Pozor na nepovolené parkovanie v obciach. Drastické pokuty sa stávajú zlatou baňou samospráv
01 | 05 | 2021 I brozik

Obce môžu v prípade nesprávneho parkovania využiť objektívnu zodpovednosť. Stačí fotografia so zaznamenaným priestupkom a majiteľ vozidla platí. A to dosť vysokú sumu.


"Mestá a obce môžu po novom pokutovať porušenia zákazu zastavenia a státia aj formou objektívnej zodpovednosti. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá je účinná od soboty. Držiteľ vozidla tak dostane rozkaz o uložení pokuty do schránky." Informuje web tlačovej agentúry TA SR teraz.sk.

Občianske združenie upozorňuje: Bezdomovci dostávajú pokuty za to, že nie sú doma!
Občianske združenie Vagus žiada ministerstvá vnútra a sociálnych vecí, ombudsmanku a políciu, aby tieto absurdnosti zastavili. Policajti udeľujú pokuty za porušenie zákazu vychádzania ľuďom bez domova. Čítať ďalej
16 | 03 | 2021 | Petra Demková

Mastné sadzby

"Výška sankcie je v závislosti od priestupku 78 alebo 198 eur, pri zaplatení do 15 dní od doručenia rozkazu však stačí uhradiť dve tretiny z danej sumy, priblížilo Ministerstvo vnútra (MV) SR na webovej stránke."

"Obec alebo obecná polícia zadokumentuje porušenie povinnosti držiteľa vozidla. "Každý dôkaz musí byť vyhotovený v takej kvalite, ktorá zabezpečí okamžitý záver, že skutok sa stal," pripomína MV SR. Môže ísť o fotografie alebo videozáznam. Po stotožnení držiteľa vozidla a na základe dôkazov vydá obec rozkaz o pokute. Držiteľ vozidla ho dostane poštou spolu s dôkazom o porušení povinnosti alebo informácie o spôsobe, ktorým sa držiteľ vozidla môže s dôkazom oboznámiť. Do 15 dní od doručenia možno podať voči rozhodnutiu odpor."
Pokutu nevyhandlujete

"Výška pokuty je pevne daná na 78 eur za porušenie v súvislosti so zákazom zastavenia a státia a 198 eur za neoprávnené státie na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím. Prípadne za státie na železničnom priecestí, v podjazde a tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov pred a za nimi. “Ak držiteľ pokutu uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu, stačí, že uhradí dve tretiny zo sumy," vysvetlilo ministerstvo. Pokuta sa tak môže znížiť na 52 alebo 132 eur."
Papuče zostávajú

"Rezort vnútra v súvislosti s novelou dodáva, že pokuty za nesprávne zastavenie a státie v blokovom konaní a v riadnom konaní, ani možnosť použiť papuču, sa v tejto súvislosti nemenili. Ich výška je v blokovom konaní maximálne 50 eur a 150 eur za parkovanie na mieste pre osoby a v riadnom, ktoré je iba v právomoci Policajného zboru, môže sankcia predstavovať 100 eur, respektíve 60 až 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov." Pripomína na záver informácie spravodajský portál teraz.sk.

(Medzititulky red. HD.)

Štefan Harabin sa „sťažuje“, že sa nevie domôcť uloženia pokuty za nenosenie rúška
„Doteraz sa neviem domôcť uloženia pokuty za nenosenia rúška. Dôvodom je nesporne obava z následného súdneho procesu, v ktorom by som ľahko dokázal neexistenciu právnej povinnosti nosiť rúška. Udelená pokuta by bola bez najmenších pochybnosti súdom... Čítať ďalej
27 | 11 | 2020 | Petra Demková