HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Viete kto nemusí odvčera povinne nosiť respirátor FFP2? U nás sa to dozviete

rúško
Respirátor FFP2. Ilustračné foto. Zdroj: TASR Kristína Mayerová

Dnešným dňom platí na Slovensku Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorá sprísňuje opatrenia v boji s koronavírusom. Jedným z nich je aj nosenie respirátorov FFP2 miesto rúšok v obchodoch aj autobusoch či vlakoch.

Sprísnené pravidlá s nosením respirátorov FFP2 (podľa normy STN EN 149 + A1) bez výdychového ventilu však neplatia pre všetkých, pretože sú aj výnimky, informuje o tom portál dnes24.sk.

Okrem povinnosti mať v predpísaných priestoroch respirátor, musíte mať stále aj rúško

Respirátory je povinné mať v obchodoch a prostriedkoch verejnej dopravy (MHD, vlaky, diaľkové autobusy a podobne). Výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest sú platné tak ako doteraz a sú podrobne uvedené vo vyhláške. Okrem povinnosti nosiť respirátor stále platí aj povinnosť nosiť rúško. Týka sa detí do ukončenia prvého stupňa základných škôl, osôb vo väzbe alebo vo výkone trestu v zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže a zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do tretej kategórie vo faktore záťaž teplom pri práci – napríklad práca pri vysokých peciach. „V exteriéroch bude naďalej možné mať prekryté horné dýchacie cesty nielen respirátorom, ale aj rúškom, šálom alebo šatkou,“ uviedla Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva.

Respirátor FFP2 by mal byť len na hladkej tvári. Nariadi štát mužom aj povinné holenie?

Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na viacero skupín osôb

Vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa uvádza, že povinnosť nosiť respirátor v interiéroch budov sa nebude vzťahovať na:

 • deti do ukončenia 1. stupňa ZŠ
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
 • osoby pri výkone športu
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho fil­mu
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám
 • osoby vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže
 • zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú do tretej kategórie vo faktore záťaž teplom pri práci (riziková práca) podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 448/2007 Z. z.

Vo všetkých interiéroch bude respirátor povinný od 15. marca.

Výnimku z nosenia rúška majú iba:
 • detí do 6 rokov veku, (pre deti od 3 do 6 rokov však platí dôrazné odporúčanie, aby mali v interiéri, exteriéri mimo intravilánu obce a prostriedkoch hromadnej dopravy prekryté horné dýchacie cesty)
 • osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
 • osoby pri výkone športu
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši
 • výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
 • tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania
 • zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku v interiéri sám

Unikol návrh opatrení: Povinné respirátory, nočný zákaz vychádzanie, testovanie v školách…

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info