Harabin mal pravdu, keď hovoril o nezákonnom konaní vlády. Generálny prokurátor to potvrdil
29 | 01 | 2021 I Imrich Kovačič

Harabin nezakrýva svoju radosť z faktu, že už aj generálny prokurátor Žilinka potvrdil to, čo na samom začiatku (ešte v apríli 2020) k dekrétovej legislatívnej diktatúru Matoviča a Mikasa bývalý sudca a exminister spravodlivostiu verejne konštatoval.


"Ústava platí aj za núdzového stavu, podľa ktorej aj sloboda pohybu a pobytu i zhromažďovania sa, právo na súkromie, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti nenosiť rúško sú zaručené a môže byť obmedzené len zákonom prijatým a schváleným riadnym legislatívnym procesom v parlamente, ktorý má 150 poslancov a nie uznesením vlády a už vôbec nie vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva, kde práve pri absencii riadneho legislatívneho procesu sa ľahko sprítomní zjavne svojvôľa u jedného človeka (Mikas), alebo iba u 16 členov (vláda).", píše Harabin na svojom Facebookovom profile.


Žilinka to zatiaľ vyjadril len vo vzťahu k dvom Mikasovým vyhláškam, lebo iba dve žiaľ dokázal doteraz preskúmať. Konštatoval pri nich, že Mikas zneužil právomoc, ktorá mu nebola daná zákonom. Uvidíme, či ho začne trestne stíhať. Je len otázkou času, kedy bude musieť preskúmať i ostatné uznesenia a vyhlášky a skonštatuje to isté, lebo vláda, ani byrokrat Mikas nemajú kompetenciu rozhodovať o obmedzovaní ľudských a politických práv a slobôd a môže to len a výlučne parlament.


„Hanba je tejto vláde a aj tým z koalície, ktorí sa tvária, že nič nevidia,“ odkazuje Beňová
Skríning, ktorý si pre nás v uplynulých dňoch pripravil premiér, už vadí aj europoslankyni Monike Beňovej. A nielen to, po vôli je nie je ani nenákup lieku proti Covidu či očkovanie. Čítať ďalej
26 | 01 | 2021 | Jozef Uhlárik ml.

Platný právny stav na území Slovenskej republiky je nasledovný.Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky:


  • „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“.

  • K východiskovým pravidlám právneho štátu s povahou conditio sine qua non, teda nevyhnutnej podmienky patrí, že nie každý orgán verejnej moci môže konať tak, ako si zmyslí, ani tak, ako sa mu žiada, ale môže konať výlučne v medziach zverenej právomoci, a tú musí uplatňovať spôsobom a za podmienok, keď mu Ústava a zákony dovoľujú konať.

  • Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 1 ods. 1 definuje všeobecne záväzné právne predpisy ako:

  • „Ústava Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, nariadenia vlády Slovenskej republiky , vyhlášky a opatrenia ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných orgánov štátnej správy a Národnej banky Slovenska“.


Bez najmenších pochybností je zrejmé, že uznesenie vlády nie je normatívnym právnym aktom podľa legálnej definície uvedenej v § 1 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. Nemôže preto všeobecne zaväzovať obyvateľov Slovenskej republiky. Ide o procesné rozhodnutie najvyššieho kolektívneho orgánu reprezentujúceho výkonnú moc, a zaväzuje len samotnú vládu Slovenskej republiky, resp. príslušné štátne orgány/úrady, ale nie slobodné fyzické osoby – obyvateľov Slovenskej republiky. Iná by bola situácia, ak by šlo aspoň o nariadenie vlády, ktoré je normatívnym právnym aktom.


Uznesenia vlády Slovenskej republiky nie sú všeobecne záväzné. Ich obsahom sa preto bežný občan môže riadiť dobrovoľne, ale nemusí.


Helsinský výbor obvinil Pfizer, že spoločnosť realizuje v Izraeli experiment na ľuďoch!
27 | 01 | 2021 | sefredaktor

Na podklade ustanovení Ústavy, Paktu OSN, Charty základných práv Európskej únie a Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd je nespochybniteľné, že ak medzinárodné zmluvy o ľudských právach (Paktu OSN, Charta a Dohovor) zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd, majú prednosť pred zákonom (čl. 154c ods. 1 Ústavy SR).


Pakt OSN, Charta a aj Dohovor, ktorými je Slovenská republika viazaná, garantujú právo pokojne a slobodne sa zhromažďovať a slobodne sa pohybovať bez akýchkoľvek obmedzení. Rovnako zo všetkých troch jasne vyplýva, že akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v Pakte OSN, Charte a Dohovore musí byť ustanovené zákonom (čl. 12 bod 3., čl. 21 Paktu OSN), (čl. 52 bod 1. Charty), (čl. 11 bod 2. Dohovoru, čl. 2 ods. 3, 4 Protokolu č. 4) a môže podliehať len takým obmedzeniam, ktoré stanovuje, resp. ustanovuje zákon.


Uvedené medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republiky viazaná, bez pripustenia výnimiek, jednoznačne určujú, že akékoľvek obmedzenia výkonu základných práv a slobôd, aj práva pokojne sa zhromažďovať a slobody pohybu, je možné len a jedine formou zákona (za splnenia aj ostatných predpokladaných podmienok) a nie normou nižšej právnej sily.


Základom riadenia ľudskej spoločnosti prostredníctvom práva nie je svojvôľa. Nerešpektovanie zverenej právomoci a svojvôľa je zvláštnosťou fungovania Slovenskej republiky pod vládou vedenou Matovičom v boji s koronavírusom." uzatvára svoj status Harabin.


Bývalý vyšetrovateľ Šátek odkrýva "sivú eminenciu" OĽaNO. "Kde zanechal stopu, tam tráva nerastie"
"Lukáš Kyselica - super špičkový šéf tímu Gorila." Nazval svoj status na sociálnej sieti niekdajší popredný policajný vyšetrovateľ Jozef Šátek. Čítať ďalej
25 | 01 | 2021 | Ivan Brožík