Na COVID-19 Remdesivir alebo Ivermectin? Mudr. Piják a Mesík v tom majú jasno
25 | 01 | 2021 I Gabriel Matta

Odborník na chronické vírusové hepatitídy, či autoimunitné choroby pečene, MUDr. Michal Piják koncom minulého týždňa na Facebooku podporil vedca Juraja Mesíka, ktorý dlhodobo kritizuje rezort zdravotníctva za pomalé aktualizácie štandardov liečby koronavírusu. Mesík totiž už viackrát upozornil na neúčinnosť lieku Remdesivir a upriamuje pozornosť kompetentných na Ivermectin.


Toto jeho tvrdenie teraz podporil aj MUDr. Michal Piják, ktorý napísal: „Vynára sa otázka, prečo naši „covidoví experti“, ktorí prezentovali remdesivir ako úžasný liek, vôbec neupozornili na jeho riziká a nedostatok štúdií, ktoré by potvrdili ich tvrdenia“

Známy analytik globálnych rizík Mesík nedávno v jednom z rozhovorov pre médiá uviedol, že na Slovensku sa stále lieči covid liekom remdesivir, „o ktorom od samého začiatku veda vie, že je pri liečbe covidu neúčinný“.

„15. októbra 2020 bola uverejnená aj štúdia WHO Solidarity Trial, ktorá neúčinnosť remdesiviru jednoznačne potvrdila. 15. októbra sme u nás mali oficiálne 71 obetí covidu – dnes ich máme oficiálne 3750 a reálne je počet obetí epidémie zhruba trikrát vyšší. Mŕtvi pribúdajú tempom 100-200 denne a naše zdravotníctvo ich v dôsledku korupcie „lieči“ neúčinným fejkovým liekom s výraznými nežiadúcimi účinkami!“, upozornil v interview pre portál topky.sk.

Juraj Mesík v tejto súvislosti hovorí o účinnejšom lieku Ivermectine, ktorého jedno balenie pre vyliečenie dvoch ľudí stojí v Egypte 80 centov. „Balenie remdesiviru, poviem to natvrdo, dorazenie jedného pacienta, stojí 2 100 eur. Skupina ľudí aj na Slovensku krásne zbohatla na obrovskej ľudskej tragédii,“ myslí si Mesík.

Mesík: "Jediná šanca na zvrátenie Matovičovho veľkého umierania je dostupnosť tohto lieku"
Analytik Juraj Mesík píše o národnom masakre Igora Matoviča. Bilancia prvého zimného mesiaca je totiž desivá. Od 21. decembra do 21. januára nám pribudlo oficiálne 2 276 mŕtvych na covid. Vo Fínsku len 133, v Nórsku len 139. Čítať ďalej
25 | 01 | 2021 | Michal Filek


Mesík okrem toho 17. januára na sociálnej sieti uviedol, že na oficiálnej stránke Ministerstva zdravotníctva v daný deň urobil screenshot z časti „Štandardizované postupy, protokoly a odporúčania“, kde boli s dátumami 26. 10. a 19. 11. 2020  uvedené „záväzné odporúčania, ktorými je riadený prebiehajúci masaker obyvateľov Slovenskej republiky“.

„Na stránke jedného z projektov MZ sa síce zjavil nový odporučený postup terapie covidu na JIS-kách datovaný 10. januára, v ktorom sa objavil aj pojem „ivermectin“, no odporučenie sa týka výlučne JIS-iek – nie prvej línie zápasu s pandémiou, teda ambulancií všeobecných lekárov. Po druhé, ani po týždni od 10.1. sa dokument neobjavil na oficiálnej stránke MZ SR! Na nej – a tým pádom aj v mnohých nemocniciach na Slovensku – sa covid stále „lieči“ neúčinným remdesivirom, balenie po 2100 eur!“ Znovu zopakoval Mesík.

MUDr. Piják: „Novodobí inkvizítori by tvrdenia Mesíka radi označili za hoax“

Lekár MUDr. Michal Piják sa ku týmto názorom Juraja Mesíka vyjadril s tým, že si vie predstaviť, ako radi by uvedené vyjadrenia Mesíka označili novodobí inkvizítori označili za hoax. „Žiaľ, skôr sa zdá, že hoax v tomto prípade možno pripísať ministerstvu zdravotníctva. V smernici MZ, ktorá má názov: „Štandardný preventívny, diagnostický a terapeutický postup pri starostlivosti o kriticky chorých s COVID-19 Predkladateľ Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. Aktualizovaná verzia 18.11.2020 sa v bode 7. uvádza tento text.“

„Medikamentózna liečba. Odporúča sa, aby antivírusová liečba s COVID-19 bola podaná každému pacientovi, ktorý vyžaduje UPV alebo intenzívnu starostlivosť. Odporúča sa antivírusové lieky podávať v spolupráci s infektológom. a. Remdesivir (RDV) je „prodrug“, ktorého aktívna forma je analóg adenozínového nukleotidu. Modifikuje vírusovú RNA dependentnú polymerázu. RDV sa podáva ako i. v. infúzia. U pacientov s ťažkým ochorením sa RDV podáva ako úvodná dávka 200 mg i. v. 1. deň, nasleduje dávka 100 mg i. v. raz denne ako udržiavacia dávka počas 5 dní.“

