fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Kolíkovej justičnú reformu kritizuje viac ako 800 sudcov a zamestnancov súdov

Mária Kolíková / Fotokoláž (via TASR)

Sudcovia a zamestnanci súdov v obvode Krajského súdu (KS) v Bratislave podali na ministerstvo spravodlivosti verejnú hromadnú pripomienku k novej súdnej mape navrhovanej ministerkou Máriou Kolíkovou.

Hromadnú pripomienku s 52 pod-pripomienkami podpísalo vyše 800 sudcov, zamestnancov súdov a aj viac ako 100 osôb z mimo justičného prostredia. TASR o tom informovala sudkyňa KS v Bratislave a členka Súdnej rady SR Marcela Kosová.

Reforma nezodpovedá realite v teréne

Podľa nej v prípade hromadnej pripomienky podpísanej minimálne 500 podporovateľmi je ministerka  povinná pristúpiť k rozporovému konaniu, ak pripomienkam nevyhovie.

„Navrhujeme vrátiť návrh zákona do štádia prípravy právneho predpisu. Návrh nekopíruje potreby účastníkov konaní a nekorešponduje ani s usporiadaním prokuratúry, Policajného zboru, štruktúrou správnych orgánov, ktorých činnosť bezprostredne súvisí s činnosťou súdov,“ uviedla Kosová.

Pripomienka poukazuje na nedodržanie zásad legislatívneho procesu a tiež spornosť doložky zlučiteľnosti návrhu zákona s právom EÚ. Signatári zásadne nesúhlasia so zrušením okresných súdov (OS) v Bratislave, zriadením mestského súdu, so zrušením KS v Bratislave ako odvolacieho súdu, s pričlenením obvodu OS Malacky pod obvod OS Senica a obvodu OS Pezinok pod obvod OS Trnava. „Nesúhlasíme s tým, aby v Bratislave neexistoval správny súd,“ povedala sudkyňa.

Blaha: Kolíková si myslí o voličovi to isté, čo Haščák, že volič je „ho…no“

Kolíková musí návrh stiahnuť

V Bratislave bol vždy odvolací súd. Nielen pre územný obvod mesta, ale aj odvolací súd pre celý územný obvod pôvodného Západoslovenského kraja. „Z pohľadu cestovania za súdom je bezkonkurenčne najdostupnejším. Jeho zachovanie je nevyhnutné vzhľadom na počet obyvateľov, podnikateľov, inštitúcií, orgánov verejnej moci a správy v jeho územnom obvode a vybavuje z hľadiska komplexnosti agendu, ktorá by inak mala spadať pod územnú pôsobnosť týchto iných odvolacích súdov,“ zdôraznila Kosová.

Podľa názoru signatárov nie je možné na zriadenie novej sústavy súdov čerpať prostriedky z plánu obnovy pre Európu. Mechanizmus je určený na reakciu na krízu ochorenia COVID-19 a na výzvy, ktoré predstavuje zelená a digitálna transformácia.

„Jediným riešením je stiahnutie predkladaného materiálu z legislatívneho procesu, otvoriť k nemu skutočnú širokú diskusiu všetkých dotknutých právnych oblastí, materiál prepracovať a predložiť ho až následne na rokovanie vlády a do legislatívneho procesu. Počiatok implementácie sa podľa odhadov môže uskutočniť od januára 2025,“ dodala Kosová.

Draxler: Ak sa zjednotíme, tak ani nepotrebujeme ísť na námestia a túto vládu odstavíme!

 

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info