Duchovná degradácia Ameriky sa zrýchľuje (Svjatoslav Kňazev)
08 | 05 | 2021 I Iveta Machová

Komentár  Svjatoslava Kňazeva (Fond strategickej kultúry)


Pokrytectvo sa začína šíriť zo spoločenských špičiek


Gallupov inštitút  uskutočnil prieskum  o  náboženskom presvedčení Američanov.  Napriek protináboženským predsudkom panujúcim v západnej populárnej kultúre (rovnako v hollywoodskych filmoch sú veriaci pravidelne prezentovaní ako tmári alebo kruto zosmiešňovaní), absolútna väčšina obyvateľov USA si hovorí prívrženci tej či onej náboženskej denominácie.

45% Američanov si hovorí protestanti, 25% - katolíci, 2% - Židia, 1% - moslimovia a mormóni. 19% občanov USA sa nemôže stotožniť so žiadnym z uvedených náboženstiev (aj keď sa očividne nie všetci považujú za ateistov) a ďalších 7% uviedlo vlastnú odpoveď, ktorá nebola uvedená v dotazníku.

Napriek deklarovanej prítomnosti viery (príslušnosti k určitej náboženskej organizácii) však vážnosť tejto viery vyzýva, ako to lepšie povedať, veľmi veľké pochybnosti. A potom si pamätajme: nie je jedno, v čo veríte.

Agresia NATO voči Rusku. „Hra s ohňom“ (Hans-Georg Münster)
Komentár Hansa-Georga Münstera (World Economy) Čítať ďalej
06 | 05 | 2021 | Ingrid Vrabcová


Ako Gallup zistil, iba 30% Američanov sa nedávno zúčastnilo bohoslužieb (v kostole, mešite, v zhromaždení adeptov). A to nemožno pripísať nejakej „pandémii“ s jej zákazmi: v roku 2018, pred začiatkom celosvetového ošiaľu okolo „hrozného vírusu“, to bolo stále iba 32% (menej ako tretina tých, ktorí sa vyhlasujú  za veriacich).

Reklama filmu „Dogma“, vysmievajúceho sa kresťanstvu


48% Američanov zároveň tvrdí, že náboženstvo je pre nich „veľmi dôležité“. Zdá sa, že je to veľa. Na prvý pohľad ide priam o náboženskú spoločnosť. Po väčšinu histórie  uskutočňovania takýchto prieskumov (do začiatku roku 2000) takto odpovedalo oveľa viac ľudí - približne 70% respondentov. Podľa slov ďalších 25% opýtaných v poslednom prieskume je pre nich náboženstvo „dosť dôležité“. A 27% tvrdí, že na náboženstvo pre nich nemá význam.

Podľa sociológov sú republikáni výrazne náboženskejší ako demokrati: 65% oproti 46%. Veriaci Američania tvoria väčšinu obyvateľov Juhu (58%) a Stredozápadu USA (54%). Výrazne menej je ich vo východných (44%) a západných (38%) regiónoch. Je zrejmé, že v druhom prípade zohráva rozhodujúcu úlohu Kalifornia, ktorá má povesť jedného z najliberálnejších (protináboženských) štátov v Amerike.

Ide o blaho detí, alebo ich budeme k niečomu nútiť?  (Susanne Ausicová)
Komentár Susanne Ausicovej (The Epoch Tímes) Čítať ďalej
07 | 05 | 2021 | Ingrid Vrabcová


USA sú z náboženského hľadiska geograficky rozdelené a územné rozdelenie nie je jediné. Ak medzi Američanmi narodenými pred rokom 1946 bolo ľudí, ktorí sa v zásade nespájajú s náboženstvom - iba 7%, potom medzi tými, ktorí sa narodili v rokoch 1981 - 1996 - už 31%.
Náboženstvo opúšťa americkú spoločnosť.

Chápeme tiež, že vnútorný obsah viery je oveľa dôležitejší ako deklarovaná náboženská príslušnosť. A s tým sú nepretržité problémy (mierne povedané).

Väčšina svetových náboženstiev má negatívny postoj k potratom a sexuálnej zvrátenosti, najmä k homosexualite. Biblia (a takmer tri štvrtiny obyvateľov USA sa považujú za kresťanov) hovorí: „Nelíhaj s mužom ako so ženou: je to ohavnosť.“ Ján Zlatoústy (Ióannés Chrýsostomos) označil homosexualitu za najvážnejší z hriechov. Väčšina obyvateľov USA však schvaľuje „manželstvo“ osôb rovnakého pohlavia (64% bielych, 60% Hispáncov a 51% Afroameričanov) i s jeho „ohavnosťou“.

Joe Biden – Odchod z kostola


Pokrytectvo sa začína šíriť z vyšších kruhov spoločnosti. Napríklad americký prezident Joe Biden sa nazýva členom katolíckej cirkvi; z Bieleho domu dokonca oznámili,  že má v úmysle každý týždeň navštevovať omše. Tvrdiť však môžete čokoľvek.

Český helsinský výbor o porušovaní princípov právneho štátu na Slovensku
06 | 05 | 2021 | Imrich Kovačič


A v praxi Biden počas predvolebnej kampane sľúbil, že zruší obmedzenia proti potratom uložené Donaldom Trumpom. Najdôležitejšie je, že pod novou administratívou USA sa vytvára maximálne zvýhodnený režim pre sexuálne menšiny - budú im pridelené špeciálne miesta v predstavenstvách významných amerických spoločností a v aparáte amerického ministerstva zahraničia.

Katolicizmus formálne odsudzuje homosexualitu ako hriech, ale pápež František v poslednom čase vydáva jedno vyhlásenie  za druhým, ktoré možno považovať za podporu vzťahov osôb rovnakého pohlavia. Anglikáni hlásajú, že homosexuáli ... sú „Bohom milovaní“. Luteráni a presbyteriáni v mnohých krajinách „sobášia“ muža s mužom a umožňujú zvrhlíkom súložiť. A všetci títo „kresťania“ hlásajú hriech.

Spoločnosť Spojených štátov amerických rýchlo napreduje na ceste dekristianizácie . Nominálne kresťanské komunity v USA sú doslova obsadené staviteľmi „odvážneho nového sveta“. Duchovná degradácia Ameriky sa zrýchľuje.

A na záver. 12. marca 2021 americký minister obrany Austin Lloyd podpísal memorandum pre vysoký veliaci personál. Téma memoranda je „Podpora a ochrana práv lesbičiek, gayov, transrodových, bisexuálnych a intersexuálnych ľudí na celom svete.“

Na šírenie celosvetových praktík sexuálnych zvráteností nová administratíva USA od svojich prvých krokov  stavia  na Pentagón. Toto je požadovaný prvok „nového normálu“ imaginárnych kresťanov, ktorý sa bude vnucovať všetkým.

Tretia svetová vojna neprichádza z Ruska, skutočnou hrozbou je NATO
07 | 05 | 2021 | Imrich Kovačič