HLAVNÝ DENNÍK
ZAHRANIČIE

Po 6 rokoch má Eva Michaláková nádej opäť vidieť svoje deti, ktoré jej odobrali úrady v Nórsku

Eva Michaláková so svojimi deťmi Denisom a Dívidom / Facebook (self)

Súd v Hodoníne tento týždeň formálne zveril deti Evy Michaláková do jej starostlivosti. Potvrdila to v tlačovej správe senátorka Jitka Chalánková, ktorá matku pred súdom zastupovala ako jej splnomocnenkyňa.

„Súd sa jednoznačne postavil na stranu matky a ocenil jej mnohoročný boj o vlastné deti. Viac v tejto chvíli nebudeme s ohľadom na deti a na prebiehajúce súdne konanie na Štrasburgskom súde pre ľudské práva komentovať. Len môžem potvrdiť, že pani Michaláková súd ubezpečila o tom, že si je dobre vedomá ťažkej situácie, v ktorej sa deti po rokoch násilného odlúčenia ocitajú, a že ďalej bude jednať so zodpovedajúcou citlivosťou k ich záujmom,“ uviedla po rokovaní Jitka Chalánková.

Prípad Evy Michalákovej, ktorej boli v Nórsku odobraní dvaja synovia, bez možnosti kontaktu s nimi a rozdelení do dvoch rôznych nórskych rodín, čaká v súčasnosti tiež na prerokovanie pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. Pretože rodina dlhodobo čelila prezieravému prístupu niektorých českých úradov a obe deti majú české občianstvo, rozhodla sa obrátiť so svojím prípadom aj na české súdy.

Prejednávanie prípadu pred českými súdmi ale niekoľko rokov sabotoval Úrad pre medzinárodnu právnu ochranu detí vedený Zdeňkom Kapitánom, ktorý odmietal uznať jurisdikciu českých súdoch v prípadoch rodín žijúcich v zahraničí. S touto interpretáciou nakoniec neuspel. To je však dôvod, prečo český súd mohol o návrhu z roku 2014 rozhodnúť až teraz.

Pirošíková sa vzdala funkcie zástupkyne Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva

Postup konaní pred českými súdmi

4.6. 2014
Eva Michaláková podala na Okresný súd v Hodoníne návrh na úpravu pomerov k maloletým deťom Denisovi a Dávidovi

1.12. 2015
Okresný súd konanie na návrh UMPOD zastavil s tým, že deti majú obvyklý pobyt v Nórsku

6.6. 2016
Krajský súd v Brne (odvolací súd) zrušil rozhodnutie okresného súdu z 1. 12.2015 a vec vrátil okresnému súdu.

Súd konštatoval, že „je neprípustné odmietnuť poskytnutie súdnej ochrany maloletým štátnym občanom Českej republiky za situácie, kedy to zákon (§ 56 ods. 1 ZMPS) výslovne umožňuje“ (a tento svoj právny názor zopakoval v ďalšom odvolacom konaní v roku 2017).

Úrad pre medzinárodnú ochranu detí následne podal ústavnú sťažnosť, tá bola odmietnutá.

31.10. 2016
Okresný súd prerušil konanie dovtedy, pokým nórsky súd rozhodne o vrátení detí

28.3. 2017
Okresný súd po tom, ako nórske súdy odmietli vrátiť deti Eve Michaláková, pokračuje v konaní

1.6. 2017
Okresný súd opäť zastavuje konanie, s tým, že prejednanie veci bráni právna sila už rozhodnutej veci (nórskym súdom);

25.9. 2017
Odvolací súd znovu zrušil rozhodnutie okresného súdu o zastavení konania

Odvolací senát pod predsedníctvom sudcu Jiřího Zrůsta uviedol, že „aj teraz preskúmavané rozhodnutie súdu I. stupňa, hoci už bolo vydané po vyslovení záväzného právneho názoru odvolacieho súdu v dvoch zrušujúcich uzneseniach, tento názor nerešpektuje …

Odvolací súd jednoznačne uzavrel, že bez ohľadu na obvyklý pobyt detí je daná právomoc českých súdov, pretože obe maloleté deti majú české štátne občianstvo a opatrenie prijaté v Nórsku k ochrane ich práv a záujmov nestačí. Navyše rozhodnutie nórskeho súdu nebolo uznané českými orgánmi verejnej moci, teda v Českej republike nemá žiadne účinky. “

12.3. 2018
Okresný súd opäť zastavuje konanie s tým, že deti sú integrované v Nórsku, nórske rozsudky sú dostatočné a právomoc českého súdu nemožno založiť len na základe českého štátneho občianstva (informácie o aktuálnej situácii detí súd nemal žiadne)

4.2. 2020
Krajský súd v Brne opäť zrušil rozhodnutie okresného súdu o zastavení konania a nariadil, aby v konaní na okresnom súde pokračoval iný sudca.

Odvolací súd súčasne nariadil, aby vec v ďalšom konaní prerokoval a rozhodli iný sudca, pretože „doterajší postup, prístup k prejednávaniu veci aj opakované rozhodnutia nerešpektujúce záväzný právny názor odvolacieho súdu sú podľa odvolacieho súdu zdrojom prieťahov v konaní a dôvodne vyvolávajú obavu, že menovaná sudkyňa nie je schopná uskutočniť konanie a meritórne ukončiť spor zákonom zodpovedajúcim spôsobom. “

V čase od 25. 5. 2018 do 5. 11. 2019 okresný súd robil, na žiadosť odvolacieho súdu, preklad nórskych rozsudkov z rokov 2011 – 2017 do češtiny – hoci neboli nikdy uznané českými orgánmi, súd považoval za potrebné sa s ich obsahom oboznámiť

28.5. 2020
Úrad pre medzinárodnu právnu ochranu detí následne podáva dovolanie na Najvyšší súd a domáha sa zrušenia predchádzajúceho rozhodnutia

29.7. 2020
Najvyšší súd dovolanie odmieta ako neprípustné.

28.1. 2021
Po výmene v osobe sudkyne, nariadené odvolacím súdom, Okresný súd v Hodoníne po niekoľkohodinovom výsluchu Evy Michalákovej rozhodol o zverenie detí do jej starostlivosti. Súčasné miesto pobytu detí a ďalšie informácie o nich nórske úrady ďalej taja.

Českí právnici podporujú slovenskú „Výzvu proti sústavnému porušovaniu princípov právneho štátu“

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info