Draxler: ministerka Kolíková, to je tá transparentnosť, to je tá demokracia, to je tá konštruktívnosť tejto vlády!“
16 | 01 | 2021 I sefredaktor

Bývalý minister školstva Juraj Draxler upozorňuje ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, že ignoruje pripomienky odbornej verejnosti k jej údajnej reforme justície. "Ministerka so sudcami dokázateľne nekomunikuje, či už cez stavovské organizácie alebo ani osobne, napriek prísľubom stretnutí," napísal na sociálnej sieti.


Draxler Kolíkovej pripomína, že 320 sudcov otvoreným listom vyzvalo ministerku spravodlivosti na krok späť v jej "reforme súdnictva", pričom viacerí sudcovia jej počas jesene adresovali úplne konkrétne, podrobné, navyše konštruktívne výhrady k jej návrhom.


Ku koncu roka sa k ostrej kritike Kolikovej pripojila ja Poradná rada európskych sudcov Rady Európy, ktorá ju upozornila na viaceré ustanovenia pripravovanej reformy obmedzujúce nezávislosť justície a porušujúce základné práva garantované medzinárodnými dokumentmi.


"Nič, ministerka si ide ako valec. To je tá transparentnosť, to je tá demokracia, to je tá konštruktívnosť tejto vlády," uzatvára Draxler.