Advokáti vyzývajú Žilinku aby zasiahol proti donucovacím praktikám OČTK, dôveru v Lipšica nemajú
10 | 06 | 2021 I Imrich Kovačič

Iniciatíva advokátov za právny štát (IAPŠ) verejne vyzýva generálneho prokurátora na okamžité prešetrenie podozrení z ovplyvňovania výpovedí kajúcnikov a upustenie od podobných postupov v praxi OČTK, píšu v ich zaslanej tlačovej správe


Dňa 7.6.2021 verejnoprávna RTVS odvysielala reláciu „Reportéri“ o tzv. „nitrianskej pozemkovej mafii“. V predmetnej reportáži odznel aj telefonický rozhovor s odsúdeným Matúšom Kuricom, „kajúcnikom“ v tejto trestnej veci. Z jeho vlastných slov pritom jednoznačne vyplynulo, že bol k svojej svedeckej výpovedi dotlačený priamo pracovníkmi OČTK (Orgánov činných v trestnom konaní, pozn. red.).

Kuric sa vyjadril, že doslovne uviedol pracovníkom OČTK, že „podpíše čokoľvek“, keďže podľa jeho tvrdení mal byť vydieraný zo strany OČTK až 15-ročným nepodmienečným trestom, ak nebude spolupracovať.

Redaktor portálu Refresher chcel uraziť Harabina, poslal drzé otázky. Odpoveď ho určite schladila 
Redaktor Refreshera chcel uraziť Š. Harabina. Poslal mu drzý email s otázkami. Vraj píše článok o konšpirátoroch... Harabin sa nedal vyviesť z miery. Čelkovi odpísal, že zásadne neklame a preto vyhráva všetky súdne spory. Čítať ďalej
09 | 06 | 2021 | Petra Demková


Je zarážajúce, že sám „kajúcnik“ Matúš Kuric mal podať niekoľko trestných oznámení týkajúcich sa nátlaku OČTK vo vzťahu k jeho výpovediam, avšak tieto sa „nevyšetrili“ dodnes. Na základe výpovedí tohto „kajúcnika“ došlo k odsúdeniu iných osôb na dlhoročné nepodmienečné tresty odňatia slobody. Napríklad MUDr. Roderick Abaffy bol odsúdený na 12 -ročný nepodmienečný trest odňatia slobody.

Vo vzťahu k tomuto odsúdeniu iniciátorka IAPŠ Marica Pirošíková pripomína: „Ak je obvinený alebo svedok donútený k výpovedi spôsobom, ktorý je v rozpore s článkom 3 Dohovoru  o ochrane ľudských práv a základných slobôd, je použitie takto získaného dôkazu podľa ESĽP v rozpore s právom na spravodlivý proces.“ ESĽP pri posudzovaní spravodlivosti konania ako celku zisťuje, či bola obžalovanému poskytnutá možnosť napadnúť pravosť dôkazu a jeho použitie.

Tiež je nutné prihliadať na kvalitu dôkazu vrátane toho, či okolnosti, za ktorých bol zabezpečený, nevrhajú tieň pochybnosti na jeho vierohodnosť alebo presnosť.  Verejným záujmom nemožno odôvodňovať prijatie opatrení, ktoré zbavujú práva obhajoby konkrétneho obžalovaného ich samotnej podstaty (viz, mutatis mutandis, Heaney a McGuinness proti Írsku, ods.  57-58).

Exvyšetrovateľ Šátek kriticky k procesným "zvláštnostiam" Žigovej kauzy
Elitný bývalý vyšetrovateľ Jozef Šátek najnovšie poukazuje na ďalší prípad, v ktorom faktor času negatívne ovplyvňuje vyšetrovanie. Ide o kauzu z korupcie obvineného Petra Žigu. Čítať ďalej
10 | 06 | 2021 | Ivan Brožík


Pirošíková v mene iniciatívy advokátov zdôrazňuje, že "IAPŠ nespochybňuje samotný inštitút spolupracujúcich obvinených, tzv. „kajúcnikov“, avšak vznáša námietky na aplikačnú prax tohto inštitútu, jeho nadužívanie a zneužívanie."

IAPŠ sú presvedčení, že "ak má mať inštitút spolupracujúceho obvineného zmysel a má prispieť k dosiahnutiu spravodlivosti, tak každý spolupracujúci obvinený musí byť motivovaný vypovedať pravdu, nie to, čo si želajú OČTK“,  uvádza ďalší z iniciátorov IAPŠ Matej Marhavý.

Aj s ohľadom na iné medializované informácie o „nadpráci“ niektorých operatívnych pracovníkov NAKA a niektorých vyšetrovateľov NAKA, o podozreniach z inštruovania osôb k „želanému“ obsahu výpovedí „kajúcnikov“, vznikla akútna potreba uvedené skutočnosti preveriť priamo Generálnou prokuratúrou SR, nakoľko je zrejmé, že dozor Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR v tomto smere absolútne zlyháva.

Iniciatíva advokátov za právny štát a JUDr. Martin Ribár s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti žiada generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku, aby horeuvedené skutočnosti bezodkladne prešetril.

Pčolinského list z väzenia: Mala existovať organizovaná skupina v zložení ja, Vladimír Pčolinský, Lipšic, Tódová, Košč
Situácia okolo väzobne stíhaného exriaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského sa zamotáva. Alebo naopak, rozmotáva? O mnohom svedčí jeho otvorený list, ktorý zaslal médiám. V liste cituje aj výpoveď Petra Tótha, ktorý v nej spomína podľa nami nižšie... Čítať ďalej
09 | 06 | 2021 | Ivan Brožík