Európska únia – auto bez bŕzd (Christian Baha)   
13 | 01 | 2021 I Ingrid Vrabcová

Komentár Christian Baha (Kronen Zeitung)


Zatiaľ čo sa teraz diskutuje o argumentoch, prečo očkovacia stratégia v niektorých krajinách EÚ nefunguje, už dlhšie sa črtajú kruté dôsledky koronakrízy. 


Šíria sa hororové scenáre o inflácii, resp. hyperinflácii. Je to vinou umelého „oživovania“ tých štátov na juhu Európy, ktoré skrachovali už dávno pred tým, ako sa vôbec COVID objavil. Európska centrálna banka (ECB) svojou expanzívnou politikou na finančnom trhu vlastne urýchľuje nezdravý vývoj dopadajúci na plecia čistých platcov do európskej kasy.


ECB v súčasnosti tlačí peniaze, ako by sme sa zajtrajška už ani nemali dožiť, poznamenáva Christian Baha. Horlivo nakupuje štátne dlhopisy skrachovaných krajín, ktoré sa takýmto spôsobom výhodne raketovo nanovo zadĺžia, ale len s 0,3-percentným úrokom. Keby sa južanské štáty museli financovať na voľnom kapitálovom trhu,  pri dlhopisoch by sa museli zmieriť s rizikovou dvojmiestnou prirážkou, a dostali by sa tak dlhodobo do platobnej neschopnosti.


Keď príde inflácia, ohrozí poslušne šetriacu strednú vrstvu. Potom si môžete pomôcť už len zdravými investíciami, ako sú pozemky, akcie, hedžové fondy či drahé kovy. Prerozdeľovanie dlhu je v plnom prúde. Európska únia sa  tak ako auto rúti dole kopcom. Auto, v ktorom a vezieme, ale, žiaľ, nemá žiadne brzdy, konštatuje vo svojom komentári Christian Baha v rakúskom denníku Kronen Zeitung.


Christian Baha je burzovým odborníkom a zakladateľom investičnej spoločnosti Superfund. Tento rodák z Viedne sa už veľa rokov venuje medzinárodným finančným trhom a v roku 1992 založil prvý podnik, ktorý sa zaoberal predajom burzového softvéru pre súkromných investorov v Rakúsku.