Exvyšetrovateľ Šátek: Odkiaľ získal policajný prezident informácie, ktoré legálne nemôže mať?
25 | 05 | 2021 I brozik

"Policajný prezident Kovařík v mediálnom zápale pozabudol na to, že argumenty, ktoré verejne mediálne použil, nemal ako získať z vyšetrovacieho spisu bez porušenia zákona a svojej právomoci." Citát Jozef Šátek.


Mimoriadne zaujímavé okolnosti v rámci udalostí posledných dní na Slovensku si všimol a na sociálnej sieti analyzuje bývalý elitný vyšetrovateľ Jozef Šátek.
Reprofoto status FB (@Jozef Šátek)

Ako sa dá dostať k informáciám

"Nezaoberám sa detailne podstatou obsahu použitých faktov. Ale musím vysloviť počudovanie. Akým spôsobom sa dostal policajný prezident Kovařík k informáciám, ktorými ´vyvracia´ určité mediálne tvrdenia? S tým, že sú to mediálne hry a je to snaha o destabilizáciu polície." Píše Jozef Šátek.Závažné otázky

"Akým spôsobom sa dostal policajný prezident Kovařík k informáciám? Že SMS vyšetrovateľ Čurilla poslal operatívcovi až dva dni po výsluchoch, ktoré mal podľa Pellegriniho ovplyvniť? A zároveň odkiaľ môže vedieť, že hodnovernosť výpovedí, ktoré Pellegrini napáda, je podporená aj listinnými dôkazmi? A to z obdobia, keď si úplatok odovzdali“?" Pýta sa exvyšetrovateľ.Nezákonnosť?

"Je jasné, že bez toho, aby mal konkrétne informácie z vyšetrovacieho spisu alebo od osoby, ktorá je dobre informovaná o jeho obsahu, sa k týmto informáciám dostať nemohol."


"Policajný prezident nemá žiadne zákonné právomoci, aby sa dostal k informáciám o obsahu vyšetrovacieho spisu a priebehu vyšetrovacích úkonov. Policajný prezident Kovařík asi zabudol, že už nie je vyšetrovateľom a nemá v kompetencii takéto informácie získavať, disponovať nimi a, pravdaže, nimi aj mediálne argumentovať." Konštatuje Jozef Šátek.Jednoznačný úsudok

"Z tohto jednoznačne vyplýva, že policajný prezident disponuje informáciami z vyšetrovacích spisov, o ktorých fakticky nemá vôbec nič vedieť, a preto vyvstáva otázka, či tak ako sa tajne dostáva k informáciám o obsahu vyšetrovacích spisov, či do týchto vyšetrovacích procesov aj nezasahuje?" Uzatvára svoju úvahu na sociálnej sieti bývalý vyšetrovateľ a právnik Jozef Šátek.


(Medzititulky red. HD.)

Jozef Šátek: Účastníci stretnutia na SIS konali nad rámec svojich ústavných a zákonných kompetencií
Ďalším dôkazom toho, akým spôsobom si aktuálna moc na Slovensku ctí ústavu, zákony, vrátane toho kompetenčného, je už niekoľko dní medializované stretnutie vyvolených na pôde SIS. "Už samotné rokovanie „ústavného kolégia“ na „pôde SIS“ vytvára... Čítať ďalej
22 | 05 | 2021 | Ivan Brožík