Helsinský výbor obvinil Pfizer, že spoločnosť realizuje v Izraeli experiment na ľuďoch!
27 | 01 | 2021 I sefredaktor
Calcalist , najvplyvnejší izraelský ekonomický denník, priniesol informáciu, že Helsinský výbor pre ľudské práva obviňuje Pfizer z neschváleného experimentu na ľuďoch v Izraeli. Očakáva sa, že výbor predloží izraelskému ministerstvu zdravotníctva stanovisko, že proces očkovania realizovaný štátom a spoločnosťou Pfizer je súčasťou klinickej štúdie a podlieha schvaľovaciemu procesu, informuje portál israelnationalnews.com.

Podľa Helsinskej komisie je súčasná očkovacia kampaň v podstate len klinickým výskumom a potrebuje prejsť riadnym schvaľovacím procesom. Stanovisko Helsinského výboru je už sformulované a malo byť odovzdané izraelskému ministrovi zdravotníctva Hezi Levymu pravdepodobne ešte v utorok.

„Zo zmluvy uzatvorenej medzi izraelskou vládou a spoločnosťou Pfizer je jasné a nespochybniteľné, že ide o klinickú štúdiu so všetkými jej zámermi a cieľmi  a ako takú ju musí schváliť Helsinský výbor,“ povedal pre Calcalist oficiálny zdroj. „Na klinických experimentoch nie je nič zlé, naopak. Avšak klinické experimenty (experimenty na ľuďoch) musí schváliť Výbor a samozrejme ľudia, na ktorých sa experiment vykonáva, pričom majú mať právo odmietnuť sa zúčastniť na takom experimente. To je úplne zásadná vec,“ citoval zdroj zo správy Helsinského výboru.

Predseda izraelského Helsinského výboru prof. Eitan Friedman správu odmietol komentovať a zdôraznil, že Výbor bude prezentovať svoje stanovisko oficiálnou cestou a nie cez média. Keďže Výbor je štatutárnym orgánom založeným podľa izraelských zákonov, jeho stanovisko by znamenalo, že experiment na ľuďoch, ktorý Pfizer v súčasnosti v Izraeli so súhlasom vlády vykonáva, je protizákonný.

Stanovisko Helsinského výboru môže mať ďalekosiahle následky. Na základe stanoviska by musela izraelská vláda prestať odovzdávať Pfizeru údaje a informácie o očkovaných ľuďoch, čo by mohlo spôsobiť prerušenie kontaktov oboch zmluvných strán. Ak by vláda v Tel Avive ignorovala smernicu Výboru, každý izraelský občan by sa mohol obrátiť so žalobou na izraelský najvyšší súd.

Výbor tiež môže žiadať, aby všetci občania boli informovaní, že ich osobné údajé sú poskytované tretej strane a mohol by zaviazať ministerstvo zdravotníctva, aby muselo žiadať od každého občana súhlas s tým, že sa stáva súčasťou experimentu.

Ak Helsinský výbor nebude súhlasiť s experimentom, môže to spoločnosti Pfizer i vláde skomplikovať celú očkovaciu kampaň.  Pfizer by nemohol žiadať o americkú vládnu agentúru FDA (Správa potravín a liečiv) o udelenie záverečného schválenia vakcíny. „Je nepredstaviteľné, že by FDA mohla udeliť definitívny súhlas s vakcínou založenou na klinickej štúdii odmietnutej izraelským Helsinským výborom,“

Po publikovaní správy v denníku Calcalist  ju predseda izraelského Helsinského výboru Eitan Friedman poprel a vyhlásil, že on aj celý izraelský Helsinský výbor aj naďalej odporúča vakcínu v prípadoch, keď nedochádza ku kontraindikáciam a zdôraznil, že „vakcína nie je experimentom na ľuďoch. Je založená na klinickej štúdii a experimentoch. Nie je súvislosť medzi vakcínou a klinickým testovaním.“

Zdôraznil, že vzruch je spôsobený tým, že niektorí členovia Výboru sú právnici a študovali zmluvu medzi Pfizerom a ministerstvom zdravotníctva. „Našim cieľom ako etického výboru je uistiť sa, že práva a súkromie izraelských občanov sú zabezpečené. Keď prebiehajú skúšky na ľuďoch, chceme vedieť, čo sa deje, aké účinky má vakcína, aké sú nepriaznivé účinky. Chceme vedieť, či v rámci zmluvy s Pfizerom sú občianske práva chránené,“ vysvetlil Friedman.

Doktor Yaffa Šir Raz, prednášajúci na IDC Herzliya International School sa vyjadril jasne: „Otázka otázok: kto dal zelenú tomuto škandálu? Môže ešte vláda vyvíjať na nás nátlak a tlačiť nás do experimentu? Cesta k súdu nikdy nebola vydláždená lepšie ako teraz. Ťažko si predstaviť, že by to ignorovali!“

Predstaviteľ Izraelského inštitútu Tehila Schwartz-Altshuler povedal, že každý, kto tvrdí, že toto nie je klinická štúdia je jednoducho klamár. „Toto je najrozsiahlejšia štúdia na ľuďoch v 21.storočí. Izrael sa tak stáva experimentálnym poľom, či dokonca zadným dvorom celého sveta,“ zdôraznil.