diskriminácia neočkovaných osôb pri návrate z krajín zo zelenej oblasti

Slovenské fórum cestovného ruchu sa v liste opiera aj o Dohovor o ochrane ľudských práv. A tiež o stanovisko WHO z 15. januára 2021 v ktorom je odporúčanie, aby krajiny nevyžadovali od prichádzajúcich cestujúcich dôkaz o zaočkovaní. Hlavne preto, že vplyv očkovania na zníženie prenosu infekcie nie je známy.

Zdôrazňujú, že očkovanie podľa Rezolúcie parlamentného zhromaždenia Rady Európy č.2361 (2021)má byť dobrovoľné a nikto nemôže byť k nemu nijakým spôsobom nútený. V otvorenom liste uvádzajú, že štáty majú zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že sa nedal zaočkovať.

S opieraním sa o zahraničné zdroje uvádzajú, že testovanie pre cestujúcich prichádzajúcich na Slovensko zo zelených krajín je neopodstatnené. Neprimerane obmedzuje slobodu pohybu a je diskriminačné. "Neexistuje právny a vedecký základ na rozdielne zaobchádzanie so zaočkovanými a nezaočkovanými. Vzhľadom na to, že aj zaočkovaní môžu byť stále nositeľmi vírusu ide o porušenie zákazu diskriminácie neočkovaných osôb," píšu.

https://www.hlavnydennik.sk/2021/06/23/slovenski-odbornici-vyzyvaju-na-do%cc%82sledne-dodrziavanie-ludskych-prav-v-suvislosti-s-ockovanim/
Karanténa a znevýhodňovanie nezaočkovaných pri testovaní

Slovenské fórum cestovného ruchu žiada zrovnoprávnenie osôb bez ohľadu na ich očkovací status čo sa týka karantény a zabezpečenie nediskriminácie pri testovaní. Očkovanie je bezplatné a preto poukazujú na znevýhodňovanie a diskrimináciu nezaočkovaných občanov. Tí musia podstúpiť testy. Testovanie má byť bezplatné a to aj za účelom cestovania. Ako príklad uvádzajú Českú republiku. "Slinné testy majú preukázateľne vyššiu mieru klinickej špecificity a senzitivity ako napr. bežne obstarávané AG testy a odber vzorky je neinvazívny," píšu.
Testovanie pri návrate zo zahraničia

Okrem vyššie uvedených bodov žiadajú zabezpečiť možnosť bezodkladného testovania pre neočkované osoby, ktoré sa vracajú zo zahraničia. Na hraniciach a bezplatne a to aj prostredníctvom slinných testov. Opäť prízvukujú požiadavku zrušenia testovania pre občanov pri návrate zo zelených krajín. Bez ohľadu na ich očkovací status.
Ďalšie požiadavky Slovenského fóra cestovného ruchu


Slovenské fórum cestovného ruchu žiada zaviesť alternatívy dokazovania imunity na základe testov na protilátky. Zaviesť nevyhnutný jednotný postup a jednotné kritériá cestovania v rámci EÚ. Žiada tiež nahlásiť zmeny podmienok min. 7 dní predtým, ako k nim dôjde. Upozorňujú, že cestujúci musia mať možnosť vrátiť sa za podmienok platných v čase ich vycestovania. Požadujú aj súdny prieskum prijímaných opatrení. Poukazujú na neprimeranú komunikáciu pripravovaných opatrení. Štátna karanténa má byť podľa nich poskytnutá výlučne na báze dobrovoľnosti a nie plošne. Autori otvoreného listu sa opierajú o vyjadrenie verejnej ochrankyne práv Marie Patakyovej.
V závere otvoreného listu žiadajú o zaslanie vyjadrenia k jednotlivým bodom. A žiadajú o prehodnotenie vyhlášky v zmysle uvedených výhrad, priložených stanovísk a zdokladovaných zdrojov informácií. "Znenie tohto listu rovnako ako Vaše stanovisko budú zverejnené," dodávajú.

Filipínsky prezident Duterte hrozí uväznením osôb, ktoré odmietajú očkovanie
Filipínsky prezident Rodrigo Duterte sa hnevá kvôli nízkej miere vakcinácie v krajine. Vyhlásil, že môže uväzniť ľudí, ktorí odmietnu očkovanie proti koronavírusom, informuje portál RT. Čítať ďalej
22 | 06 | 2021 | Lukáš Leca