Európsky výbor na zabránenie mučenia považuje podmienky pre obvinených v kolúznej väzbe za nehumánne
23 | 02 | 2021 I sefredaktor
Európsky výbor na zabránenie mučenia (CPT) pri svojich návštevách Slovenskej republiky opakovane konštatoval zásadné nedostatky, pokiaľ ide o podmienky väzby. Kritizoval napríklad skutočnosť, že osoby sú vo vynútenej nečinnosti 23 hodín v celách bez možnosti ďalších aktivít, čo považoval za absolútne neprijateľné, uvádza v v rozhovore pre portál noviny.sk  Marica Pirošíková, bývalá zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom ľudských práv.

Výbor, podľa Pirošíkovej kritizoval „bezkontaktnosť“ návštev alebo obmedzené kontakty s rodinou a opakovane vyzýval Slovenskú republiku na uskutočnenie zmien. Podmienky pre obvinených v kolúznej väzbe jednoznačne považoval za nehumánne. Pirošíková podotýka, že na odporúčania výboru adresované jednotlivým krajinám prihliada aj Európsky súd pre ľudské práva, pokiaľ posudzuje individuálne podané sťažnosti proti Slovenskej republike.

Slovensko má povinnosť upraviť súčasný nevyhovujúci stav. Všetky orgány verejnej moci musia postupovať pri výklade zákona v súlade s judikatúrou európskeho súdu, konštatuje právnička. V prípade, že nenastane náprava, hrozí úspešné podávanie sťažností na ústavný súd, v prípade neúspechu pred ním na Európsky súd pre ľudské práva, pričom na odškodnenie sa im budú musieť skladať daňoví poplatníci.

Súčasťou práv väzňa, konštatuje Pirošíková,  je rešpektovanie rodinného života, ktoré je zaručené článkom 8 Dohovoru. Podľa judikatúry európskeho súdu štátne orgány musia umožniť a dokonca aj majú pomáhať udržiavať styky s blízkou rodinou. "Preto prieťahy pri doručení korešpondencie blízkej rodine ako aj výrazné obmedzenie počtu návštev považujem za neprimerané," konštatuje bývalá zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom ľudských práv.