Nikto neusvedčí poslanca Tomáša Valáška z nekompetentnosti lepšie ako Tomáš Valášek
13 | 04 | 2021 I Aneta Leitmanová
Progresívne Slovensko na dnešnej tlačovke žiadalo, aby Sme rodina nemala právo nominovať nového riaditeľa SIS. A tým sa dobré nápady strany vyčerpali, pretože prehovoril poslanec Tomáš Vlášek.
Návrh poslanca Valáška

Podľa správy TASR Valášek navrhuje zrušenie troch osobitných kontrolných výborov NRSR na kontrolu SIS, Vojenského spravodajstva a Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) a zriadenie spoločnej komisie pre kontrolu bezpečnostných služieb.
Komentár HD

SIS a Vojenské spravodajstvo nie sú bezpečnostné, ale spravodajské služby. NBÚ nie je spravodajská služba, ale administratívny orgán, ktorý vydáva na základe informácií od tajných služieb a polície rozhodnutia o bezpečnostných previerkach. Aj preto je logické, že parlament má tri osobitné výbory na kontrolu ich činnosti.
Návrh poslanca Valáška

Členov spoločnej komisie by mohol podľa Valáška nominovať parlament z radov poslancov, prezidentka, verejná ochrankyňa práv a Najvyšší kontrolný úrad.
Komentár HD

Začnime od konca. Národný kontrolný úrad má v popise práce sledovať zákonnosť postupov pri čerpaní prostriedkov štátneho rozpočtu. Nemá nič spoločné s činnosťou spravodajských služieb.

Je možné uvažovať o tom, že výbory na kontrolu spravodajských služieb by boli rozšírené aj o osoby mimo poslancov parlamentu. V takom prípade by však malo ísť od ľudí so skúsenosťami z oblasti riadenia tajných služieb, nie o aktivistov nevládnych organizácií. Aj preto sú návrhy na nominovanie členov kontrolných orgánov verejnou ochrankyňou práv z ríše snov.
Návrh poslanca Valáška

Súčasné kontrolné orgány v parlamente podľa Valáška fungujú iba formálne. "Slovensko dnes reálne nemá žiadnu kontrolu tajných služieb, ktoré podľa viacerých indícií fungujú najmä ako trh s informáciami a kompro materiálmi, čo napokon potvrdilo aj zatknutie bývalého riaditeľa aj námestníka tajnej služby," skonštatoval.
Komentár HD

Dá sa súhlasiť len s tým, že tajné služby sú v katastrofálnom stave. A to predovšetkým preto, lebo si ich sprivatizovali buď bezcharakterní politici, alebo sa do ich riadenia miešali nekompetentní jedinci, akým je poslanec Valášek.

Ak sa má posilniť kontrolná úloha parlamentu, je nevyhnutné hovoriť o dvoch podstatných veciach. Po prvé, poslanci, prípadne iní členovia kontrolných výborov musia prejsť najprísnejšími bezpečnostnými previerkami. Po druhé, za prípadné vyzradenie utajovaných skutočností vyplývajúcich z rokovaní kontrolných výborov musia nasledovať drakonické tresty. Po tretie, za splnenia prvých dvoch podmienok je možné uvažovať aj o tom, aby nebola kontrola tajných služieb iba formálna.

Z vyššie uvedeného vyplýva jediný záver. Nikto neusvedčí poslanca Tomáša Valáška z nekompetentnosti lepšie ako Tomáš Valášek