Šátek: Matovič diletantsky zatiahol Slovensko do medzinárodných právnych problémov
18 | 04 | 2021 I Ivan Brožík

"Igor Matovič môže básniť, o čom chce, smerodajné sú podmienky uzatvorenej zmluvy o nákupe Sputnika V, ktorú on, bohužiaľ, ani nečítal. Pozeranie sa do očí a potriasanie si rukami nikoho k ničomu právne nezaväzuje." Vracia sa k právnemu aspektu Matovičových obchodníckych avantúr v Moskve Jozef Šátek.


"Šokujú ma reči predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť Krúpu, ´jedno je v liste a niečo máme v zmluve´. My nevieme, čo zaznalo na stretnutí Matoviča v Moskve, nevieme z toho teraz vykľučkovať, lebo musíme vychádzať z toho, čo je v liste a čo nám povie Igor Matovič.“ Vyjadruje svoj údiv na sociálnej sieti nad právnym analfabetizmom poslanca Krúpu , ale aj nákupcu Sputnika Matoviča Jozef Šátek.

Reprofoto FB (@Jozef Šátek)

Ústavný činiteľ musí rešpektovať právo

"Ak je Slovensko právnym štátom, v ktorom každý, teda aj ústavný činiteľ musí rešpektovať právo, tak v tomto predsa každý aj poslanec Krúpa musí mať jasno." Začína právnu analýzu aspektov nákupného výletu vojenským špeciálom do Moskvy Jozef Šátek.

"Máme AG testovaním posadnutého premiéra, ...a mŕtvi pribúdajú" rozčuľuje sa Jozef Šátek
Po dobrovoľne povinnom testovaní sa za novú "atómovku" na koronavírus považuje všeobecne kontrola. Počnúc prezidentkou o nej hovoria takmer všetci, ktorí majú v procese boja s pandémiou nejakú funkciu. Čítať ďalej
17 | 02 | 2021 | Ivan Brožík

Určitá neurčitosť

"Slovensko podpísalo zmluvu s určitými podmienkami o nákupe Sputnika V. Pričom Igor Matovič rokoval s Kirillom v Moskve o určitých zmenách podmienok zmluvy. Tie však ostali nezmenené, pretože inak by musel byť už vtedy (alebo doteraz) podpísaný dodatok k pôvodnej zmluve. Znamená to, že zmluva ostala v nezmenenej podobe. A reči Matoviča, o čom sa v Moskve rozprával a ´dohodol´ sú úplne irelevantné, keďže sa nepretavili do zmeny zmluvných podmienok. Z tohto dôvodu nemáme z čoho ´vykľučkovať´, len máme rešpektovať platný právny stav v podobe platnej zmluvy." Vysvetľuje právnik.
Ruský Sputnik V sme nikdy nevlastnili

"Podľa reálnych faktov o reakcii ruskej strany Slovensko síce zaplatilo kúpnu cenu, ale až po piatich týždňoch. A v ten istý deň našej platby ruská strana oznámila jednostranné odstúpenie od zmluvy a požiadala o vrátenie 200 tis. ks vakcíny Sputnika V. Kúpnu cenu neprijala, ale nám ju vrátila. Z toho s veľkou pravdepodobnosťou vyplýva, že Slovensko sa nikdy nestalo vlastníkom vakcíny Sputnik V. Podľa situácie Slovensko je buď povinné túto vrátiť ruskej strane alebo pôjdeme do úplne zbytočného a vopred prehratého súdneho sporu. " Varuje pred následnými právnymi konzekvenciami nákupu vakcíny Jozef Šátek.
Nebola zverejnená, je neplatná

"No a pokiaľ by bolo povinné predmetnú zmluvu zverejniť, ako tvrdí prezidentka Čaputová i ministerka Kolíková, tak potom plnenie z tejto zmluvy nikdy nemalo prebehnúť (dovoz vakcíny a jej zaplatenie), pretože jej účinnosť je viazaná až na dátum zverejnenia (čiže doteraz by nebola účinná)."

"V každom prípade Slovensku Igor Matovič vytvoril len ďalší nepríjemný problém s medzinárodným dosahom a negatívnym dopadom na medzinárodnú reputáciu, pričom tento určite nebude mať pozitívny vplyv na zvýšenie ochrany života a zdravia našich občanov." Končí odborný pohľad na zmätočné Matovičovo obchodné konanie bývalý elitný vyšetrovateľ a právnik Jozef Šátek.

(Medzititulky red. HD.)

Šátek: Slovensko by sa malo prestať zosmiešňovať a nevytvárať bizarnú funkciu pre neschopného politika
"Politici i novinári si už začínajú zvykať na myšlienku, že by premiér Igor Matovič mohol preskočiť zo svojho kresla do zatiaľ imaginárnej funkcie vicepremiéra vlády proti korupcii. Začíname stonásobné opakovanie hlúposti, aby sa to stalo na konci... Čítať ďalej
24 | 03 | 2021 | Ivan Brožík