Anaylitik Szalay: „Mikas má dilemu. Odísť z úradu, alebo poslúchať. Čo je menšie zlo?“
Hlavný hygienik Ján Mikas to počas pandémie COVOD-19 nemá vôbec ľahké. Podľa analytika je medzi mlynskými kameňmi, ktoré ho melú. Navyše, niektorí politici sa za neho skrývajú. Čítať ďalej
25 | 01 | 2021 | Jozef Uhlárik ml.


Piják poukázal aj na to, že v inovovanej smernici zo dňa 10. 1. 2021 „ Zásady a odporúčania pre diagnostiku a liečbu pacientov s COVID-19 na OAIM. sa už remdesivir neuvádza a namiesto neho je tam v bode 30 uvedené:

„Na základe klinických skúseností, ktoré nie sú podporené veľkými vedeckými štúdiami, ale na pracoviskách sú v tiesni úspešne využívané, je možné podať: U pacienta s potvrdením COVID-19 s potrebou inhalácie kyslíka, NIV (HACOR <5), ale aj pri indikácii UVP: vitamín C v infúzii až do 1 g/kg, druhý deň polovičnú dávku, do 4. – 5. dňa 0,25 g/kg. Ivermectin tbl 0,2 mg/kg 2-5 dní do odznenia príznakov. Zinok a selén, vysoké dávky D vitamínu, thiamín, antipyretíká, melatonín. Pri zvýšenom PCT a CRP empiricky Azitromycín (3 – 6 dní) alebo ATB podľa citlivosti.“

MUDr. Michal Piják  položil otázku, ako je možné, že v smernici zo dňa 10.1. 2021 nie je uvedená žiadna zmienka, resp. zdôvodnenie prečo sa tam záhadne nespomína Remdesivir, tak ako sa to bežne robí pri takýchto inováciách?

„Sú námietky Juraja Mesíka opodstatnené? Podľa neho sa u nás až do 10. januára 2020 používala smernica z 18. novembra, ktorá odporúčala liečbu drahým a neúčinným liekom s vysokým výskytom nežiaducich účinkov, keď už od jari 2020 bolo známe, že remdesivir je pri liečbe covidu neúčinný a 15. 10. 2020 bola uverejnená štúdia WHO Solidarity Trial, ktorá to znovu potvrdila?“

Testovanie vás prezradilo. "Otvorte školy a normálny život, ihneď!" vyzýva Taraba
Nezaradený poslanec Tomáš Taraba na svojom Facebooku napísal: "Za včerajší testovací deň v mojom meste Pezinok pozitivita 0,5%. Na Slovensku je to podobné. Otvorte školy a normálny život ihneď!" Čítať ďalej
25 | 01 | 2021 | Imrich Kovačič


Čiastočnú odpoveď na uvedené otázky môže dať podľa neho článok s názvom „Remdesivir pre COVID-19 v Európe: poskytne hodnotu za peniaze?“, ktorý bol nedávno uverejnený v jednom z najrenomovanejších lekárskych časopisov The Lancet.

„Vybral som z nebo najpodstatnejšiu časť: Usmernenie WHO založené na základe metaanalýzy údajov z rovnakých štyroch randomizovaných kontrolovaných klinických štúdií (RCT) ,(5, 6, 7, 11) uvádza, že remdesivir nemá pravdepodobne žiadny vplyv na úmrtnosť a bolo vydané podmienečné odporúčanie proti použitiu remdesiviru u hospitalizovaných pacientov s COVID-19. EMA odporúča remdesivir u dospelých a dospievajúcich pacientov (vo veku 12 rokov alebo starších) s COVID-19, ktorí potrebujú prísun kyslíka. Ak sa európske povolenie na uvedenie na trh obmedzuje na týchto pacientov, potom sa remdesivir bude podávať s kortikosteroidmi, čo je štandardná starostlivosť o pacientov s COVID-19 vyžadujúcich kyslík alebo mechanickú ventiláciu.“

Uvádza sa tiež, že v USA sa remdesivir a dexametazón odporúča aj u pacientov vyžadujúcich kyslík pomocou prístroja s vysokým prietokom alebo neinvazívnej ventilácie. „Neexistujú však žiadne RCT, ktoré by hodnotili klinický prínos pridania remdesiviru ku kortikosteroidom u týchto pacientov – a adekvátne vykonaná megaštúdia by si vyžadovala tisíce účastníkov. V dnešnej dobe je potrebné uznať, že nie je isté, či pridanie remdesiviru ku kortikosteroidom prináša v porovnaní so samotnými kortikosteroidmi nejaký prínos pre úmrtnosť.“

„Osobitne by som zdôraznil stanovisko WHO, ktorá v jej smernici z 23. novembra uviedla, že skupina GDG zistila nedostatok dôkazov o tom, že remdesivir zlepšil výsledky, ktoré sú dôležité pre pacientov, ako je znížená mortalita, potreba mechanickej ventilácie, čas na klinické zlepšenie a ďalšie.

