fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
NÁZORY

Vláda zámerne zasahuje do ľudských práv v rozpore so stanoviskom Benátskej komisie (Marica Pirošíková)

Marica Pirošíková / Fotokoláž HD

Vláda v rozpore so stanoviskom Benátskej komisie zámerne zasahuje do ľudských práv spôsobom vylučujúcim súdne preskúmanie

Signatári výzvy „Právnici spoločne za právny štát“ advokáti Erik Schmidt a Marica Pirošíková upozorňujú na stanovisko ÚV SR k správnej žalobe podanej advokátom Schmidtom, kvôli zákazu chodenia do prírody bez potvrdenia o negatívnom teste.

Úrad vlády vo svojom vyjadrení k tejto žalobe zdôrazňuje, že napadnuté uznesenie vlády je opatrením všeobecnej povahy a nemožno ho považovať za individuálny správny akt, ktorý by podliehal súdnemu prieskumu.

Z uvedeného stanoviska ÚV SR je zrejmé, že vláda SR sa snaží zámerne zasahovať do ľudských práv a slobôd takým spôsobom, aby jednotlivcom znemožnil napadnúť prijaté opatrenia súdnou cestou.

V tomto ohľade Pirošíková vláde SR pripomína, že Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia) v Predbežnej správe o opatreniach prijatých v členských štátoch Európskej únie v dôsledku krízy Covid-19 a ich vplyv na demokraciu, právny štát a základné práva jednoznačne uvádza, že súdne preskúmanie núdzových opatrení je ďalšou významnou zárukou proti rizikám zneužitia právomoci výkonnej moci.

Ak chceš udržať mier, musíš mať nabité!

Právo na spravodlivý proces a na účinné opravné prostriedky zakotvené v čl. 6 a 13 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv sa naďalej uplatňujú aj počas núdzového stavu. To znamená, že jednotlivci, ktorých sa týkajú núdzové opatrenia, musia byť schopní napadnúť tieto opatrenia súdnou cestou. Benátska komisia dodáva, že výkonnej moci môže byť poskytnutá rôzna miera voľnej úvahy, v závislosti od okolností, čo však nemusí viesť k faktickému popretiu individuálnych práv.

Súdny systém podľa komisie však musí poskytovať jednotlivcom účinné prostriedky v prípade, že štátne orgány zasiahnu do ich ľudských práv. Súdne preskúmanie môžu podľa Benátskej komisie vykonávať občianske alebo správne súdy, ako aj trestné súdy pri riešení penalizovaného porušenia núdzových právnych predpisov/opatrení.

Vo svojom stanovisku z roku 2006 k ochrane ľudských práv v núdzových situáciách Benátska komisia uviedla, že „vnútroštátne súdy musia mať úplnú jurisdikciu na preskúmanie obmedzujúcich opatrení z hľadiska ich zákonnosti a oprávnenosti a ich súladu s príslušnými ustanoveniami dohovoru“. Toto sa podľa
Benátskej komisie plne vzťahuje na núdzové opatrenia prijaté v súčasnej kríze Covid-19.

MIMORIADNE: Rakúsky súd rozhodol, že testy sú protizákonné! Mainstream sa pokúša zamlčiavať fakty

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info