HLAVNÝ DENNÍK
NÁZORY

Jazykový rozkol na Ukrajine naďalej trvá: kyjevský režim pol krajiny nezlomí (Svjatoslav Knjazev)

Ilustračný obrázok / Yandex.ru (novosti)

Komentár Svjatoslava Knjazeva (Fond strategickej kultúry)

Sprechen Führerov diktát naráža na odpor Rusov žijúcich na Ukrajine

Odhliadnuc na všetku oficiálnu ukrajinskú propagandu, takmer 2/3 obyvateľov juhovýchodnej Ukrajiny otvorene vystupuje proti násilnej ukrajinizácii, ktorá za éry Zelenského, vstupujúc do druhej etapy zašla ešte ďalej ako za Porošenka.

Agresívny útok na ruský jazyk, na slobodu hovoriť rodným jazykom, na práva Rusov a ruskohovoriacich pokračuje. „Jazykový ombudsman“ Taras Kremin, ktorý v médiách a medzi blogermi dostal prezývku Sprechen Führer, nedávno zverejnil správu o výsledkoch svojej činnosti v roku 2020.

Dokument obsahuje pripomienky na adresu opozičných poslancov a úradníkov, ktorí sa odvážili verejne vystupovať po rusky. Správa Sprechen Führera obsahuje aj požiadavku, aby sa z webovej stranky Odesy odstránilo sovietske video s hymnou mesta – ide o pieseň z filmu „Biela akácia“ (1957), správu o zatvorení asi 300 škôl s ruským vyučovacím jazykom a upomienku divadlám a cirkusom, že od júla 2021 majú používať ukrajinský jazyk.

Ukrajina: Najskôr vytunelujeme a potom za drobné odkúpime (Vladimír Pojmanov)

Obyvatelia juhovýchodu, ktorí hovoria hlavne rusky svoj postoj k rodnému jazyku aj napriek úsiliu Sprechen Führera nezmenia. Paralelne so správou Kremina boli zverejnené aj výsledky sociologického prieskumu, ktorý uskutočnila nadácia Demokratických iniciatív Iľka Kučerova. Výsledky naznačujú, že populácia historickej Novorossije reptá, ľudia nie sú spokojní s ‘’jazykovými’’ reformami.

Taras Kremin. Foto: mova-ombudsman.gov.ua

Podozrievať nadáciu Demokratickej iniciatívy z tajných proruských sympatií nemožno. Táto štruktúra, financovaná medzinárodným špekulantom Georgom Sorosom a americkou štátnou agentúrou USAID, totiž aktívne podporuje orientáciu Ukrajiny na Západ a jej smerovanie na vstup do NATO.

Niektoré z otázok zahrnutých touto nadáciou do štúdie o jazyku mali manipulatívny charakter a psychologicky presviedčali respondentov, aby odpovedali v prospech priaznivcov „ukrajinčiny“. Napríklad otázka, či by všetci občania Ukrajiny mali ovládať štátny jazyk, neobsahovala variant odpovede typu „mali by hovoriť po ukrajinsky, ale mali by mať právo komunikovať v ruštine“.

Podľa tempa rastu vojenských výdavkov je majstrom sveta Ukrajina (Vladimír Malyšev)

Na východe Ukrajiny, odhliadnuc na takúto formuláciu otázky, len 28% respondentov uviedlo, že plne súhlasí s tým, aby všetci obyvatelia krajiny povinne komunikovali po ukrajinsky (29% s týmto tvrdením do istej miery nesúhlasí, 38% skôr súhlasí“, 7% nebolo rozhodnutých). S potrebou všeobecnej znalosti ukrajinského jazyka v krajine v celom kategoricky súhlasilo iba 40%, ďalších 39% malo výhrady.

Do štúdie nebola zahrnutá ani otázka o teraz prebiehajúcom prechode vzdelávacieho procesu, ktorého hlavným vzdelávacím jazykom je ukrajinský jazyk. Organizátori ankety namiesto toho položili respondentom diplomatickú otázku, či podporujú myšlienku, aby sa „väčšina“ predmetov  v štátnych vzdelávacích inštitúciách vyučovala v ukrajinčine. Avšak aj s tak miernou formuláciou na východe Ukrajiny plne súhlasilo iba 21% účastníkov prieskumu, 40% uviedlo, že sú proti, 29% podporilo túto myšlienku s výhradami a 11%  jednoznačne neodpovedalo.

Ukrajina: Rusko vydalo obyvateľom Donbasu už vyše pol milióna pasov

Vo všeobecnosti, na Ukrajine 45% respondentov bezvýhradne súhlasí s tým, aby sa väčšina predmetov na školách vyučovala v štátnom jazyku – ukrajinčine a 17% je proti ukrajinizácii vzdelávania, dokonca aj v „mäkkej“ verzii.

Najvýraznejším ukazovateľom postoja obyvateľstva k ukrajinizácii bola otázka povinného používania ukrajinského jazyka v sektore služieb (ktorá bola zavedená zákonom koncom roku 2020).

Iba 8% obyvateľov juhu Ukrajiny a 14% východu Ukrajiny plne podporilo myšlienku „ukrajinizácie“ v sfére obchodu a služieb. Proti bolo 56% obyvateľov historickej Novorossije. Zvyšok súhlasí s ukrajinizáciou „s výhradami“, lebo sa báli odpovedať na túto otázku (tento strach je na Ukrajine rozšírený, majú strach z represií).

Takže napriek rokom zúfalej ukrajinskej propagandy a úsiliu úradu Sprechen Führera takmer dve tretiny obyvateľov juhovýchodnej Ukrajiny otvorene odmietajú v bežnej komunikácii používať ukrajinčinu. Kyjevskému režimu sa nedarí vytvoriť „jednotnú a nedeliteľnú“ Ukrajinu pod protiruskou vlajkou. Z kultúrneho a jazykového hľadiska je Novorossija iná krajina.

Ukrajina beštiálne odstrihla civilov na Kryme od dodávok pitnej vody

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info