Premiérovi nezáleží na názoroch ľudí, nastúpil vlastnú cestu k radikalizmu a extrémizmu
Nie je to ani konšpiračné tvrdenie, ani hoax, ako sa zvykne na Slovensku o iných ako oficiálnych názoroch najnovšie hovoriť. Je to postreh zástupcu šéfredaktora média, ktorého názory doteraz brávali všetci politici vážne. Čítať ďalej
25 | 01 | 2021 | Ivan Brožík


„Nízka istota týchto výsledkov, najmä úmrtnosť, však nedokazuje, že remdesivir je neúčinný; Skôr neexistujú dostatočné dôkazy, ktoré by potvrdili, že zlepšuje dôležité výsledky pre pacientov. GDG podmienečne odporúčala nepoužívať remdesivir na liečbu hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19. Ak sa uvažuje o podaní remdesiviru, je potrebné poznamenať, že jeho použitie je kontraindikované u pacientov s dysfunkciou pečene alebo renálnou dysfunkciou. K dnešnému dňu sa môže podávať len intravenózne a má relatívne obmedzenú dostupnosť.“

Podobné stanovisko WHO zaujala už v septembri 2020. „V tejto súvislosti sa oprávnene vynára otázka, prečo takýmto spôsobom neinformovali naši „covidoví experti“ , ktorí remdesivir prezentovali ako úžasný liek, ktorý môže znížiť mortalitu a vôbec neupozornili na jeho riziká a nedostatok štúdií, ktoré by potvrdili ich tvrdenia. Viď. napr. vyjadrenia MUDr. Sabaku uvedené nižšie,“ dodáva MUDr. Michal Piják.
Opodstatnené námietky Mesíka

Piják si preto myslí, že u uvedeného vyplýva, že námietky Juraja Mesíka možno považovať za opodstatnené. „Vzhľadom na nedostatok údajov o účinnosti remdesiviru, pomerne vysoký výskyt nežiaducich účinkov a vysokú cenu by sa mali v liečbe preferovať podstatnejšie lacnejšie farmaceutické prípravky, s lepším profilom rizika a benefitu, ako je napríklad ivermektín.“

„Matovič je otravný ako podomový predajca,“ perlí smerom k premiérovi Alojz Hlina
Nákup antigénových testov premiérom Matovičom je téma, s ktorou teraz vyšiel expolitik Alojz Hlina. Bývalý šéf KDH nechápe, prečo bohaté Nemecko kupuje lieky proti Covidu, kým chudobné Slovensko výterové tyčinky. Čítať ďalej
25 | 01 | 2021 | Jozef Uhlárik ml.


„Na záver pripájam niekoľko vyjadrení infektológa MUDr. Sabaku, ktorý v súčasnosti pomáha pri Ministerstve zdravotníctva, z 08. 09. 2020, z ktorých je očividné jeho nekritické zveličovanie benefitov remdesiviru:

„Máme k dispozícii lieky, ktoré pomáhajú zachraňovať životy tých pacientov s COVID-19, a s tým, že zvyšujú pravdepodbnosť, že sa vyliečia a že toto ochorenie prežijú. To je v prvom rade dexamethazón, teda kortikoidy, dexametazón, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť prežitia dvoj, trojnásobne u pacientov s ťažkým covid-19. Takže to je naozaj, je to skvelá vec tým, že sa preukázalo, že tento liek je účinný, že takto dobre tým pacientom pomáha, tak to naozaj prinieslo revolúciu v liečbe tohto ochorenia. No a jednak máme remdesivir, len sme ho nemali k dispozícii, teraz ho už k dispozícii máme.“

Piják pridáva aj vyjadrenie infektológa Sabaku z 2. 10. 2020: „Zmenilo sa to, že máme v rukách nové zbrane, ktorými bojujeme za to, aby tí naši pacienti prežili. Jednak remdesivir, ale nie len remdesivir. Máme remdesivir, čo je hrozne fajn. Remdesivir dokáže zvýšiť pravdepodobnosť, že pacient s ťažkým covidom toto ochorenie prežije, čiže je to skvelý liek, ale máme aj kortikoidy, dexamethason a iné kortikoidy…“

Testovanie je fiasko. Je to krádež našich peňazí
Za desiatky miliónov eur sme zatiaľ v rámci druhej Matovičovej spartakiády vo vytieraní nosa nepresnými testami “odhalili” menej ako 10tis. pozitívnych z 1,3mil. testovaných, píše Tomáš Drucker na svojom Facebooku. Čítať ďalej
25 | 01 | 2021 | Imrich Kovačič