EÚ, vrátane Slovenska, toleruje poškodzovanie symbolov víťazstva nad nacizmom i pochody veteránov SS (Martin Urban)
18 | 01 | 2021 I sefredaktor
Členské štáty EÚ, vrátane Slovenska opäť nezahlasovali za prijatie rezolúcieo boji proti glorifikácii nacizmu. Stalo sa tak 16. decembra v New Yorku, počas plenárnej schôdze 75. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.RezolúciaRuskej federácie- „Boj proti glorifikácii nacizmu, neonacizmu a ďalších praktík, ktoré prispievajú k eskalácia súčasných foriem rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej intolerancie “, bola prijatá 130 hlasmi. Dvaja boli proti a 51 sa zdržalo hlasovania. Proti boli USA a Ukrajina, niektoré západné delegácie, vrátane členských štátov EÚ, sa zdržali hlasovania.

Postoj EU potvrdil priveľkú toleranciu k takým prejavom, akým je napríklad  poškodzovanie  pamätníkov bojovníkov proti nacizmu, čoho sme svedkami v Čechách (Konev v Prahe), ale aj na Slovensku ( pamätník osloboditeľov v Košiciach). Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí v tejto súvislosti upozornila na očisťovanie účastníkov nacistických hnutí a ich kolaborantov, alebo legislatívny zákaz používania symbolov víťazstva nad nacizmom.

Jedným z dôvodov, prečo Rusko predložilo v OSN  návrh rezolúcie, sú pochody nacistov v Lotyšsku a v Estónsku. Napriek tomu, že Lotyšsko a Estónsko nie sú v týchto rezolúciách výslovne spomenuté, rezolúcie sú priamo zamerané proti oslave Waffen SS v Pobaltí. Napr. rezolúcia č. A/C.3/69/L.56 uvádza: 

„(OSN) vyjadruje hlboké znepokojenie nad oslavovaním, a to v akejkoľvek forme, nacistického hnutia, neonacizmu a bývalých členov organizácie Waffen SS, vrátane stavania pomníkov a pamätníkov, verejných demonštrácií v mene glorifikácie nacistickej minulosti, nacistického hnutia a neonacizmu, ako aj vyhlasovania či pokusov vyhlásiť ich členov a tých, ktorí bojovali proti protihitlerovskej koalícii a spolupracovali s členmi nacistického hnutia za národno – oslobodzovacie hnutie;“

V Estónsku sa pravidelne konajú stretnutia estónskych veteránov z druhej svetovej vojny.  Na jednom z nich sa zúčastnil aj estónsky minister obrany. Ruská federácia kritizovala túto udalosť, pričom vyhlásila, že účelom tejto spomienkovej oslavy bola oslava nacizmu. Podľa ruských médií boli medzi účastníkmi stretnutia aj veteráni 20. divízie Waffen SS a veteráni, ktorí bojovali na strane nacistov proti Sovietskemu zväzu.

V Lotyšsku sa oslavuje 16. marec, tzv. Deň legionárov. Ide o tradičný sviatok veteránov lotyšských Waffen SS, ktorý pripomína deň prvého spoločného nasadenia lotyšskej 15. a 19. divízie Waffen SS. V 90-tych rokoch sa sviatok veteránov Waffen SS oslavoval dokonca úplne oficiálne a zúčastňovali sa na ňom najvyšší predstavitelia krajiny.  16. marec bol novelou zákona v roku 1998 zaradený dokonca medzi oficiálne štátne sviatky Lotyšska. V roku 2000, po veľkej medzinárodnej kritike, bol síce tento deň odstránený zo zoznamu oficiálnych štátnych sviatkov, ale lotyšskí politici 16. marec naďalej verejne oslavujú  pod symbolmi Waffen SS. Počas lotyšského predsedníctva EÚ v roku 2015 bol prezidentom krajiny  A. Berzinš, ktorý sa o veteránoch Waffen vyjadril, že "by bol nonsens vnímať ich ako zločincov, miesto toho by sme sa im mali pokloniť.“

Na pozadí týchto skutočností sa ťažko zbaviť dojmu, že EÚ toleruje a prehliada prejavy glorifikácie nacizmu, pokiaľ sa jej členské krajiny, v ktorých sa to deje,  poslušne podriadia politickej línii naoktrojovanej Bruselom.